Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Náprava nesprávných stavů skrze dobré studování Zákona

  Přišel jsem k pochopení, že každý nesprávný stav ve kterém se ocitnou učedníci Dafa, má co dělat se studiem Zákona a to je kořen onoho problému. Když vyřešíme problém, který se týká studia Zákona, všechny nesprávné stavy se napraví. Stav kultivace praktikujících Dafa se bude odrážet v jejich denním životě. Například, někteří spolu-praktikující se chovají lehkovážně. Musí to být tak, že sklouzli ke studování Zákona jako formality a utíká jim to co čtou.
 • Mí spolu-praktikující se stali zrcadly, která odrážejí má připoutání

  (Clearwisdom.net) Když jsem si pročítala zkušenosti od spolu-praktikujících, srovnávala jsem se s nimi a dívala zpět na to, co jsem prožila na své kultivační cestě. Byla jsem šokována tím, že stále mám tak mnohá připoutání. Jsou dva praktikující, které vídávám velmi často. Praktikující A je prudšího charakteru a jeho slova často nejsou laskavá. Najednou se v mé mysli ukázalo zrcadlo a připoutání onoho praktikujícího bylo odraženo na mě.
 • Podstata diplomata a toho, kdo je v souladu

  [PureInsight.org] Být taktní, pochlebnický, prohnaný jsou charakteristiky, které jsou založeny na sobeckém jednání či na potřebě ochránit své vlastní zájmy, jako například uchovat si dobrou pověst uhlazeného diplomata, udržování vztahů, které jsou vzájemně prospěšné, či vyhýbání se útokům na ostatní. Úlisný člověk se bude záměrně snažit, aby vychvaloval ostatní za jejich úspěchy, aby ostatním ukázal, že je velkorysý a že ostatním nezávidí to, čeho dosáhli.
 • Studiem Zákona se mé neporozumění vyjasnilo

  (Clearwisdom.net) Mistr zdůrazňuje důležitost studia Zákona opětovně ve svém novém článku: "Australské konferenci Zákona." Tento článek mě podpořil v tom, abych lépe využil svůj čas ke studiu a učení se Zákona nazpaměť. Domníval jsem se, že jsem již udělal všechno pro to, ale poté, co jsem splnil svůj pevně stanovený program studia Zákona, mé srdce bylo stále jaksi neklidné.
 • Problémy způsobené lidskými emocemi a žádostivostí

  Během několika posledních měsíců se objevily problémy, které ovlivnily práci, za kterou jsme zodpovědní. Před několika dny byl unesen jeden praktikující a situace se stala těžší. Několik praktikujících otevřeně probíralo tato témata a našli příčiny v našich vlastních myslích. Ve zkratce – po dlouhou dobu jsme se soustředili na práci a opomněli jsme zlepšovat svůj charakter a studování Fa. Stalo se to opravdu pouze „prací“. Dalším problémem byl postoj vůči lidským emocím a žádostivosti.
 • Hněv je vyčerpávající

  [PureInsight.org] Poslední dobou jsem měl mnoho konfliktů s druhými praktikujícími, ke všem došlo ve stejnou dobu. Snažil jsem se zůstat nepohnutý a všechno to brát s lehkostí, ale nakonec jsem nebyl schopen ovládnout ten obrovský nátlak, který to způsobilo. Dva praktikující se mnou úplně přerušili spojení. Další neměli čas, aby dokázali, že mají pravdu. Jiní si stále hájili svůj prostor a byli obezřetní.
 • Túžba po pohodlí - rakovina, ktorá môže zničiť vôľu praktizujúceho kultivovať sa

  Majster nám povedal už dávno o rôznych stavoch, s ktorými sa stretneme na našej kultivačnej ceste. Človek, ktorý sa nedokáže odhodlane kultivovať a kultivuje sa len na povrchu, nebude schopný dokončiť kultiváciu vo Fa, zhodiť ľudskú škrupinu a dosiahnuť dovŕšenie. Počas mojich stretnutí s inými praktizujúcimi počas posledných dvoch rokov som si všimol vážnu situáciu - to jest, niektorí praktizujúci sú čoraz viac pripútaní k pohodliu a k životnému štýlu bežných ľudí. Niekoľkí praktizujúci o tomto jave hovorili vo svojich skúsenostiach z kultivácie.
 • Zaobchádzať s chorobovou karmou u rodinných príslušníkov so spravodlivými myšlienkami

