Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Sdílení zkušeností o prodávání lístků na Čínské Novoroční Gala 2007 v San Franciscu

  Čínské Novoroční Gala 2007 v opeře v San Franciscu vidělo devět tisíc lidí. Všechna tři představení byla úspěšná. Dvě víkendová představení byla vyprodána. Někteří lidé si dokonce museli koupit lístky na stání, aby je mohli spatřit. Po skončení představení místní praktikující sdíleli zkušenosti o tom, jak pomoci při podpoře Gala. Tentokrát se na prodeji lístků podíleli téměř všichni praktikující ze San Francisca. Jednali jako jedno tělo a udržovali si spravedlivé myšlenky. Také každé představení podporovali spravedlivými myšlenkami, a tak byly všechny reakce publika velmi pozitivní.
 • Jasné pochopenie nám umožní držať krok s postupom nápravy Fa

  (Clearwisdom.net) Keď sa v Toronte skončili štyri predstavenia NTDTV k čínskemu novému roku, mnohí praktizujúci, ktorí sa ich zúčastnili a ktorí sledovali predstavenie sa stretli v noci na nasledujúci deň. Zdieľali sme naše pochopenie z pohľadu Fa. Mnoho praktizujúcich si počas predstavenia uvedomilo vážnosť kultivácie. V prvom rade mnohí praktizujúci spomenuli, že keď počas predstavenia videli toľko obsahu, ktorý sa týkal Dafa, boli trochu nesvoji. Niektorí sa obávali, že to spôsobí problémy alebo že bežní ľudia to nebudú schopní prijať.
 • Kultivující by neměl být připoután k ničemu

  (Clearwisdom.net) Jednou jsem společně s dalšími spolupraktikujícími navštívil jednu postarší praktikující, abychom sdíleli zkušenosti o tom, jak dělat tři věci dobře. Navzdory našemu plánu postarší žena se soustředila na rozpory, které měla se mnou, a nedala nám žádný prostor k tomu, abychom sdíleli zkušenosti. Popovídal jsem si s ostatními a rozhodli jsme, že s ní budeme sdílet zkušenosti znovu. Rozhodli jsme se, že u ní necháme instrukce pro vysílání spravedlivých myšlenek; takto bychom měli lépe odstranit zlo.
 • Proč kultivujeme?

  (Clearwisdom.net) Dlouhou dobu jsem nemohl opustit připoutání ke strachu, vypadalo to, že strach pochází z hloubky mého srdce a bylo velmi těžké se ho vzdát. Myslel jsem si pro sebe: „Čím je tento strach? Musím se ho zbavit!“ Nehledě na to jak moc jsem se snažil, cítil jsem, že nemohu odstranit jeho kořen, jakoby tam bylo něco co mi bránilo ho vykopat i s kořeny. Jednoho dne, když jsem studoval Zákon jsem najednou zjistil, že tento strach není tak jednoduchý, jak jsem si myslel.
 • Odstranit žádostivost a brát vážně posvátný titul „učedník Dafa“

  V článku „Prolomení připoutání k žádostivosti a sobeckosti – přizpůsobení se Zákonu“ zmínil praktikující z USA otázku odhození připoutání k žádostivosti, o které se praktikující při sdílení zkušeností zmiňovali jen zřídka. I když to je pro některé praktikující ožehavá otázka, je to přesto téma, kterému se musejí postavit čelem a věnovat mu pozornost. Navíc, v tomto mimořádném historickém období jsem zjistil, že se staré síly snaží využít našich mezer v tomto ohledu, aby nás zničily. Cítil jsem, že již více nemůžu mlčet, zvláště poté, co jsem si přečetl Mistrův článek „Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci v metropoli New Yorku“.
 • Náprava nesprávných stavů skrze dobré studování Zákona

  Přišel jsem k pochopení, že každý nesprávný stav ve kterém se ocitnou učedníci Dafa, má co dělat se studiem Zákona a to je kořen onoho problému. Když vyřešíme problém, který se týká studia Zákona, všechny nesprávné stavy se napraví. Stav kultivace praktikujících Dafa se bude odrážet v jejich denním životě. Například, někteří spolu-praktikující se chovají lehkovážně. Musí to být tak, že sklouzli ke studování Zákona jako formality a utíká jim to co čtou.
 • Mí spolu-praktikující se stali zrcadly, která odrážejí má připoutání

  (Clearwisdom.net) Když jsem si pročítala zkušenosti od spolu-praktikujících, srovnávala jsem se s nimi a dívala zpět na to, co jsem prožila na své kultivační cestě. Byla jsem šokována tím, že stále mám tak mnohá připoutání. Jsou dva praktikující, které vídávám velmi často. Praktikující A je prudšího charakteru a jeho slova často nejsou laskavá. Najednou se v mé mysli ukázalo zrcadlo a připoutání onoho praktikujícího bylo odraženo na mě.
 • Podstata diplomata a toho, kdo je v souladu

