Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Mé pochopení toho, když je „člověk zaneprázdněný“

  [PureInsight.org] Často slýchávám praktikující, jak říkají: „Mám málo času. Jsem zaneprázdněný.“ Z toho důvodu bych ráda pohovořila o svém pochopení toho –„být zaneprázdněný“. V současnosti, v tomto specifickém historickém období, je pro učedníky Dafa čas velmi vzácný. Každý učedník by měl ochraňovat toto období, které pro nás a vnímající bytosti Mistr zanechal. Rovněž bychom ale neměli zacházet do extrémů. Když jedinkrát zajdeme do extrému, promění se to v připoutání.
 • Myšlenky během návštěvy ve vile za milion dolarů

  (Clearwisdom.net) Před několika dny jsem se zúčastnila večírku, který pořádal spolužák u příležitosti nastěhování se do vily za milion dolarů. Cítila jsem se trochu deprimovaná, možná dokonce až méněcenná, když jsem byla svědkem přepychové výzdoby v impozantní vile. O Falun Dafa jsem se dověděla v roce 1997 a po mnoha letech námahy a těžké práce jsem si myslela, že jsem odstranila většinu ze svých lidských tužeb po slávě a sebe-zájmu. Proto jsem se cítila zahanbená, když jsem zakusila pocit, který patří běžným lidem, totiž závist a skleslost. Poté jsem se dívala do sebe a objevila, že stále toužím po štěstí, za kterým se běžní lidé ženou.
 • Kultivující by se neměli snažit nutit ostatní

  [PureInsight.org] Vyžadovat na ostatních, aby přicházeli včas, nevybočovali z řady a udržovali správnou hygienu a tak podobně - jsou ty věci skutečně pro dobro ostatních, nebo abychom ochránili své vlastní zájmy? Když druzí chodí včas a nevybočují z řady, pak nemusím dlouho čekat. Když druzí udržují správnou hygienu, nebudu muset používat nebo se dívat na špinavé věci. Mé požadavky na ostatní nejsou nesprávné. Aby byl člověk dobrý, rozhodně by měl chodit včas, dodržet slovo, nevybočovat z řady a udržovat správnou hygienu. Ale jako kultivující bych tyto věci měl vyžadovat na sobě; není na mě, abych to požadoval na druhých.
 • Prolomení připoutání k žádostivosti a sobeckosti – přizpůsobení se Fa

  Je to skutečná pocta, mluvit zde před vámi všemi. Zjistil jsem, že o tématu, o které se chci se všemi podělit, je ochotno hovořit málo praktikujících. Týká se to připoutání k žádostivosti. To je věc, která do mě velice vážně zasahovala od začátku mé kultivace, a nebylo příjemné mluvit o tom s druhými praktikujícími. Abyste lépe pochopili mé utrpení, zmíním se trochu o tom, jaký jsem býval, než jsem začal praktikovat Falun Dafa. Než jsem obdržel Zákon, šel jsem s proudem ostatních lidí ve společnosti a bral jsem předmanželský sexuální styk s opačným pohlavím za něco běžného. Skutečně jsem neměl dobré pochopení toho, jak vážné to je, a nedošlo mi, že to je něco, co bych neměl brát na lehkou váhu
 • Během tohoto období nezanedbávejte sebe-kultivaci

  Při tom, když praktikující umožňují většímu počtu lidí dovědět se skutečnosti o Falun Gongu, v tichosti vykonávají tři věci, je zde ale řada „mezi“. Rád bych zde naléhal na mé spolu-praktikující, aby, zatímco odhalují pronásledování, neopomíjeli sebe-kultivaci. Znám matku, která vytrvale kultivuje Falun Dafa a v tichosti objasňuje pravdu. Ale někdy je vznětlivá a netrpělivá, když řeší problémy v rodině. Jednou uklízela celý dům, třebaže byla zjevně dost unavená. Její dcera si toho všimla a laskavě řekla: „Mami, neunav se. Když to jde, nemusí se ty práce dodělat nebo to může počkat, až se budeš cítit lépe.“
 • Dobro nebo zlo pochází z jedné bezděčné myšlenky

  [PureInsight.org] V Zhuan Falun Učitel řekl: "Dobrý nebo špatný výsledek pochází z jedné bezděčné myšlenky“ a jiná myšlenka v tom okamžiku vede k jinému výsledku. Tato slova mohou platit i pro kultivující i pro běžné lidi. Hluboce cítím, že se jedná o poučku zásadní i blaho přinášející. Všechno v tomto světě je povrchní a iluzorní. Lidské záležitosti se neustále mění a je těžké je předvídat. „Nic dobrého netrvá věčně; všechno dobré musí jednou skončit.“ V lidském životě je člověk jednou nahoře a jednou dole a jednotlivé okamžiky mohou být dobré či špatné. Je nevyhnutelné udržet si čisté a soucitné myšlenky a konat dobré skutky.
 • Sdílení zkušeností o prodávání lístků na Čínské Novoroční Gala 2007 v San Franciscu

  Čínské Novoroční Gala 2007 v opeře v San Franciscu vidělo devět tisíc lidí. Všechna tři představení byla úspěšná. Dvě víkendová představení byla vyprodána. Někteří lidé si dokonce museli koupit lístky na stání, aby je mohli spatřit. Po skončení představení místní praktikující sdíleli zkušenosti o tom, jak pomoci při podpoře Gala. Tentokrát se na prodeji lístků podíleli téměř všichni praktikující ze San Francisca. Jednali jako jedno tělo a udržovali si spravedlivé myšlenky. Také každé představení podporovali spravedlivými myšlenkami, a tak byly všechny reakce publika velmi pozitivní.
 • Jasné pochopenie nám umožní držať krok s postupom nápravy Fa

