Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Vyhovuji měřítku být dobrým člověkem?

  (Clearwisdom.net) Učitel opakovaně zdůrazňuje, že praktikující Falun Gongu by se co nejlépe měli snažit, aby během své kultivace vyhověli standardu lidské společnosti. Měli bychom začít tím, že budeme dobrým člověkem. Pak bychom se měli povznést nad to být jen dobrými lidmi, abychom přesáhli život běžného člověka a nakonec se stali skutečnou božskou bytostí, která dosáhne Dovršení se ctnostným osvícením a spravedlivým Fa.
 • Správa vyšetrovateľov potvrdzujúca tvrdenia o vyberaní orgánov v Číne

  Ottawa – 45 stranová správa na základe nezávislého vyšetrovania bývalého štátneho tajomníka kanadského ministerstva zahraničia (pre Áziu a Tichomorie) Davida Kilgoura a medzinárodného právnika ľudských práv Davida Matasa ohľadom tvrdení vyberania orgánov zo živých väzňov Falun Gongu v Číne potvrdzuje, že tieto tvrdenia o vyberaní orgánov sú vierohodné.
 • Překonat „ospalost“

  Nechte si – prosím – projít hlavou. Kdy jste obvykle ospalí? Jaký to má důvod? Proč jste ospalí, když studujete Zákon a vysíláte spravedlivé myšlenky? Dokonce když čtete články na Clearwisdom či se díváte dovnitř, abyste našli nedostatky ve vašem morálním charakteru, začnete být ospalí. Jaký je elementární důvod?
 • Konečně provádím cvičení Falun Gong pravidelně

  Rád bych se s vámi podělil o zkušenost, jak jsem konečně začal pravidelně provádět cvičení; nebylo to tak prvních šest let mé kultivace. Dafa jsem získal po začátku pronásledování. Začal jsem se tedy okamžitě kultivovat na cestě nápravy Zákona. Protože jsem v místě, kde bydlím, byl jedním z mála západních praktikujících, a mé schopnosti či dovednosti v té době byly velice potřebné, rychle jsem se dostal do kontaktu s VIP a obeznámil jsem se s prací pro média – psaní článků, opravování apod.
 • Jiné dimenze a lidský svět

  (Clearwisdom.net) Kultivoval jsem se s otevřeným třetím okem. Mohu vidět, slyšet a komunikovat s bytostmi v jiných dimenzích. Býval jsem znepokojený a rozrušený, protože pro mě nebylo možné kultivovat se tiše jako ostatní praktikující. Když po zemi lezla stonožka, slyšel jsem ji supět jako buvola. Když nemám čistou a jasnou mysl, mohu vidět do jiných dimenzí, slyšet stvoření jako bakterie, jak se hlasitě baví.
 • Kultivovat se dobře hledáním uvnitř

  Dvaasedmdesátiletá žena, která obdržela Fa v roce 1996 a která je celou dobu usilovná a ve všech ohledech se kultivuje dobře, se slzami v očích řekla: „Ctihodný Mistře každé slovo a každá věta jsou namířeny na mě. Chovám se nejhůře a nikdy jsem nedovolila, aby ostatní poukázali na mé nedostatky. Vyrostla jsem v tom, že jsem ostatním nedovolila, aby mě kritizovali. Jsem rozhodnuta uchovat si Mistrovo učení v mysli a čelit kritice a nesouhlasu tak, jak by kultivující měl
 • Dívat se dovnitř, ať si myslíte či ne, že jste na vině

  Právě jsme založili „čtecí třídu“, ale místo nebylo ještě domluvené. Kdykoli praktikující A, u kterého jsme se scházeli, odjel na služební cestu, setkání jsme odložili. Později praktikující B nabídla, že se můžeme scházet u ní. Mohli jsme tam chodit, kdykoli praktikující B byl na služební cestě. Jednou jsem přišla pozdě, protože jsem musela pro jednoho praktikujícího něco vytisknout a ztratila jsem se, protože jsem nemohla najít, kde bydlí.
 • Konečně jsem si uvědomila, co „myšlenkové vzorce/představy/pojmy“ představují