  Pred istou dobou sa praktizujúci v našej oblasti a ich rodinní príslušníci stretli so zasahovaním od chorobovej karmy. Ak by sa s tým nezaobchádzalo spravodlivo, zasahovanie pre praktizujúcich by bolo čoraz vážnejšie a prinieslo by praktizujúcim problémy. Rada by som sa podelila o moje pochopenie troch situácií, keď môj manžel trpel chorobovou karmou.
 • Několik myšlenek o dívání se dovnitř

  Můj předchozí stav byl následující: studoval jsem učení Falun Gongu - Zákon, každý den, ale moc jsem toho nedělal, aby se druzí dozvěděli, že to, co Komunistická strana Číny říká proti Falun Gongu, jsou lži. Vysílání spravedlivých myšlenek někdy bylo dobré, někdy špatné, někdy jsem ani nevěděl, že mé ruce změnily pozici. Když členové mé rodiny (kteří jsou spolupraktikující) poukázali na ty problémy, ovládla mě myšlenková karma a nechoval jsem se jako kultivující.
 • Zázrak z prispôsobenia každej myšlienky Fa

  (Clearwisdom.net) V minulosti som nerozumel dobre Učiteľovým slovám „Odstránenie zla? To sa len špina zmetie.“ („Neslabnúca vôľa“) Mal som dojem, že nemám tú schopnosť a kultivačnú úroveň. Avšak pomocou niekoľkých nedávnych príhod som si uvedomil, že v skutočnosti je pre mňa veľmi ľahké mať takú schopnosť a kultivačnú úroveň.
 • Zbavení se připoutání k žádostivosti

  Mnohokrát, když jsem se střetl s démonem žádostivosti ve svých snech nebo v meditaci, neprošel jsem tímto testem kvůli odchýlení v mé mysli. Mnohokrát moje vědomí tvrdě bojovalo s démonem žádostivosti, který dělal vše možné, aby mě vtáhl do pozorování a přemýšlení o chlípných věcech. Velmi jsem kvůli tomu trpěl, ale stejně jsem nemohl zvládnout toto trápení.
 • Spolupraktikující

  (Clearwisdom.net) Krátce poté, co jedna žena začala praktikovat Falun Dafa, pronásledování začalo. Vydala se do Pekingu s dlouhodobě praktikujícími, aby volala po spravedlnosti, byla ale zatčena. Byla odsouzena do tábora nucených prací a krutě mučena v pracovním táboře. Na jejím těle byly modřiny a šrámy a její mysl byla vystavena velkému tlaku a mučení. Nutili ji vzdát se praktikování. Protože se její zdravotní stav zhoršil, byla propuštěna.
 • Zázrak z prispôsobenia každej myšlienky Fa

  (Clearwisdom.net) V minulosti som nerozumel dobre Učiteľovým slovám „Odstránenie zla? To sa len špina zmetie.“ („Neslabnúca vôľa“) Mal som dojem, že nemám tú schopnosť a kultivačnú úroveň. Avšak pomocou niekoľkých nedávnych príhod som si uvedomil, že v skutočnosti je pre mňa veľmi ľahké mať takú schopnosť a kultivačnú úroveň.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Vkročení do Mistrova uspořádání, abychom napomohli médiím informovat o odebírání orgánů

  Podělím se s vámi o to, jak mi náš Mistr několikrát ukázal záblesky svého uspořádání pro mediální kampaň, která informovala stovky milionů lidí po celém světě o vybírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. Chci se s vámi podělit také o to, že zatímco jsem se nacházel přímo uprostřed mocného poryvu Jeho Nápravy Zákona, měl jsem v určitém smyslu pocit naprosté důvěry a klidu, že vše proběhne v pořádku, a zároveň jsem zažíval pocit mučivého osamocení a naprostého osamění.
 • 3. Česko-slovenská konference Zákona: Má zkušenost ohledně práce pro NTDTV a odstraňování skrytých připoutání

  Chěla bych alespoň trochu přispět k naplnění cíle konference Zákona, tedy k tomu, abychom se všichni společně zlepšili a dělali 3 věci opravdu dobře, a tak se pokusím napsat něco z mých zkušeností. Začnu s tím, jak jsem začala pracovat pro NTDTV. Jednoho večera jsem se dozvěděla, že následného dne do Prahy přijedou praktikující z NTDTV z Ameriky. Říkala jsem si, že by bylo výborné, kdyby v ČR někdo dělal zprávy pro tuto televizi, ale myslela jsem si, že s tím nemám nic společného, protože je to příliš časově náročná práce a s dvěma malými dětmi je něco takového pro mne nemyslitelné a nemožné.