Vzpomínky na dny, kdy Mistr šířil Zákon ve městě Čchang-čchun (II. část)

Od praktikujících Falun Dafa z města Čchang-čchun

I. část: http://cz.clearharmony.net/articles/200908/2734.html

Od 15. května 1992 do 10. května 1994 pořádal Mistr celkem sedm sérií přednášek v Čchang-čchunu. Na první z nich bylo ani ne 200 lidí, ale na sedmé už bylo přes 3 000 lidí z celé země. Někteří lidé přiletěli letadlem, někteří nemocní byli do haly přineseni příbuznými a některé páry z venkova přijely s dětmi na ramenou. Všichni přišli kvůli svému předurčenému vztahu s Dafa. Přišli, aby získali Zákon, a pak se s ním v srdci vrátili zpět. Jako semínka zasazená Mistrem kvetli a pak začali nést ovoce. Mistr se o ně po celé té cestě pečlivě staral, odstraňujíc ranní rosu a silné sluneční paprsky, odhánějíc vítr a déšť, a zabraňujíc, aby byli pokousáni od hmyzu a myší. Po čtrnáct let čekal Mistr na učedníky Dafa, aby dozráli a připravili se na konečnou úrodu.

Právě tady v Čchang-čchunu byla pořádána první konference na výměnu zkušeností učedníků Dafa. Bylo to 20. listopadu 1994 (obrázek č. 8). Praktikující z různých míst se sjeli a s nimi mnohé osvícené bytosti z vesmíru. Někteří praktikující, jejichž třetí oko bylo otevřené, viděli bohy a buddhy. Bylo jich tolik, že i listy na stromech byly obsazené. Vstoupili do sálu společně s praktikujícími. Někteří bohové přišli z nesmírně vysokých úrovní, pokryti vrstvou vesmírné mlhoviny krásných barev a nádherných tvarů.

 

Mistr zmínil tuto konferenci i v „Prednáške v Kuang-čou pre niektorých vedúcich asistenčných centier“:

„Čchang-čchun spravil videokazety, na ktorých mali študenti živé prejavy a študenti v hľadisku boli tiež dojatí - niektorí dokonca ronili slzy. Boli naozaj šťastní, pretože to stretnutie bolo živé a malo výbornú atmosféru. Je to ako to, čo niekto práve teraz povedal - že v tom poli nič nechýbalo, akurát že ja som tam nebol. Je to ako keď robím semináre, pole je veľmi silné. Mohli by ste povedať, že je to stretnutie Falun Gongu, a je to podobné ako konferencia Fa, takže účinok je vynikajúci. Keď budeme mať v budúcnosti mnoho študentov, môžu to takto robiť a hovoriť o svojich skúsenostiach a pochopeniach. Takéto študovanie Fa je veľmi poučné. Študenti hovoria o tom, čo získali, keď sa naučili prax. V niektorých smeroch je to ešte živšie ako naše prejavy.“ (Vysvetlenie obsahu Falun Dafa)

To bylo poprvé, kdy se praktikující společně sešli. Bohové a buddhové sdíleli jejich zkušenosti s nimi, zpívajíc chválu o Mistrovi, který vede učedníky, aby se pozvedli v tak krátkém čase.

Mistr řekl:

„Když jsme posledně na univerzitě v Ťi-linu pořádali seminář, jeden náš student tlačil své kolo z hlavního vchodu univerzity. Když došel do středu vozovky, náhle ho mezi sebe sevřela dvě auta. Téměř ho srazila a vypadalo to, že ho v okamžiku rozmačkají, ale on se vůbec nebál. Když na takové věci narazíme, obvykle se vůbec nebojíme. V tom okamžiku se auta zastavila a nic se nestalo.“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Co dává váš Učitel svým studentům?)

Existuje spousta případů, které se staly v Čchang-čchunu, ale ani jeden z nich neskončil pro praktikující nebezpečím. Opravdu jsme cítili, že Mistr je po našem boku a ochraňuje nás.

18. září 1994 vysvětloval Mistr Zákon v sále univerzity v Ťi-linu pro dobrovolné asistenty Falun Dafa. Mistr zdůrazňoval následující:

„Po našich diskusiách môžeme ďalej prehĺbiť naše pochopenie Dafa a lepšie si zrovnať naše pochopenia. Myslím si, že to bude oveľa ľahšie, keď odpovieme na otázky študentov ohľadne určitých vecí. To je jeden bod. Takisto, je tu niečo, čo som ešte nepovedal niektorým našim osobám na pozícii zodpovednosti: mohli by sme ísť v mojom domovskom meste príkladom tým, že zorganizujeme skupinové štúdium Fa v pevne daných časoch? Nemôžeme robiť len skupinové cvičenia. Môžete čítať a spoločne diskutovať kapitolu za kapitolou, odstavec za odstavcom. Stanovte si pevný čas, rovnako ako pri skupinovom cvičení. Myslím si, že to bude prospešnejšie - umožní to zamerať sa na špecifické problémy a umožní nám to nasledovať Fa, keď sa v budúcnosti stretneme so skutočnými problémami. Rozbehneme to a bude to príkladom pre asistenčné centrá po celej krajine. Potom ostatné oblasti v krajine môžu nasledovať tento príklad. Toto bude naozaj prospešné pre zlepšovanie nášho pochopenia. To je môj návrh.“ (Vysvetlenie obsahu Falun Dafa, Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchun)

Od té doby praktikující v Čchang-čchunu založili různá místa pro skupinové studování Zákona, převedli Dafa do písemné podoby a učili se jej společně nazpaměť. Zhuan Falun byl vydán začátkem roku 1995, což umožnilo praktikujícím dosáhnout rychlejšího zlepšování v pochopení Zákona. Praktikující z jiných oblastí přicházeli do Čchang-čchunu sdílet zkušenosti, a dokonce se k nám připojili praktikující ze zahraničí. Studovali a zlepšovali jsme se společně.