  (Clearwisdom.net) Za posledních několik dnů vzrostly konflikty a neporozumění mezi mnou a mým manželem, který je rovněž praktikujícím Falun Gongu. Bylo to bolestné. Ustavičně jsem si opakovala Mistrův článek – „Čím blíže ke konci, tím máte být usilovnější“. Neustále jsem hledala uvnitř.
 • Poznejte své síly a schopnosti

  (Clearwisdom.net) V poledne 25. května 2006 vniklo několik policistů do bytu místního praktikujícího Falun Dafa. Praktikující hlasitě křičel celou cestu do kanceláře veřejné bezpečnosti. Myslel si: „Jelikož jsem tady, musím objasňovat pravdu.“ Začal objasňovat pravdu o Falun Dafa okolním policistům. Když skončil, dva policisté řekli, že vystoupí z Komunistické strany Číny.
 • Mé pochopení - „kultivovat srdce, odstranit žádostivost “

  Nikdy jsem ještě nepřemýšlela o tom, jestli bych mohla napsat svoji zkušenost, protože jsem toho názoru, že jsem udělala příliš málo a tedy nemám o čem psát. Na webové stránce jsem často četla apely, že učedníci mají vzít do ruky tužku, aby sepsali své vlastní kultivační zkušenosti a zanechali je tak pro budoucí lidi.
 • Úvaha o takzvaných „nebeských démonech“

  Ze studování knihy “Zhuan Falun” jsem pochopil, že staré síly vesmíru se podobají nebeským démonům, o nichž Učitel Li hovořil. Jejich nejvíce rozhodující vlastností je, že se tvrdošíjně drží svých vlastních názorů a nemohou opustit staré vesmírné principy, které poznaly. Zdráhají se přizpůsobit požadavkům nového vesmíru.
 • Světla mají také život

  (Clearwisdom.net) Pan Ta Čchiang a celá jeho rodina praktikuje Falun Dafa v Číně. Znovu a znovu byli svědky zázraků během let zasvěcených kultivaci v Dafa. Zde přinášíme pouze jeden příklad. Pan Ta vyměňoval světla v každém pokoji ve svém domě. Asi o deset dní později si musel asi pět minut pohrát se světlem v dceřině pokoji, aby zase svítilo. Nesvítilo tak jasně jako světla v dalších pokojích. Na začátku si pan Ta myslel, že je to kvalitou toho světla. Zamýšlel ho vyměnit, až bude mít čas. Pak si uvědomil, že i světlo má svůj život a že by se neměl vzdát tak snadno.
 • Potvrzovat Fa tím, že se chovám jako učedník Dafa

  (Clearwisdom.net) Při objasňování pravdy občas zaslechnu, že někteří lidé říkají: „Já znám praktikujícího Falun Gongu, jmenuje se tak a tak. Ale on není takový, jak ho popisuješ.“ Tudíž můžeme vidět, že náš běžný projev či chování může vytvořit bariéru pro objasňování pravdy a zachraňování vnímajících bytostí.
 • Moja ľahostajnosť a ľahostajnosť ľudí na svete

  Niektorí ľudia mali pocit, že činy ČKS boli opovrhnutiahodné, boli však aj takí, ktorí boli ľahostajní, keď som im odhalil prax vyberania orgánov za živa z praktizujúcich Falun Gongu v čínskych väzeniach, pracovných táboroch a koncentračných táboroch. Niektorí tomu vôbec neverili. Dokonca aj tí, ktorí si mysleli, že je to opovrhnutiahodné, boli pomerne ľahostajní.
 • Upřímnost

  (Clearwisdom.net) Četl jsem příběh císaře Šuna [1] a Su Wua [2], ale nechápal jsem, proč staří Číňané si poslušně zachovávali svou morální bezúhonnost, oddanost a ctnost. Po dlouhé úvaze jsem našel odpověď. Staré národy měly čistá srdce, neměly mnoho sobeckých myšlenek a svým chováním a slovním projevem následovaly nebeské zákony. Kromě toho uctívaly nebesa a strachovaly se před bohy. Neochvějně věřily v morálku a spravedlnost. Neměly strach ze smrti. S ostatními zacházely poctivě. Takže přirozeně dokázaly obětovat své životy za morální bezúhonnost, když stály před volbou mezi morálkou a osobním ziskem.