  (Clearwisdom.net) Keď sa v Toronte skončili štyri predstavenia NTDTV k čínskemu novému roku, mnohí praktizujúci, ktorí sa ich zúčastnili a ktorí sledovali predstavenie sa stretli v noci na nasledujúci deň. Zdieľali sme naše pochopenie z pohľadu Fa. Mnoho praktizujúcich si počas predstavenia uvedomilo vážnosť kultivácie. V prvom rade mnohí praktizujúci spomenuli, že keď počas predstavenia videli toľko obsahu, ktorý sa týkal Dafa, boli trochu nesvoji. Niektorí sa obávali, že to spôsobí problémy alebo že bežní ľudia to nebudú schopní prijať.
 • Kultivující by neměl být připoután k ničemu

  (Clearwisdom.net) Jednou jsem společně s dalšími spolupraktikujícími navštívil jednu postarší praktikující, abychom sdíleli zkušenosti o tom, jak dělat tři věci dobře. Navzdory našemu plánu postarší žena se soustředila na rozpory, které měla se mnou, a nedala nám žádný prostor k tomu, abychom sdíleli zkušenosti. Popovídal jsem si s ostatními a rozhodli jsme, že s ní budeme sdílet zkušenosti znovu. Rozhodli jsme se, že u ní necháme instrukce pro vysílání spravedlivých myšlenek; takto bychom měli lépe odstranit zlo.
 • Proč kultivujeme?

  (Clearwisdom.net) Dlouhou dobu jsem nemohl opustit připoutání ke strachu, vypadalo to, že strach pochází z hloubky mého srdce a bylo velmi těžké se ho vzdát. Myslel jsem si pro sebe: „Čím je tento strach? Musím se ho zbavit!“ Nehledě na to jak moc jsem se snažil, cítil jsem, že nemohu odstranit jeho kořen, jakoby tam bylo něco co mi bránilo ho vykopat i s kořeny. Jednoho dne, když jsem studoval Zákon jsem najednou zjistil, že tento strach není tak jednoduchý, jak jsem si myslel.
 • Odstranit žádostivost a brát vážně posvátný titul „učedník Dafa“

  V článku „Prolomení připoutání k žádostivosti a sobeckosti – přizpůsobení se Zákonu“ zmínil praktikující z USA otázku odhození připoutání k žádostivosti, o které se praktikující při sdílení zkušeností zmiňovali jen zřídka. I když to je pro některé praktikující ožehavá otázka, je to přesto téma, kterému se musejí postavit čelem a věnovat mu pozornost. Navíc, v tomto mimořádném historickém období jsem zjistil, že se staré síly snaží využít našich mezer v tomto ohledu, aby nás zničily. Cítil jsem, že již více nemůžu mlčet, zvláště poté, co jsem si přečetl Mistrův článek „Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci v metropoli New Yorku“.
 • Náprava nesprávných stavů skrze dobré studování Zákona

  Přišel jsem k pochopení, že každý nesprávný stav ve kterém se ocitnou učedníci Dafa, má co dělat se studiem Zákona a to je kořen onoho problému. Když vyřešíme problém, který se týká studia Zákona, všechny nesprávné stavy se napraví. Stav kultivace praktikujících Dafa se bude odrážet v jejich denním životě. Například, někteří spolu-praktikující se chovají lehkovážně. Musí to být tak, že sklouzli ke studování Zákona jako formality a utíká jim to co čtou.
 • Mí spolu-praktikující se stali zrcadly, která odrážejí má připoutání

  (Clearwisdom.net) Když jsem si pročítala zkušenosti od spolu-praktikujících, srovnávala jsem se s nimi a dívala zpět na to, co jsem prožila na své kultivační cestě. Byla jsem šokována tím, že stále mám tak mnohá připoutání. Jsou dva praktikující, které vídávám velmi často. Praktikující A je prudšího charakteru a jeho slova často nejsou laskavá. Najednou se v mé mysli ukázalo zrcadlo a připoutání onoho praktikujícího bylo odraženo na mě.
 • Podstata diplomata a toho, kdo je v souladu

  [PureInsight.org] Být taktní, pochlebnický, prohnaný jsou charakteristiky, které jsou založeny na sobeckém jednání či na potřebě ochránit své vlastní zájmy, jako například uchovat si dobrou pověst uhlazeného diplomata, udržování vztahů, které jsou vzájemně prospěšné, či vyhýbání se útokům na ostatní. Úlisný člověk se bude záměrně snažit, aby vychvaloval ostatní za jejich úspěchy, aby ostatním ukázal, že je velkorysý a že ostatním nezávidí to, čeho dosáhli.
 • Studiem Zákona se mé neporozumění vyjasnilo

  (Clearwisdom.net) Mistr zdůrazňuje důležitost studia Zákona opětovně ve svém novém článku: "Australské konferenci Zákona." Tento článek mě podpořil v tom, abych lépe využil svůj čas ke studiu a učení se Zákona nazpaměť. Domníval jsem se, že jsem již udělal všechno pro to, ale poté, co jsem splnil svůj pevně stanovený program studia Zákona, mé srdce bylo stále jaksi neklidné.