Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Vojenský lékař odhaluje podrobnosti o dalším pronásledování Falun Gongu a věřících v Číně

  Tuto informaci poskytl vojenský lékař, který již dříve poskytl informaci o odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. Nedávno byla v Pekingu uspořádána konference Ústředního komunistického vojenského výboru Číny na téma „Jak zacházet s náboženstvími se zahraničním vměšováním“.
 • Všemu čelit bez usilování

  Při jedné příležitosti jsem se cítil docela nepříjemně kvůli slovům, která pronesl jeden praktikující. Poté, co jsem se pozorně díval do sebe, objevil jsem, že mé vlastní úmysly nebyly čisté. Na ostatní jsem byl "milý", přitom jsem vždy přemýšlel o tom, jaký užitek mi to přinese. Tato myšlenka, názor byla skrytá hluboko uvnitř. Poté jsem si uvědomil, že soucit je stav čistoty, nesobectví a vykonávání věcí zcela pro dobro druhých.
 • Napravme stav naší mysli a zachraňme vnímající bytosti

  Jakákoli změna v prostředí by neměla zatřást naším srdcem kultivujícím Dafa. Měli bychom neochvějně dělat tři věci dobře: studovat Zákon, vysílat spravedlivé myšlenky a objasňovat pravdu. Měli bychom si udržet spravedlivý stav mysli nehledě na to, co se stane, a neposkytovat starým silám žádnou příležitost, aby využily našich mezer. Jakékoli naše připoutání je zasahováním do nápravy Zákona a je to nestabilní faktor, moment, který zasahuje do věcí, které potřebujeme dělat, když potvrzujeme Fa.
 • Studovat Zákon bez připoutání k představám

  (Clearwisdom.net) Třebaže jsem usilovně praktikoval, nemohl jsem ve své kultivaci udělat pokrok. Nevěděl jsem, proč jsem nepokročil a postupně jsem si říkal, že bych neměl být připoután ke zlepšení. Později, když jsem sdílel svou zkušenost se spolupraktikujícím, podíval jsem se dovnitř a objevil mnoho mýt připoutání ke konceptům, k nimž jsem se osvítil dříve.
 • Vzdát se života a smrti

  (Clearwisdom.net) Když spatřily světlo světa události, k nimž došlo v Su-ťia-tchunu, někteří praktikující nedokázali pochopit, jak se takové věci mohli přihodit těm, kteří by se raději vzdali svých životů než praktikování Falun Dafa. Rád bych se podělil o své pochopení.
 • Vyhovuji měřítku být dobrým člověkem?

  (Clearwisdom.net) Učitel opakovaně zdůrazňuje, že praktikující Falun Gongu by se co nejlépe měli snažit, aby během své kultivace vyhověli standardu lidské společnosti. Měli bychom začít tím, že budeme dobrým člověkem. Pak bychom se měli povznést nad to být jen dobrými lidmi, abychom přesáhli život běžného člověka a nakonec se stali skutečnou božskou bytostí, která dosáhne Dovršení se ctnostným osvícením a spravedlivým Fa.
 • Správa vyšetrovateľov potvrdzujúca tvrdenia o vyberaní orgánov v Číne

  Ottawa – 45 stranová správa na základe nezávislého vyšetrovania bývalého štátneho tajomníka kanadského ministerstva zahraničia (pre Áziu a Tichomorie) Davida Kilgoura a medzinárodného právnika ľudských práv Davida Matasa ohľadom tvrdení vyberania orgánov zo živých väzňov Falun Gongu v Číne potvrdzuje, že tieto tvrdenia o vyberaní orgánov sú vierohodné.
 • Překonat „ospalost“

  Nechte si – prosím – projít hlavou. Kdy jste obvykle ospalí? Jaký to má důvod? Proč jste ospalí, když studujete Zákon a vysíláte spravedlivé myšlenky? Dokonce když čtete články na Clearwisdom či se díváte dovnitř, abyste našli nedostatky ve vašem morálním charakteru, začnete být ospalí. Jaký je elementární důvod?
 • Konečně provádím cvičení Falun Gong pravidelně

