Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Problémy způsobené lidskými emocemi a žádostivostí

  Během několika posledních měsíců se objevily problémy, které ovlivnily práci, za kterou jsme zodpovědní. Před několika dny byl unesen jeden praktikující a situace se stala těžší. Několik praktikujících otevřeně probíralo tato témata a našli příčiny v našich vlastních myslích. Ve zkratce – po dlouhou dobu jsme se soustředili na práci a opomněli jsme zlepšovat svůj charakter a studování Fa. Stalo se to opravdu pouze „prací“. Dalším problémem byl postoj vůči lidským emocím a žádostivosti.
 • Hněv je vyčerpávající

  [PureInsight.org] Poslední dobou jsem měl mnoho konfliktů s druhými praktikujícími, ke všem došlo ve stejnou dobu. Snažil jsem se zůstat nepohnutý a všechno to brát s lehkostí, ale nakonec jsem nebyl schopen ovládnout ten obrovský nátlak, který to způsobilo. Dva praktikující se mnou úplně přerušili spojení. Další neměli čas, aby dokázali, že mají pravdu. Jiní si stále hájili svůj prostor a byli obezřetní.
 • Túžba po pohodlí - rakovina, ktorá môže zničiť vôľu praktizujúceho kultivovať sa

  Majster nám povedal už dávno o rôznych stavoch, s ktorými sa stretneme na našej kultivačnej ceste. Človek, ktorý sa nedokáže odhodlane kultivovať a kultivuje sa len na povrchu, nebude schopný dokončiť kultiváciu vo Fa, zhodiť ľudskú škrupinu a dosiahnuť dovŕšenie. Počas mojich stretnutí s inými praktizujúcimi počas posledných dvoch rokov som si všimol vážnu situáciu - to jest, niektorí praktizujúci sú čoraz viac pripútaní k pohodliu a k životnému štýlu bežných ľudí. Niekoľkí praktizujúci o tomto jave hovorili vo svojich skúsenostiach z kultivácie.
 • Zaobchádzať s chorobovou karmou u rodinných príslušníkov so spravodlivými myšlienkami

  Pred istou dobou sa praktizujúci v našej oblasti a ich rodinní príslušníci stretli so zasahovaním od chorobovej karmy. Ak by sa s tým nezaobchádzalo spravodlivo, zasahovanie pre praktizujúcich by bolo čoraz vážnejšie a prinieslo by praktizujúcim problémy. Rada by som sa podelila o moje pochopenie troch situácií, keď môj manžel trpel chorobovou karmou.
 • Několik myšlenek o dívání se dovnitř

  Můj předchozí stav byl následující: studoval jsem učení Falun Gongu - Zákon, každý den, ale moc jsem toho nedělal, aby se druzí dozvěděli, že to, co Komunistická strana Číny říká proti Falun Gongu, jsou lži. Vysílání spravedlivých myšlenek někdy bylo dobré, někdy špatné, někdy jsem ani nevěděl, že mé ruce změnily pozici. Když členové mé rodiny (kteří jsou spolupraktikující) poukázali na ty problémy, ovládla mě myšlenková karma a nechoval jsem se jako kultivující.
 • Zázrak z prispôsobenia každej myšlienky Fa

  (Clearwisdom.net) V minulosti som nerozumel dobre Učiteľovým slovám „Odstránenie zla? To sa len špina zmetie.“ („Neslabnúca vôľa“) Mal som dojem, že nemám tú schopnosť a kultivačnú úroveň. Avšak pomocou niekoľkých nedávnych príhod som si uvedomil, že v skutočnosti je pre mňa veľmi ľahké mať takú schopnosť a kultivačnú úroveň.
 • Zbavení se připoutání k žádostivosti

  Mnohokrát, když jsem se střetl s démonem žádostivosti ve svých snech nebo v meditaci, neprošel jsem tímto testem kvůli odchýlení v mé mysli. Mnohokrát moje vědomí tvrdě bojovalo s démonem žádostivosti, který dělal vše možné, aby mě vtáhl do pozorování a přemýšlení o chlípných věcech. Velmi jsem kvůli tomu trpěl, ale stejně jsem nemohl zvládnout toto trápení.
 • Spolupraktikující

  (Clearwisdom.net) Krátce poté, co jedna žena začala praktikovat Falun Dafa, pronásledování začalo. Vydala se do Pekingu s dlouhodobě praktikujícími, aby volala po spravedlnosti, byla ale zatčena. Byla odsouzena do tábora nucených prací a krutě mučena v pracovním táboře. Na jejím těle byly modřiny a šrámy a její mysl byla vystavena velkému tlaku a mučení. Nutili ji vzdát se praktikování. Protože se její zdravotní stav zhoršil, byla propuštěna.
 • Zázrak z prispôsobenia každej myšlienky Fa

