Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Co znamená být božskou bytostí?

  Co znamená být božskou bytostí? Jak vzdálený je stav naší mysli a jak se liší od božské bytosti v její říši? Jsme opravdu tak čistí jako božské bytosti? Když se dennodenně střetáváme s věcmi, měli bychom si říct: „Co by dělala božská bytost“? Neznamená to ovšem, že bychom se sebou zacházeli jako s Buddhou, spíše bychom měli zlepšit standard, když děláme věci. Musíme přemýšlet o tom, zdali naše slova a činy mají pozitivní účinek. Musíme se chovat jako bytost zodpovědná za vnímající bytosti a snažit se dělat všechno se spravedlivou myslí. Teprve pak je to ten správný postoj.
 • Mentalita božské bytosti

  Velký a rozhodující rozdíl spočívá v tom, jestli člověk nahlíží na pronásledování z hlediska běžného člověka nebo ho posuzuje z duchovního hlediska božské bytosti. Božská bytost by se neměla o sebe strachovat. Také by se božská bytost za jakýchkoliv okolností nestarala o to, jestli je pronásledovaná, ať ve vězení či v centru vymývání mozků. Jen by ve svém srdci opatrovala Dafa a vnímající bytosti. A tak by božská bytost posuzovala situaci z hlediska své zodpovědnosti za Dafa, za odstraňování všeho zla, za ukončení pronásledování a za zachování důstojnosti Dafa. Posuzovala by situaci z hlediska zodpovědnosti za vnímající bytosti, objasňovala by pravdu a zachraňovala vnímající bytosti.
 • Odstranit veškerou špatnou hmotu

  Ačkoliv jsem již osm let praktikující a Zhuan Falun čtu také osm let, avšak teprve nyní jsem objevil, že dokonce jednoduchá věta v knize v sobě obsahuje nespočetné principy. Nedávno jsem pochopil jeden princip: libovolný předmět, mající nebo nemající formu, je hmotou, včetně lidských připoutaností. Sebezdokonalující se stane Osvíceným jen tehdy, když vyjde z lidského myšlení. Prvním krokem je odstranění různých připoutaností, jako jsou připoutanosti k jídlu ke spaní, k citům a k lidským principům.
 • Být praktikujícím Dafa v období nápravy Zákona

  (Clearwisdom.net) Už je to několik let, co jsem obdržel Zákon. Můj kultivační stav byl občas dobrý, někdy špatný. Ačkoliv mám méně připoutání než předtím, stále nejsou vykořeněná. Tu a tam se má připoutání ukážou, aby zasahovala. Proč je tak těžké všechna ta připoutání odstranit? Proč je tak těžké zbavit se myšlení běžných lidí? Dnes jsem se osvítil k tomu, že příčinou jsou připoutání, která se schovávají za „Já“. Připoutání k „Já“, což je sobectví, je nejzákladnější připoutání a je prvotní příčinou všech připoutání. Netočí se všechna připoutání typu „Já miluji“ „Já chci“, kolem „Já“ jako středobodu? Protože v hloubi srdce nechceme zranit „sebe“ či se vzdát „sebe“, je nemožné se od základu zbavit připoutání.
 • Odstranit připoutání k sebezájmu

  Když jsem začal praktikovat Falun Dafa, byla moje rodina docela dobře situovaná. Mohl jsem si brát peníze, kdykoliv jsem potřeboval, a také nakupovat, co jsem chtěl. Nikdy jsem nepomýšlel na to, že bych mohl o peníze přijít. Předtím, než v červenci roku 1999 začalo pronásledování Falun Dafa, jsem si myslel, že má připoutanost k sebezájmu již byla odstraněna. Když pak nastala doba nápravy Zákona a já jsem začal potvrzovat Zákon, najednou jsem přišel o práci a tím také o materiální výhody, na které jsem byl zvyklý nejen já, ale i moje rodina. V neznámém prostředí s omezenými finančními zdroji jsem najednou zjistil, že se opět projevila má připoutanost k sebezájmu.
 • Hluché dítě mluví

  [PureInsight.org] Na začátku roku 2007 se mé příbuzné narodilo miminko. Všichni v té rodině jsou hluchoněmí. Děvčátko třikrát vyšetřili, přitom použili různé nástroje, zjistilo se, že je také hluché. Když se to dověděla její matka, hrozně plakala. Praktikující Dafa jí a babičce řekl, aby s čistým srdcem odříkávaly ve své mysli „Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost jsou dobré“, pak se miminku bude dařit lépe. Praktikující jim ještě předal pravdu objasňující brožuru a Dafa talisman.
 • Několik rad ohledně hledání v sobě

  (Clearwisdom.net) Po studiu Zákona jsem si uvědomila, že je důležité dívat se do sebe a zlepšovat xinxing (morální charakter), abychom dokázali odstranit zasahování starých sil a s rozhodností kráčeli po cestě, kterou nám připravil Učitel. Ve své zkušenosti přednesené během sdílení jeden praktikující zmínil, že jestliže budeme hledat v sobě, když se setkáme s problémem, pak se zlo potlačí.
 • Každá myšlenka praktikujícího je důležitá

  Spolu-praktikující Falun Gongu napsal následující článek: „Jsme praktikující; reakce lidí (v naší snaze poskytnout jim skutečný obraz o Falun Gongu a pronásledování) pocházejí z nás. Jestliže jsme soutěživí, lidé se s námi budou dohadovat; jestliže máme v sobě nenávist, lidé budou nenávidět Falun Dafa; jestliže máme strach, lidé se budou bát dovědět pravdu.“ Ten článek mě přiměl k hlubší úvaze, po jeho přečtení jsem totiž hlouběji pochopil Mistrovo učení.
 • Důkladně odmítat myšlenky uspořádané starými silami