  Rád bych se s vámi podělil o zkušenost, jak jsem konečně začal pravidelně provádět cvičení; nebylo to tak prvních šest let mé kultivace. Dafa jsem získal po začátku pronásledování. Začal jsem se tedy okamžitě kultivovat na cestě nápravy Zákona. Protože jsem v místě, kde bydlím, byl jedním z mála západních praktikujících, a mé schopnosti či dovednosti v té době byly velice potřebné, rychle jsem se dostal do kontaktu s VIP a obeznámil jsem se s prací pro média – psaní článků, opravování apod.
 • Jiné dimenze a lidský svět

  (Clearwisdom.net) Kultivoval jsem se s otevřeným třetím okem. Mohu vidět, slyšet a komunikovat s bytostmi v jiných dimenzích. Býval jsem znepokojený a rozrušený, protože pro mě nebylo možné kultivovat se tiše jako ostatní praktikující. Když po zemi lezla stonožka, slyšel jsem ji supět jako buvola. Když nemám čistou a jasnou mysl, mohu vidět do jiných dimenzí, slyšet stvoření jako bakterie, jak se hlasitě baví.
 • Kultivovat se dobře hledáním uvnitř

  Dvaasedmdesátiletá žena, která obdržela Fa v roce 1996 a která je celou dobu usilovná a ve všech ohledech se kultivuje dobře, se slzami v očích řekla: „Ctihodný Mistře každé slovo a každá věta jsou namířeny na mě. Chovám se nejhůře a nikdy jsem nedovolila, aby ostatní poukázali na mé nedostatky. Vyrostla jsem v tom, že jsem ostatním nedovolila, aby mě kritizovali. Jsem rozhodnuta uchovat si Mistrovo učení v mysli a čelit kritice a nesouhlasu tak, jak by kultivující měl
 • Dívat se dovnitř, ať si myslíte či ne, že jste na vině

  Právě jsme založili „čtecí třídu“, ale místo nebylo ještě domluvené. Kdykoli praktikující A, u kterého jsme se scházeli, odjel na služební cestu, setkání jsme odložili. Později praktikující B nabídla, že se můžeme scházet u ní. Mohli jsme tam chodit, kdykoli praktikující B byl na služební cestě. Jednou jsem přišla pozdě, protože jsem musela pro jednoho praktikujícího něco vytisknout a ztratila jsem se, protože jsem nemohla najít, kde bydlí.
 • Konečně jsem si uvědomila, co „myšlenkové vzorce/představy/pojmy“ představují

  (Clearwisdom.net) Za posledních několik dnů vzrostly konflikty a neporozumění mezi mnou a mým manželem, který je rovněž praktikujícím Falun Gongu. Bylo to bolestné. Ustavičně jsem si opakovala Mistrův článek – „Čím blíže ke konci, tím máte být usilovnější“. Neustále jsem hledala uvnitř.
 • Poznejte své síly a schopnosti

  (Clearwisdom.net) V poledne 25. května 2006 vniklo několik policistů do bytu místního praktikujícího Falun Dafa. Praktikující hlasitě křičel celou cestu do kanceláře veřejné bezpečnosti. Myslel si: „Jelikož jsem tady, musím objasňovat pravdu.“ Začal objasňovat pravdu o Falun Dafa okolním policistům. Když skončil, dva policisté řekli, že vystoupí z Komunistické strany Číny.
 • Mé pochopení - „kultivovat srdce, odstranit žádostivost “

  Nikdy jsem ještě nepřemýšlela o tom, jestli bych mohla napsat svoji zkušenost, protože jsem toho názoru, že jsem udělala příliš málo a tedy nemám o čem psát. Na webové stránce jsem často četla apely, že učedníci mají vzít do ruky tužku, aby sepsali své vlastní kultivační zkušenosti a zanechali je tak pro budoucí lidi.