  (Clearwisdom.net) V minulosti som nerozumel dobre Učiteľovým slovám „Odstránenie zla? To sa len špina zmetie.“ („Neslabnúca vôľa“) Mal som dojem, že nemám tú schopnosť a kultivačnú úroveň. Avšak pomocou niekoľkých nedávnych príhod som si uvedomil, že v skutočnosti je pre mňa veľmi ľahké mať takú schopnosť a kultivačnú úroveň.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Vkročení do Mistrova uspořádání, abychom napomohli médiím informovat o odebírání orgánů

  Podělím se s vámi o to, jak mi náš Mistr několikrát ukázal záblesky svého uspořádání pro mediální kampaň, která informovala stovky milionů lidí po celém světě o vybírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. Chci se s vámi podělit také o to, že zatímco jsem se nacházel přímo uprostřed mocného poryvu Jeho Nápravy Zákona, měl jsem v určitém smyslu pocit naprosté důvěry a klidu, že vše proběhne v pořádku, a zároveň jsem zažíval pocit mučivého osamocení a naprostého osamění.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Má zkušenost ohledně práce pro NTDTV a odstraňování skrytých připoutání

  Chěla bych alespoň trochu přispět k naplnění cíle konference Zákona, tedy k tomu, abychom se všichni společně zlepšili a dělali 3 věci opravdu dobře, a tak se pokusím napsat něco z mých zkušeností. Začnu s tím, jak jsem začala pracovat pro NTDTV. Jednoho večera jsem se dozvěděla, že následného dne do Prahy přijedou praktikující z NTDTV z Ameriky. Říkala jsem si, že by bylo výborné, kdyby v ČR někdo dělal zprávy pro tuto televizi, ale myslela jsem si, že s tím nemám nic společného, protože je to příliš časově náročná práce a s dvěma malými dětmi je něco takového pro mne nemyslitelné a nemožné.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Co jsem viděl ve snu

  Chtěl bych se jen podělit o sen, který se mi zdál, a zatím nevím, co si o něm mám myslet, nebo zdali je to prostě jen sen jako každý jiný. Zdálo se mi, že jsem byl s ostatními praktikujícími na nějakém setkání. A byl tam s námi Mistr. Zrovna se šlo spát, někteří si stlali spacáky, ale většina už ležela, včetně Mistra, a spali. Já jsem taky ležel, ale nespal, chvílemi jsem pokukoval po Mistrovi, který ležel nepohnutě, jako skála, a prohlížel jsem si nějaké časopisy (asi reklamy, ale nejsem si jistý na 100 %).
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Věci, které jsem viděla třetím okem

  Občas se mi stává, že při vysílání spravedlivých myšlenek či meditaci vidím různé výjevy. Několik těchto výjevů jsou mé následující zkušenosti. První zkušenost je o tom, jak jsem se učila vidět Zákon. Jednoho večera při silném čištění se v mé mysli odehrál následující příběh. Viděla jsem ohromnou prosvětlenou místnost plnou praktikujících, všichni na sobě měli bílá roucha, seděli v lotosové pozici a upřeně se dívali jedním směrem. Nechtěla jsem je rušit, tak jsem si sedla mezi ně. V pokoji bylo velmi příjemné ticho.
 • Původ "strachu"

  (Clearwisdom.net) Čeho se praktikující Falun Dafa obávají? Někteří možná řeknou, že máme strach z běžných lidí. Ale co mohou běžní lidé udělat praktikujícím Falun Dafa? Mistr řekl v Zhuan Falun, Přednáška Třetí, "Posedlost duchem": „Je velmi lehké ovládat mysl běžného člověka." Běžný člověk nemůže dělat nic před kultivujícím, protože běžní lidé nemají tu schopnost, aby pohnuli kultivujícím, včetně těch, kteří se podílejí na pronásledování.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Mé odstraňování připoutání k citům, vztahům a sentimentu

  Vážený Učiteli, vážení praktikující, jsem šťastná, že mohu dnes stát na tomto místě a sdílet s Vámi svoje zkušenosti z praktikování. Také to pro mě znamená to, že jsem překonala strach. Ten mi zabránil, abych vystoupila se svojí zkušeností na Česko-slovenské Fa konferenci minulý rok. A abych si to ještě ztížila, vybrala jsem si jako téma ke sdílení odstraňování připoutání - city, vztahy a sentiment.