 
Knihy Dafa přepsané praktikujícími

 
Praktikující společně studují Zákon po společném cvičení

Aby podpořil šíření Dafa v Čchang-čchunu, napsal Mistr několik slov pro knihu „Falun Dafa v Čchang-čchunu“. Při psaní Mistr řekl: „Ať žije Čchang-čchun!“ Při třetím a pátém výročí Mistrova šíření Zákona v Čchang-čchunu uspořádali praktikující dvě kaligrafické výstavy (obrázky č. 11 - 16). Poté, co se to Mistr dozvěděl, vyjádřil chválu takto: „To je mocná ctnost! Mocná ctnost!“

 

 

 

Mistr odešel do zahraničí, aby šířil Zákon a do Čchang-čchunu se nevrátil po dlouhou dobu. 26. července 1998 se Mistr do Čchang-čchunu vrátil a vysvětloval Zákon dobrovolným asistentům v jednom hotelu. Dnes, stojíc v konferenčním sálu tohoto hotelu, pořád ještě cítíme Mistrovu přítomnost, slyšíme potlesk praktikujících a cítíme vůni květin. Tento moment zůstane navždy zapsán v historii. V ten den Mistr usedl na vyvýšenou židli (aby ho mohli lidé vzadu vidět) a přednášel pět hodin.

Ve „Vyučování Zákona na Fa konferenci asistentů v Čchang-čchunu“ Mistr řekl:

„Ve skutečnosti mnoho našich dlouhodobých praktikujících v Čchang-čchunu ví, že to vůbec nebylo snadné, když jsme poprvé začali vyučovat tento Zákon a naše cvičení v raných dobách. Předtím než jsme byli schopni rozšířit tento Zákon široko daleko a seznámit s ním více lidí, prošli jsme obtížným obdobím zkoušek a strastí. Takže naše práce nebyla na začátku vůbec jednoduchá. Nicméně jsme tím prošli. A bylo to zde v našem Čchang-čchunu, kde jsme udělali ten první krok představení tohoto Zákona veřejnosti. Co jsem učil v té době, nebylo tak hluboké jako to, co učím dnes. Učil jsem pouze věci přechodného období, právě takové, které vedly od čchi-kungu ke skutečnému Zákonu. Později jsem postupně, skutečně odhalil tento Zákon a umožnil více lidem, aby ho poznali. Bylo to uděláno velice systematicky, ale nepodobalo se to způsobům, ve kterých se vyvíjí plánování a uspořádávání věcí obyčejných lidí v lidské společnosti. Nenásledovali jsme administrativní a manažerské způsoby používané ve společnosti světských lidí, ani jsme nenásledovali žádné jiné formy. Vypadá to, že všechno přichází docela přirozeně. Ale bylo uspořádáno, aby to bylo uděláno od jednoduchého po hluboké, protože vyučování takto nesmírného Zákona je vážnou věcí.“

„Tedy, jaký druh formy splňuje požadavky tohoto Velkého Zákona tak, aby byl šířen v obyčejné lidské společnosti, bez toho, aniž by byl poškozen? Existuje pouze jeden: ‚velká cesta bez formy‘. Opravdu se nám to podařilo. Žádná forma - nemáme žádnou z forem běžné lidské společnosti. Avšak můžeme lidem umožnit opravdově se kultivovat a opravdově se zlepšit.“

Když Mistr začal šířit Zákon, aby nás spasil, chtěl, abychom měli srdce, které touží po dobrotě. Dnes, poté, co jsme prošli skrz početná utrpení a testy, toto srdce se stalo zlatým, čistým a upřímným srdcem, které může ochraňovat vesmír a být zodpovědné za vnímající bytosti. Když přišlo nebezpečí, Mistr vzal na svá bedra všechno a vedl učedníky skrz utrpení. Mistr šířil Zákon postupně a systematicky. Forma kultivace, kterou nám Mistr dal, zůstane navěky nezměněná.

Po čtrnácti letech nemohou učedníci z Čchang-čchunu nalézt slova, kterými by vyjádřili svou vděčnost za Mistrovu laskavou spásu. Při příležitosti Mistrových narozenin a 14. výročí Mistrova šíření Zákona zde proto učedníci z Čchang-čchunu posílají Mistrovi své pozdravy. Znovu slibujeme, že budeme dělat tři věci dobře a budeme žít podle vysokých požadavků, které pro nás Mistr stanovil.

Čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/14/127611.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/17/73390.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.