Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Odpuštění, Tolerance a Soucit

  [PureInsight.org] Být schopen odpustit a tolerovat ostatní je duchovní charakteristika, druh moudrosti a přirozený projev soucitu člověka. Pro omezeně smýšlejícího či umíněného člověka zakusit krásu a hloubku odpuštění a tolerování ostatních je nemožné. Vhled jednoho člověka nemůže nikdy představovat úplnou a absolutní pravdu ve vesmíru. Pouze otevřený člověk s vyšším cílem se otevře všemožným názorům a bude pokorně zkoumat svět kolem sebe. Takový člověk ví, že je jen průzračný nefrit či čistá kapka vody v tomto rozlehlém vesmíru. Průměrný člověk, či dokonce průměrný kultivující si ani nezaslouží označení „průzračný nefrit“ či „čistá kapka vody“.
 • Přizpůsobení se Zákonu

  Poslední dobou se mnohokrát hovořilo o učení se Zákona nazpaměť. Jsem jednou z těch, kdo měl s učením se nazpaměť vždycky problémy. Zvládnu to, ale trvá mi to strašně dlouho. Usilovně jsem se snažila, co jsem jen mohla, abych se dokázala naučit Zhuan Falun nazpaměť. Myslela jsem si, že kdybych v tom vytrvala, bylo by to pak snazší.
 • Být člověkem či nesmrtelným - záleží na jedné spontánní myšlence

  (Clearwisdom.net) V poslední době jsem se osvítil k některým principům v Zákoně a byl jsem svědkem několika incidentů, které v sobě nesly hluboký význam. Rád bych se o ně zde podělil se spolupraktikujícími.
 • Objevil jsem připoutání k sobeckosti

  Nedávno jsem zjistil, že mám připoutání, která souvisejí s extrémním sobectvím. Předvádění se je tím největším. Nehledě na to co jsem říkal či dělal, má první myšlenka byla, zdali z toho budu mít nějaký užitek a zdali se budu moci předvádět. Takové myšlenky se objevovaly často. Jeden mladší spolužák mi často lichotil, protože mám rád, když mi někdo pochlebuje, což jsem si nikdy předtím neuvědomil.
 • Najít svá základní připoutání

  (Clearwisdom.net) Když jsem poprvé vzala do ruky knihu Zhuan Falun, pocítila jsem, že je to právě ta věc, kterou jsem hledala celý svůj život. Našla jsem odpovědi na tolik otázek, které jsem si dlouhou dobu pokládala. Doufala jsem, že mohu být dobrým člověkem, jak se vyžaduje v knize, a uspět v kultivaci.
 • Několika slovy: Konejte bez usilování

  [PureInsight.org] Když jsem se na čínský Nový rok vrátil do rodného města, slyšel jsem pověst. Podle této pověsti se kdysi objevil kámen, ve kterém byl uvnitř schovaný drahokam. Ten kámen se rozpadl pouze tehdy, když se do něj udeřilo tisíckrát kladivem.
 • O důležitosti otevřeně sdílet myšlenky s ostatními praktikujícími

  (Clearwisdom.net) Mezi ne-praktikujícími je zvykem otevřeně neupozorňovat na nedostatky druhých lidí. Pokud to neovlivňuje je samé, jejich osobní zájmy, aby se vyhnuli konfliktu, lidé obyčejně otevřeně nesdělují druhým jejich nedostatky. Budeme-li si uchovávat takový koncept běžných lidí v naší kultivaci, způsobí to potíže. Ačkoliv často sdílíme své porozumění Zákona, zřídkakdy poukazujeme spolupraktikující z očí do očí na jejich připoutání. Často - místo toho - mluvíme o nich; za jejich zády.
 • Jak opravdově dokážeme hledat uvnitř, když se objeví napětí