  Život lidské bytosti je předurčen či předpřipraven. Myšlenky, které člověk ve svém životě vytváří, jsou také předpřipraveny. Ale protože se lidské myšlenky nezdají konkrétní, jednoznačné nebo fyzické tak jako činy člověka, a někdy… jsou váhavé nebo dokonce zničehonic zmizí, lidé je mylně považují za něco, co se vytváří náhodně a spontánně. Viděli jsme, že staré síly nejen že připravily dnešní pronásledování Dafa, ale také naaranžovaly chování a myšlenky praktikujících Dafa. Proč se naše myšlenky občas odchylují? Proč si představujeme, jak jsme zatknuti? Proč máme silné obavy?
 • Príbeh reinkarnácie: Prečo môj pacient trpel na nádor pečeňe

  (PureInsight.org) Mal som vlastnú ordináciu a videl som najrozličnejšie choroby. Príbeh jedného pacienta sa ma dotkol natoľko, že som začal veriť v reinkarnáciu. V polovici júla 1995 prišiel za mnou do ordinácie jeden muž, ktorý vyzeral byť veľmi chorý. Bol hlavným architekt známej projektantskej firmy, ktorú sám vlastnil. Povedal mi, že po operácií sa mu opäť objavil nádor na pečeni. Nahmatal som tú oblasť a pocítil tvrdý objekt väčší ako oliva. Nádor sa nezmenšil ani po niekoľkých liečeniach. Rozhodol som sa použiť špeciálnu liečbu použitím hypnózy, aby som zistil príčinu choroby.
 • Mistře, děkuji Vám za to, že jste mě několikrát zachránil

  (Clearwisdom.net) Je mi pětasedmdesát let. V roce 1996 mi syn přinesl knihu Zhuan Falun a od té doby praktikuji Falun Gong. V té době jsem churavěla a dost často pobývala v nemocnici. Potom, co jsem začala studovat Zhuan Falun, během cvičení na cvičebním místě jsem cítila, jak se Falun otáčí nad mou hlavou. Skupinovým studiem Zákona, praktikováním, sledováním Mistrových přednášek jsem se uzdravila. Ušetřilo mi to spousty peněz, které bych jinak vynaložila na zdravotní výdaje
 • Myšlenky praktikujících jsou v jiných dimenzích skutečností

  Myšlenka je v jiné dimenzi skutečností. Je dokonce skutečnější, než hmota v této naší dimenzi. Stav mysli praktikujících Falun Dafa je obzvlášť důležitý při nápravě Fa, objasňování pravdy a odstraňování zla. Říše praktikujících jsou vyšší, než ty obyčejných lidí. Jejich myšlenky nesou silnou energii. Čistota jejich myšlenek je nesrovnatelná s obyčejnými lidmi. To, co je v naší mysli, je v jiné dimenzi skutečností. Čím to je, že čím víc se někteří praktikující bojí, tím pravděpodobněji jsou chyceni a pronásledováni? Ve skutečnosti, tento prostor je pouze projevem jiných prostorů.
 • Praktikovat s noblesou a otevřeně, nezacházet do krajnosti

  (Clearwisdom.net) Praktikovat Falun Gong jsem začal docela nedávno. Uniklo mi, jakým způsobem bych se měl do co největší míry přizpůsobit stavu běžné společnosti. Odešel jsem ze zaměstnání a přestal se stýkat s přáteli. Snažil jsem se dělat tři věci v izolovaném prostředí. Pilně jsem vykonával tři věci a věřil, že jsou těmi nejdůležitějšími záležitostmi pro praktikujícího Falun Gongu. Věřil jsem, že všechno ostatní není důležité, a že je to tedy ztráta času. Myslel jsem si, že cokoli dalšího by zasahovalo do mé praxe.
 • Je nesmírně důležité pomáhat spolupraktikujícím

  V roce 2004 jsem potkal jednoho praktikujícího veterána, který obdržel Zákon před 20. červencem 1999. Předtím, než začalo pronásledování, postupoval v různých stránkách kultivace velmi pilně. Ale po červenci 1999 se změnil, protože měl velmi málo příležitostí komunikovat a sdílet zkušenosti se svými spolupraktikujícími. Když jsem se ho zeptal, jestli stále studuje Zákon, odpověděl: „Občas.“ Zažíval mnoho zasahování. Toto se přihodilo několik dnů po publikování „Vyučování Zákona na mezinárodní konferenci Zákona v New Yorku 2004“: Zeptal jsem se ho, jestli ten článek četl, a on odpověděl, že ne.
 • Proměna mé ženy po zhlédnutí Spectacular

  (Clearwisdom.net) Má žena do určité míry chápala Dafa už předtím, jen jí nebylo jasné, proč praktikující objasňují pravdu o pronásledování Falun Dafa a vyzývají lidi, aby vystoupili z Komunistické strany Číny. Letos jsme dostali DVD televizní společnosti NTD s „Chinese New Year Spectacular“, když jej má žena zhlédla, cítila, že je úžasné. Přehrál jsem DVD své dceři, manželka představení s námi několikrát sledovala a nenudila se. Má žena se poté aktivně začala podílet na objasňování pravdy o Falun Dafa a žádala lidi, aby vystoupili ze strany.