Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Z deníku kultivující: Zrcadlo

  [PureInsight.org] Dnes je sobota. Odpoledne má můj syn koncert ve hře na housle. Když jsem připravovala oběd, aby byl včas hotov, můj syn si cvičil melodii na představení. Oblečení jsem již měla zapakované, což jsme se snažili už dva dny předtím, aby vše bylo na představení připraveno. Když byl ale už čas jít, měl pocit, že kravata je příliš dlouhá, a tvrdil, že nemůže najít pásek. To je ale nepořádek! Rozčílil mě, protože jsem měla za to, že všechny věci měly být připraveny den předtím, než je začít řešit teď.
 • Sdílení povrchního pochopení se spolu-praktikujícími, kteří nevědí, jak se dívat dovnitř

  Ve skutečnosti nemám hluboké pochopení toho, jak se dívat dovnitř. Kdykoli jsem se setkal s konflikty a nemohl jsem projít určitými trápeními, zneklidnilo mě to. Díval jsem se dovnitř, ale nedokázal jsem najít to základní připoutání. Říkával jsem si: „Zapomeň na to. Budu se snažit to udělat dobře následováním učení Falun Gongu.“ Takto jsem se opravdově svého připoutání nevzdal. Když jsem řekl spolu-praktikujícím, že nevím, jak se dívat dovnitř, někteří z nich rovněž zmínili, že mají stejný problém. Protože je náprava Zákona ve své poslední fázi, Učitel doufá, že všem praktikujícím poskytuje tu nejlepší příležitost, kterou mají, naplnit své úlohy.
 • Praktikující Falun Dafa vzpomínají na první Mistrovo vyučování Zákona v Kuej-jangu

  Šíření Falun Dafa se nedělo skrz televizi nebo podobná masmédia, ale ústním předáváním. Lidem, kteří praktikovali Falun Dafa, se dařilo velmi dobře a tak sdělovali své zkušenosti o praktikování s ostatními. Mnoho lidí, kteří se zajímali o čchi-kung, přišlo na první přednášku Zákona; mnoho lidí s osudovým předurčením se na tuto přednášku v Kuej-jangu zapsalo.
 • Hľadanie pripútaností vo vnútri, keď stratíme pokoj

  (Clearwisdom.net) Mala som dlhotrvajúci problém. Jedna praktizujúca sa ma opakovane pýtala: „Dokážeš vstúpiť do pokoja, keď praktizuješ meditáciu v sede?“ Táto otázka vznikla, pretože som bola často vyrušovaná myšlienkami, keď som praktizovala meditáciu v sede, alebo keď som vysielala spravodlivé myšlienky. Bojovala som, aby som tie myšlienky odohnala, ale problém pretrvával. Tá istá praktizujúca tú otázku vzniesla neskôr. Pomocou učenia sa Fa naspamäť som si postupne uvedomila, že nebyť schopná vstúpiť do pokoja pri praktizovaní meditácie v sede nie je jednoduchým problémom.
 • Když studujeme Zákon, měli bychom věnovat pozornost tomu, jak sedíme

  (Clearwisdom.net) Shledávám, že během studia Zákona mnozí praktikující sedí tak, že to není dostatečně slavnostní. Namísto, aby seděli vzpřímeně či v lotosovém sedu, mnozí se podpírají, naklánějí se do strany, či dokonce takřka leží. I běžná společenská norma, i když záleží na situaci, považuje takovou pozici za nevhodnou, když studujeme Zákon, platí to dvojnásob.
 • Předurčení

  Dnes náhle jsem měl vnuknutí. Zdali ta uspořádání, která jsou utvořena nebesy, vždy odpovídají tomu, co chceme? Zdali má člověk někoho rád, či nerad, zdali si přeje být s někým či ne, nebo zdali člověk má, či nemá rád určitou práci, to všechno pochází z lidských emocí a pocitů. Nemusejí být tak důležité. Klíčovou věcí je, že jestliže člověk dluží za něco druhým, měl by to splatit předtím, než vůbec přijde řeč na něčí emoce a pocity.
 • Odložení vazby mezi mužem a ženou (1. část)

  Pracuji jako úřednice. Než jsem obdržela Zákon, měla jsem už za sebou jedno nevydařené manželství. Můj muž a já jsme si byli cizí. Poté co jsem začala praktikovat, velmi se mi to zalíbilo, avšak za několik dní jsem opět zapomněla kultivovat svůj charakter a chovala jsem se tak jako dřív. Studování Zákona bylo pro mě jako čtení nějakého románu a cvičení jsem už také nedělala pravidelně. Ve skutečnosti mé praktikování nebylo žádnou kultivací. Vztah mezi mým mužem a mnou se také v žádném případě nezlepšoval.
 • Není čas na lítost

  [PureInsight.org] Je to posvátná a obtížná cesta: hrbolatá, zrádná, trnitá. Všude jsou na ní démoni a zlí duchové, stejně tak nástrahy plné emocí a tužeb, ale já jsem slíbil, že budu následovat Mistra, takže mi nevadí trápení a těžkosti. Žádný kultivující si netroufne říct: „Nikdy jsem si nezašel, nešel oklikou.“ Žádný kultivující si netroufne říct: „Neudělal jsem nikdy chybu.“ Člověk se nemusí strachovat z toho, když se vydá objížďkou či udělá chybu, ale měl by mít obavu z toho, že selže, když se bude chtít dostat zpět a setrvá v depresích.
 • Z deníku kultivující: Můj syn dospívá

