Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Hlubší pochopení článku „Stručné vysvětlení Soucitu“

  V článku „Stručné vysvětlení soucitu“ (Podstata dalšího pokroku) Mistr řekl, „Soucit je projevem povahy vesmíru na různých úrovních a v různých dimenzích. Je také základní povahou Velkých Osvícených Bytostí. Proto musí praktikující kultivovat Soucit a přizpůsobit se povaze vesmíru, Pravdivost-Soucit-Snášenlivost.“ Po nějakou dobu jsem sledovala spolu-praktikující A, která vždy mluvila ostře. Také se u ní projevovala soutěživost, závist a také to vypadalo, že není otevřená nápadům ostatních praktikujících. V té době jsem se příliš mnoho nedívala do sebe. Kdykoli jsem ji viděla, cítila jsem se nepříjemně. Někdy jsem se jí dokonce vyhýbala.
 • Pamätajme si tento slávnostný deň – 13. máj – Svetový deň Falun Dafa

  (Clearwisdom.net) Existujú mnohé nezabudnuteľné dni v živote človeka, ale niektoré z nich majú osobitný, jedinečný význam. 13. máj je takýmto dňom pre praktizujúcich Falun Dafa na celom svete. 13. mája 1992 zakladateľ Falun Dafa, pán Li Chung-č’, predstavil po prvýkrát na verejnosti Falun Gong – na severovýchode Číny, v meste Čchang-čchun, provincii Ťi-lin. Počas nasledujúcich dvoch rokov pán Li Chung-č’ uskutočnil 61 seminárov po celej Číne a zniesol početné utrpenia. Študenti získali obrovské pozitívne účinky na fyzickom a psychickom zdraví, zvýšili si svoju cnosť a morálny charakter.
 • Praktizujúci rozpráva o tom, čo vidiel v iných dimenziách ohľadom démonického zasahovania od žiadostivosti

  (Clearwisdom.net) Počas výmeny skúsenosti mladý praktizujúci hovoril o tom, ako neprešiel skúškou žiadostivosti. Starší praktizujúci, ktorý mal otvorené tretie oko a mohol vidieť jasne do iných dimenzií, preto pohovoril o svojich stretnutiach so zasahovaním od žiadostivosti v posledných rokoch. Na požiadanie staršieho praktizujúceho som utriedil jeho rozprávanie ako upomienku pre tých praktizujúcich, ktorí sa stále nemôžu celkom dobre správať, keď sa stretnú s démonickým zasahovaním od žiadostivosti.
 • Jedna zkušenost, kdy se problém vyřešil podíváním se do svého nitra

  (Clearwisdom.net) Jednoho dne jsem jel autobusem do práce. Měl jsem na uších sluchátka, abych poslouchal Učitelovy přednášky. Šňůra ze sluchátka se zachytila do zipu kufru jednoho mladého Japonce, zrovna když chtěl vystupovat. Dveře se skoro zavíraly, a tak jsem musel vystoupit s ním. Když jsem stál na autobusové zastávce, v srdci jsem byl docela naštvaný, stěžoval jsem si na něj, že tak spěchal, aby vystoupil z autobusu, a že mě dostal do problémů. Prudce jsem zatáhl za šňůru, abych ji vytáhl.
 • Zákon příčiny a následku: cizoložství přináší krutou odplatu

  [PureInsight.org] Sex mimo manželství je nazýván cizoložstvím. Takové chování nemůže být tolerováno Nebem ani Zemí, a Bohové jím pohrdají, stejně tak duchové. Jakmile se žádostivé myšlenky objeví, dokonce ještě před tím, než se stane jakýkoli čin, je ztraceno velké množství ctnosti. Pokud dojde až k činům, nepřinese to jen velké nebezpečí samotnému člověku, ale také neštěstí jeho potomkům.
 • Ranní skupinové cvičení je součástí potvrzování Fa