  (Clearwisdom.net) Učitel opakovaně ve svých přednáškách zmiňuje, že bychom měli hledat uvnitř, kdykoli se objeví napětí. Cokoli se stane, musíme se podívat do sebe, abychom uviděli, co je špatně. Během sdílení zkušeností jsem často hovořil o zkušenosti dívání se dovnitř a cítil jsem, že se mi to daří a že se dívám „důkladně“. Proto se mi nepodařilo, abych se snažil dívat hlouběji.
 • Další porozumění: „Neoplácet ránu ranou, když vás bijí, a neodpovídat, když vás urážejí.“

  (Clearwisdom.net) Minulý týden když si můj syn hrál se spolužáky, měl nehodu. Na jeho hlavě byla hluboká rána a všude krev. Plakal a řekl mi, že jeden z jeho spolužáků ho uhodil. Protože je stále malý a nemohl by jasně porozumět celému „průběhu“ té nehody, řekla jsem mu: „Nemluv tak. Musíme se dívat dovnitř, když se setkáme s problémy. Museli jsme udělat něco nesprávného.“
 • Mezery

  [PureInsight.org] Otevřená rána je skulina. Co se stane, když se do rány dostanou bakterie a viry a rána se nevyléčí? Usadí se tam infekce. Taková infekce může nakonec zasáhnout celé tělo; pokud okamžitě nedojde k léčbě, která infekci zastaví, takový člověk je jednou nohou v hrobě.
 • Spravedlivé myšlenky odstranily pronásledování

  (Clearwisdom.net) 16. prosince 2005 jsem ráno šel se svou ženou, která je rovněž praktikující, okopírovat materiály do obchodu jednoho spolupraktikujícího. Když jsme to nakopírovali, sdělili si své představy o tom, jak ukončit pronásledování spravedlivými myšlenkami a spravedlivými činy.
 • Připoutání a Snášenlivost/snášení těžkostí

  [PureInsight.org] Učitel řekl: "Snášenlivost je klíčem ke zlepšování charakteru. Vydržet s rozhořčením, pocitem křivdy nebo slzami je snášenlivostí světského člověka, který je připoutaný ke svým zájmům. Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí praktikujícího." (Z "Co je Snášenlivost (Ren)?") v Podstata dalšího pokroku I.
 • Krevní testy praktikujících Falun Dafa odborníky ohromily

  (Clearwisdom.net) Ve městě Ťi-nan v provincii Šan-tung žije člověk, který v roce 1996 začal praktikovat Falun Dafa. Nedávno probíhaly na jeho pracovišti zdravotní prohlídky zaměstnanců. Bylo požito víceúčelové zařízení MDI. Výsledky krevních testů tohoto praktikujícího zanechali mnoho lidí v úžasu, což potvrdilo Falun Dafa přesvědčivými lékařskými fakty.
 • Problémem je být připoután k připoutanostem ostatních

  (Clearwisdom.net) Je to několik dní, co jsem navštívil jednu praktikující. Vyprávěla mi o incidentu, k němuž nedávno došlo, když objasňovala pravdu. Už několik let každé ráno jde do ulic, aby lidem tváří v tvář objasnila pravdu. Mnohokrát se setkala s policisty uniformovanými i v civilu. Zasáhla je její laskavost a kladli ji na srdce, aby se lidí, kterým o Falun Gongu říká, z bezpečnostních důvodů ptala na jejich povolání. Dokonce když se setkala s nedobrými lidmi, s vedením Učitele a spravedlivými myšlenkami se jí podařilo utéct.
 • Být shovívavý ke spolupraktikujícím

  Dlouhou dobu, když jsem byl svědkem, že spolupraktikující přerušili praxi díky vážné "nemoci, jsem měl zakořeněnu myšlenku, že to bylo proto, že se nekultivovali dobře. Někdy jsem je dokonce přímo na to poukázal: "Prosím, kultivujte se dobře, pokud chcete kultivovat, jinak se vzdejte praxe." Příležitostně jsem se s nechutí obracel k těmto spolupraktikujícím a používal Mistrova slova, abych se před sebou ospravedlnil.