Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Už rozumím tomu, co znamená vytrvalost

  (Clearwisdom.net) Dlouhou dobu mě zajímalo téma, které se mi nedařilo rozřešit. Mnohokrát jsem se sebe ptala: „Co je vytrvalost? Kdybych toho věděla o vytrvalosti víc, dokázala bych být usilovnější.“ Není to dlouho, co jsem našla odpověď. Otázka: Nejhlubší pochopení, které mají studenti-veteráni o Fa je být vytrvalý v Dafa a mít víru v Mistra. Chci se zeptat toto: odkud pocházejí vytrvalost a víra? Můj muž si nad touto věcí už dlouhý čas láme hlavu. Jak můžeme kultivovat a vytvořit si tento druh neporovnatelné vytrvalosti ve Fa?
 • Pochopení získaná z kultivace: Nebuďte připoutáni k běžným věcem

  [Pureinsight.org] Včera se mi v práci stala nepříjemná věc, byl jsem kvůli tomu docela nešťastný. Cestou domů jsem si připomněl Mistrův Zákon a uvědomil jsem si, že to, že jsem měl konflikt s běžným člověkem, musí být má vina. Musel jsem se dopustit něčeho špatného. I když jsem uvažoval tímto směrem, nehledal jsem příliš hluboko uvnitř sebe, abych zjistil, co jsem udělal špatně.
 • Mé pochopení toho, jak pomoci spolu-praktikujícím zbavit se připoutání

  (Clearwisdom.net) Když to vypadá, že praktikující prochází karmou nemoci, setkává se s utrpením v rodině, jsou praktikující, kteří momentální stav přičítají „jeho připoutáním“ či „nedostatku spravedlivých myšlenek“. Pak pokračují v poukazování na jeho další připoutání. Praktikující, kteří jsou terčem kritiky, nevědí, jak se s tím vypořádat. Ti, co někdy poukazují na připoutání druhých, často tak činí skrze objektiv zrcadlící jejich vlastní představy a připoutání.
 • Jak smýšlí bůh

  [PureInsight.org] Když zrovna čelíme pronásledování, je velmi důležité, abychom rozlišovali, zda uvažujeme jako člověk či jako bůh. Bůh nebude přemýšlet o sobě. Ať jde o jakoukoli okolnost, dokonce ani v doupěti zla se bůh nestará, jestli riskuje, že bude trpět pronásledováním. Místo toho bude mít v srdci Dafa a vnímající bytosti a z hlediska zodpovědnosti k Dafa odstraní všechno zlo, ukončí pronásledování a bude ochraňovat důstojnost Dafa. Z hlediska zodpovědnosti vnímajícím bytostem jim objasní pravdu a zachrání je.
 • Praktikující mimo Čínu spolupracují s praktikujícími uvnitř Číny na objasňování pravdy

  V naší oblasti je jen několik praktikujících. Ve většině případech to jsou praktikující ze zámoří, kteří nám pomáhají rozložit zlo. Když jsme v roce 2005 čelili hanobení, praktikující ze zahraničí volali do Číny a výsledek byl takový, že ředitel místní policejní stanice neměl odvahu brát telefon a ani říct, že je ředitelem. Také policejní úředníci si nedovolili chovat se zle a doufali, že budeme co nejdříve propuštěni či transportováni jinam. 3. srpna 2008 policie přikázala provést domovní prohlídky u všech místních praktikujících.
 • Od negramotnosti k vydávání článků

  (Clearwisdom.net) Znám padesátiletou praktikující. Jako malá žila v chudých poměrech, a proto absolvovala jen dva roky základní školy. V dospělosti se jí postavila do cesty nemoc, a tak jí vzala možnost studovat. Když začala praktikovat Falun Dafa, poslouchala a četla Dafa knihy. Naučila se psát a nakonec napsala řadu článků o potvrzování Zákona.
 • Nepoužívejte pronásledování jako měřítko na hodnocení spolu-praktikujících

  Kdyby bývalo nedošlo k pronásledování, Dafa by dovršil všechno ve vesmíru a zachránil všechny vnímající bytosti. Díky pronásledování - ovšem - davy vnímajících bytostí, které mají předurčený vztah s Dafa, ztratily příležitost, na kterou všechny bytosti čekají desítky či stovky tisíc let, a řada životů byla zničena. Pronásledování je zlé a nemělo nikdy být. My ale podvědomě posuzujeme chování druhých praktikujících během pronásledování jako měřítko na rozlišení, zdali jsou praktikující v dobrém či špatném kultivačním stavu. Následkem toho dlouhou dobu přidáváme energii k tomuto zlému pronásledování.
 • Číst Zákon s klidnou myslí

  (Clearwisdom.net) Kultivuji se už více než deset let. Když se podívám zpět, cítím, že jsem plýtval časem, protože jsem nestudoval Zákon celým svým srdcem. Právě jsem si uvědomil užitek, který přináší čtení Zákona slovo po slově, větu po větě s klidnou myslí. Rád bych se podělil se spolu-praktikujícími o své pochopení. Jestliže v mém pochopení naleznete pochybení, pak na to laskavě poukažte. Když jsem studoval Zákon v minulosti, zejména když jsem četl „Zhuan Falun“, četl jsem ho pouze nahlas.
 • Rozplynout se ve Fa