  (Clearwisdom.net) Poté, co jsem v Minghui rádiu slyšel o ranním skupinovém cvičení, rozhodl jsem se pro společné cvičení ve 3:50 s ostatními spolu-praktikujícími a rodinnými příslušníky. Na začátku jsem váhal, protože jsem vždycky vstával v 5:10. Někdy jsem se probudil až v 5:45, takže jsem mohl spát déle. Cítil jsem, že takto budu dobře odpočatý a podaří se mi zůstat vzhůru během cvičení. Ve skutečnosti jsem často během cvičení usínal. Nyní jsem se rozhodl, že vstanu mnohem dříve. Byl jsem zvědav, jestli budu unavený. Váhal jsem. Rovněž jsem cítil, že jsem se na sebe díval s uvažováním běžného člověka, tuto vžitou představu jsem ale nedokázal prorazit.
 • Pravá víra

  Jednoho dne přišel do mého snu Mistr Li a učil mě jak malovat. Když jsem se probudila, nemohla jsem ten sen zcela pochopit. Mám pětiletého syna. Rád maluje. Jednoho dne se mě zeptal, „Mami, co bych měl nakreslit?“ „Co takhle slunéčko sedmitečné“, řekla jsem. „Ale jak vypadá slunéčko sedmitečné?“, zeptal se. Nakreslila jsem slunéčko a vysvětlila mu to. Poslouchal velmi pozorně a pokusil se ho sám nakreslit. Pak se zeptal, „Mami, co bych měl nakreslit teď?“
 • Podat pomocnou ruku spolu-praktikujícímu

  (Clearwisdom.net) Když jsem byla poslána do tábora nucených prací, bylo tam zadrženo již dvacet praktikujících. V tak tvrdém prostředí jsme společně studovali Zákon a prováděli cvičení. Když si jednoho vybrali za pronásledování, ostatní se za něj postavili, aby vyjádřili protest proti pronásledování; cítili jsme mohutnou sílu celého těla, což šokovalo úřady a potlačilo jejich nedobré záměry. Strážník v táboře nucených prací mi jednou řekl, že už od samého počátku pronásledování stovky zadržovaných praktikujících Falun Gongu stály společně bok po boku, aby ochránili praktikující, kteří prováděli cvičení. Nic je nemohlo rozdělit, což bylo v táboře nucených prací od jeho založení bezprecedentní.
 • Zvyšovanie svojej úrovne počas potvrdzovania Dafa

  (Clearwisdom.net) Hoci som v uplynulých jedenástich rokoch kultivácie veľakrát zakopol, Učiteľova starostlivosť a pomoc a povzbudenie od iných praktizujúcich mi pomohli v tom, že som dokázal pevne napredovať v Dafa. Keď sa pozerám späť, mnohé veci sa stali bez toho, aby zanechali hlbší dojem, ale niektoré "obrazy" stále zostávajú pred mojimi očami. Pamätám si napríklad vzrušenie, keď som sa po prvýkrát stretol s Dafa a dozvedel som sa opravdivý zmysel ľudského života a radosť zo života bez chorôb.
 • Praktizujúci Dafa z mesta Čcheng-te si spomína na návštevu Učiteľa

  (Clearwisdom.net) 14. septembra 1996, desať minút pred 8. hodinou ráno som sa práve chystal do práce, keď zrazu zazvonil telefón. Zodvihol som ho a potom som vybehol von. Ponáhľali sme sa ešte s jedným praktizujúcim k vchodu hotela Jün-šan. Praktizujúci, ktorý prišiel s Učiteľom, nás tam vyzdvihol. Zobral nás do izby 1103, kde sme sa stretli s našim veľkým Učiteľom. Učiteľ sa usmial a potriasol si s nami ruky. Mali sme veľkú radosť. Bola to najnezabudnuteľnejšia udalosť a jedna z najšťastnejších chvíľ nášho života. Potom nám Učiteľ vyučoval Fa jednu hodinu.
 • Spomienka na Učiteľov súcit: Voľný lístok na Jeho prednášky