  Ráno jsem před našimi vchodovými dveřmi uviděla docela dost odpadků. Letmo jsem si postěžovala: „Jestliže se o to nepostarám, nikdo to neudělá.“ Můj dvanáctiletý syn Fej-fej tiše poznamenal: „To naznačuje, že naše domácí prostředí je velmi dobré pro naši kultivaci. Poskytuje ti příležitosti, aby ses kultivovala.“ Najednou jsem cítila, že jeho slova pocházejí ze Zákona a řekla jsem: „Máš pravdu! Ale kde je tvá příležitost?“ Povzdechnul si: „Moje je ve škole a tam dostávám příležitost každý den, abych si zlepšil svůj xinxing.“
 • Vzpomínky na Mistrovo vyučování Zákona ve Francii v roce 1995

  Měla jsem velké štěstí, že jsem se mohla zúčastnit Mistrových přednášek. Měla jsem tu výhodu, že mí rodiče již kultivovali. Moje maminka mi volala z Číny a informovala mě o plánovaných přednáškách. Poté, co jsem dorazila přímo na místo, porovnávala jsem jména mistrů čchi-kungu se jménem, které mi sdělila a vydala jsem se zjišťovat bližší informace.
 • Srovnání holocaustu a genocidy praktikujících Falun Gongu v Číně

  1. května 2007 měl v Číně vstoupit v platnost nový zákon zamýšlený na zastavení nedobrovolného odběru orgánů, avšak experti ho již předem označili za neúčinný. Pan David Matas, uznávaný kanadský právník za lidská práva, společně s panem Davidem Kilgourem, bývalým kanadským státním tajemníkem pro Asii a Tichomoří, shromáždili důkazy, které svědčí o tom, že Čína odebírá orgány praktikujícím Falun Gongu. Pan David Matas, který je Žid, srovnal pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně s genocidou Židů během Třetí říše.
 • Napravme každé naše slovo a čin

  (Clearwisdom.net) Je to již 15 let od doby, co Učitel začal šířit „Fa“ a kultivace praktikujících Falun Dafa přešla z osobní kultivace před 20. červencem 1999 k nápravě Zákona. Jak Učitelova Fa náprava pokračuje, „tři věci“, které praktikující musejí dělat, jsou studium Zákona a provádění cvičení, vysílání spravedlivých myšlenek a zachraňování vnímající bytostí „objasňováním pravdy“. Můžeme se vrátit do našich pravých domovů, následujíce Učitele, jestliže vyhovíme Jeho požadavkům, budeme studovat Jeho učení, udržíme si každou svou jednotlivou myšlenku uvnitř Fa, splníme naše sliby a přizpůsobíme se Fa.
 • Je velmi nebezpečné, když člověk neodstraní erotiku z mysli

  Když jsem opustil svůj domov, abych ušel pronásledování, byl jsem unesen agenty státní bezpečnosti a bez soudního procesu mě vstrčili do pracovního tábora. Po mém zatčení jsem jakoukoliv spolupráci se zlem odmítal a protestoval jsem proti pronásledování hladovkou. Nato jsem byl násilně vyživován a píchali do mě neznámé medikamenty. Pronásledování jsem neuznal. Věděl jsem, že to nebyl Mistr, kdo pro mne naaranžoval tuto situaci. Byli to temní přisluhovači a zlí duchové starých sil, kteří využili mé mezery, a tak jsem se dostal do doupěte zla.
 • Sentiment je stránkou žádostivosti

  (Clearwisdom.net) Pro praktikující ženy není moc příjemné mluvit o otázce žádostivosti. V následujícím textu pohovořím o procesu, který jsem použila k odstranění připoutání k žádostivosti a tak je mohou spolu-praktikující použít jako referenci. Jako praktikující nemůžeme následovat principy běžných lidí. Chceme se kultivovat nad běžné lidi, takže by pro nás měl být vyšší standard. Neměli bychom si myslet, že pouze tím, že se omezíme ve svých skutcích jsme dosáhli standardu.
 • Hlubší pochopení článku „Stručné vysvětlení Soucitu“

  V článku „Stručné vysvětlení soucitu“ (Podstata dalšího pokroku) Mistr řekl, „Soucit je projevem povahy vesmíru na různých úrovních a v různých dimenzích. Je také základní povahou Velkých Osvícených Bytostí. Proto musí praktikující kultivovat Soucit a přizpůsobit se povaze vesmíru, Pravdivost-Soucit-Snášenlivost.“ Po nějakou dobu jsem sledovala spolu-praktikující A, která vždy mluvila ostře. Také se u ní projevovala soutěživost, závist a také to vypadalo, že není otevřená nápadům ostatních praktikujících. V té době jsem se příliš mnoho nedívala do sebe. Kdykoli jsem ji viděla, cítila jsem se nepříjemně. Někdy jsem se jí dokonce vyhýbala.