  (Clearwisdom.net) Když jsem včera prováděl druhé cvičení, nemohl jsem se ztišit. Přemýšlel jsem jen o svých osobních problémech – to uvažování o mých vlastních problémech mě takřka úplně pohltilo. Pak jsem uvažoval: „To přece takhle nejde!“ Řekl jsem si a odtáhnul myšlenky stranou. Uvědomil jsem si, že všechny mé myšlenky byly spjaty s „já“. Uvědomil jsem si, že to není správné a že bych měl uvažovat o tom, co mám udělat, abych potvrdil Fa. S touto myšlenkou se má mysl náhle vyčistila a všechny špatné myšlenky, které jsem měl, byly potlačeny.
 • Příklad rozdílu mezi lidskými a božskými myšlenkami

  (Clearwisdom.net) Jednou ráno, bylo to v roce 2004, se mi z ničeho nic zatočila hlava. Naklonil jsem se přes okraj postele a začal jsem zvracet. Má žena, rovněž praktikující, mi začala číst Lunyu. Nejdříve jsem ji slyšel velmi zřetelně. Pak jsem ale ucítil, jak se mi zvuk vzdaluje. Myslel jsem na to, že neslyším a že se musím vrátit zpět. Musím udělat ještě hodně věci souvisejících s prací pro Dafa. Ta myšlenka mě přivedla zpět a já jsem znovu zřetelně slyšel svou ženu. Napadlo mě, že bych měl vstát, ale necítil jsem levou stranu těla, včetně ruky a nohy. Když jsem se chtěl podepřít pravou rukou, začal jsem znovu zvracet.
 • Kultivace v Orchestru nebeského umění

  Poslední dva a půl roku, které se kultivuji v Orchestru nebeského umění, vyžadovalo kultivaci odlišnou od všeho, co jsem doposud zažila. Kultivuji se přes devět let, takže tohle řekne hodně. První hlavní test, který jsem musela překonat, se týkal „ming“ - reputace. Chtěla jsem se stát právníkem, abych pomohla v nápravě Fa a pracovala jsem několik let na tom, aby se mi to podařilo. Co jsem však hledala se stalo nedlouho poté, co byl založen Orchestr nebeského umění. Měla jsem nabídky z různých právnických škol, ale nejlepší školy, na které jsem byla přijata, byly příliš daleko od New Yorku.
 • Moje zkušenosti s učením se Zákona nazpaměť

  Byla to moje zkušenost, že jsem při učení se Zákona nazpaměť dělal na stejném místě chybu a říkal jsem jen podobná slova nebo věty. Stalo se totiž to, že v jiné dimenzi bylo něco, co mě rušilo. Poté, co jsem vysílal spravedlivé myšlenky, abych toto zasahování odstranil, už jsem tu stejnou chybu neudělal. Díky tomu jsem pochopil, že původ lidských myšlenek je velmi komplikovaný. Pokud člověk není v klidu, něco se děje a začne se to vměšovat do jeho mysli.
 • Rekapitulace po torontském představení Divine Performing Arts

  Naše podzimní torontské představení, které bylo mimořádně úspěšné a s vysokou návštěvností, je už za námi. Přitom ještě tři týdny před Spectacular nás znepokojoval pomalý prodej lístků. Inzerovali jsme představení a rozdávali letáky, měli jsme mnoho prodejních stánků ve velkých obchodních centrech. Z technického hlediska jsme udělali všechno, co jsme mohli, přesto se moc lístků neprodávalo.
 • Rozdíl v „Ne, v žádném případě“ a „Dělejte, co chcete“

  Budeme mluvit o dvou praktikujících. Oba pevně věří v Učitele i v Dafa a dávno odstranili svou připoutanost k životu a smrti. Protože jejich myšlenky byly rozdílné, když byli mučeni, výsledky byly také rozdílné. Policisté vyhrožovali praktikujícímu A: „Budeme tě tak a tak mučit.“ Praktikující A jim okamžitě odpověděl: „Nebojím se smrti, nemluvě vašeho mučení. Dělejte, co chcete.“ Nelidsky ho mučili. Později hledal v sobě a snažil se pochopit, proč ho tak mučili. Objevil mnoho připoutaností, například svůj hrdinský postoj, přání ukázat se a potvrzovat sám sebe. Pochopil, že žádal, aby ho mučili, a tím následoval uspořádání starých sil.
 • Jak jsem pomohl spolu-praktikujícímu projít zkouškou „karma nemoci“

  (Clearwisdom.net) Vždycky cítím bolest, když čtu příspěvky o praktikujících, kteří přišli o život, když neuspěli ve zkoušce „karmy nemoci“, a proto se chci podělit o svou zkušenost, abych praktikujícím pomohl projít touto zkouškou. Doufám, že to může posloužit ostatním, kteří se ocitnou v podobné situaci. Na sklonku roku 2006 byl jeden padesátiletý spolu-praktikující v ohrožení života, po dobu asi dvaceti dnů měl zažívací potíže a problémy se spánkem. Tekutina v hrudní dutině zapříčinila, že měl potíže s dechem. Byl okamžitě hospitalizován, lékaři u něj rozpoznali rakovinu plic v pokročilém stadiu.