  (Clearwisdom.net) Po prečítaní mnohých dojemných príbehov napísaných praktizujúcimi o Učiteľovom šírení Fa som bola veľmi dojatá. Pomyslela som si, že by som mala tiež napísať svoje skúsenosti potvrdzujúce Učiteľovu vznešenosť a súcit, keďže som veľa získala z Učiteľovej vzácnej spásnej milosti. Naučila som sa z tohto, že Učiteľ nerobí žiadne rozdiely, či je vnímajúca bytosť bohatá alebo chudobná.
 • Moje pochopenie opustenia pripútanosti k žiadostivosti

  (Clearwisdom.net) Keďže som sa nečinil dobre pri prechádzaní cez skúšku žiadostivosti a nemal som jasné pochopenie tejto otázky, stiahol som si mnoho článkov zo stránok Minghui/Clearwisdom a veľmi pozorne som ich prečítal. Uvedomil som si, že spolu s pokrokom nápravy Fa si praktizujúci zlepšili svoje pochopenie požiadaviek Fa a že Fa má prísnejšie požiadavky na učeníkov Dafa ohľadom ich ríš a čistoty. V predchádzajúcej zbierke "Ohľadom manželského vzťahu" stránky Minghui jasne povedali, že zapájanie sa do nevhodných vzťahov medzi mužom a ženou je poškodzovaním Dafa.
 • Moja skúsenosť zo stretnutia s Učiteľom v Kuang-čou v roku 1994

  (Clearwisdom.net) Začala som praktizovať Falun Dafa v roku 1994. V tú noc som čítala Čínsky Falun Gong do 11 hodiny večer a nechcela som ho odložiť, až pokým na mňa príbuzní naliehali, aby som išla spať. Aj keď som knihu v tú noc ešte nedočítala, uvedomila som si, že je to nebeská kniha. Hovorila o vesmírnych princípoch a otriasla mojím telom i dušou. O niekoľko dní neskôr, v jedno ráno, keď som bola ešte stále v posteli a moja myseľ bola jasná, mi niekto povedal: "Prišla si na tento svet, aby si sa prispôsobila Dafa." Otočila som sa. Hlas zopakoval: "Prišla si sa prispôsobiť Dafa." Keď som vstala, uvedomila som si, že tento hlas musel patriť Učiteľovi.
 • 4. rakouská Fa konference 2006: Proces nápravy mého předurčeného vztahu s mým nepraktikujícím manželem

  Od počátku mé kultivace jsem neustále konfrontována s potížemi ve vztahu k mému manželovi. Toto se mi jeví jako největší konflikt; to neustálé tahání sem a tam, a je to velmi těsně spojeno s některými mými nejskrytějšími a nejvytrvalejšími připoutanostmi. Problémy začaly narůstat, když jsem začala postupovat vpřed při objasňování pravých skutečností. Pokaždé v této době, když mi manžel způsoboval potíže, snažila jsem se to snášet s tím, že jsem si v duchu říkala: „Jen pojď, dělej mi problémy, já tvou ctnost neodmítnu.“
 • Viděno v jiných dimenzích: Bohové sledují vše co praktikující Dafa dělají

  (Clearwisdom.net) Praktikuji Dafa s otevřeným třetím okem. Nedávno jsem měl vizi v jiné dimenzi a chtěl bych se spolu-praktikujícími sdílet co jsem viděl. Doufám, že budou mít praktikující v této poslední fázi kultivace jasnou mysl, budou si toho vědomi a nebudou zůstávat pozadu. Jednou spolu-praktikující nedržel [při vysílání spravedlivých myšlenek] svou dlaň vzpřímená. V jiné dimenzi jsem viděl zlo, které se snažilo, aby ruka praktikujícího nebyla vzpřímená. Když držel znak rukou „lotosový květ“, znak nebyl dostatečně široký. Prsty byly příliš blízko u sebe. Zlé bytosti poskakovaly na jeho konečcích prstů a způsobovaly, že znak rukou vypadal pokřiveně.