  [PureInsight.org] Být taktní, pochlebnický, prohnaný jsou charakteristiky, které jsou založeny na sobeckém jednání či na potřebě ochránit své vlastní zájmy, jako například uchovat si dobrou pověst uhlazeného diplomata, udržování vztahů, které jsou vzájemně prospěšné, či vyhýbání se útokům na ostatní. Úlisný člověk se bude záměrně snažit, aby vychvaloval ostatní za jejich úspěchy, aby ostatním ukázal, že je velkorysý a že ostatním nezávidí to, čeho dosáhli.
 • Studiem Zákona se mé neporozumění vyjasnilo

  (Clearwisdom.net) Mistr zdůrazňuje důležitost studia Zákona opětovně ve svém novém článku: "Australské konferenci Zákona." Tento článek mě podpořil v tom, abych lépe využil svůj čas ke studiu a učení se Zákona nazpaměť. Domníval jsem se, že jsem již udělal všechno pro to, ale poté, co jsem splnil svůj pevně stanovený program studia Zákona, mé srdce bylo stále jaksi neklidné.
 • Problémy způsobené lidskými emocemi a žádostivostí

  Během několika posledních měsíců se objevily problémy, které ovlivnily práci, za kterou jsme zodpovědní. Před několika dny byl unesen jeden praktikující a situace se stala těžší. Několik praktikujících otevřeně probíralo tato témata a našli příčiny v našich vlastních myslích. Ve zkratce – po dlouhou dobu jsme se soustředili na práci a opomněli jsme zlepšovat svůj charakter a studování Fa. Stalo se to opravdu pouze „prací“. Dalším problémem byl postoj vůči lidským emocím a žádostivosti.
 • Hněv je vyčerpávající

  [PureInsight.org] Poslední dobou jsem měl mnoho konfliktů s druhými praktikujícími, ke všem došlo ve stejnou dobu. Snažil jsem se zůstat nepohnutý a všechno to brát s lehkostí, ale nakonec jsem nebyl schopen ovládnout ten obrovský nátlak, který to způsobilo. Dva praktikující se mnou úplně přerušili spojení. Další neměli čas, aby dokázali, že mají pravdu. Jiní si stále hájili svůj prostor a byli obezřetní.
 • Túžba po pohodlí - rakovina, ktorá môže zničiť vôľu praktizujúceho kultivovať sa

  Majster nám povedal už dávno o rôznych stavoch, s ktorými sa stretneme na našej kultivačnej ceste. Človek, ktorý sa nedokáže odhodlane kultivovať a kultivuje sa len na povrchu, nebude schopný dokončiť kultiváciu vo Fa, zhodiť ľudskú škrupinu a dosiahnuť dovŕšenie. Počas mojich stretnutí s inými praktizujúcimi počas posledných dvoch rokov som si všimol vážnu situáciu - to jest, niektorí praktizujúci sú čoraz viac pripútaní k pohodliu a k životnému štýlu bežných ľudí. Niekoľkí praktizujúci o tomto jave hovorili vo svojich skúsenostiach z kultivácie.
 • Zaobchádzať s chorobovou karmou u rodinných príslušníkov so spravodlivými myšlienkami

  Pred istou dobou sa praktizujúci v našej oblasti a ich rodinní príslušníci stretli so zasahovaním od chorobovej karmy. Ak by sa s tým nezaobchádzalo spravodlivo, zasahovanie pre praktizujúcich by bolo čoraz vážnejšie a prinieslo by praktizujúcim problémy. Rada by som sa podelila o moje pochopenie troch situácií, keď môj manžel trpel chorobovou karmou.
 • Několik myšlenek o dívání se dovnitř

  Můj předchozí stav byl následující: studoval jsem učení Falun Gongu - Zákon, každý den, ale moc jsem toho nedělal, aby se druzí dozvěděli, že to, co Komunistická strana Číny říká proti Falun Gongu, jsou lži. Vysílání spravedlivých myšlenek někdy bylo dobré, někdy špatné, někdy jsem ani nevěděl, že mé ruce změnily pozici. Když členové mé rodiny (kteří jsou spolupraktikující) poukázali na ty problémy, ovládla mě myšlenková karma a nechoval jsem se jako kultivující.
 • Zázrak z prispôsobenia každej myšlienky Fa

  (Clearwisdom.net) V minulosti som nerozumel dobre Učiteľovým slovám „Odstránenie zla? To sa len špina zmetie.“ („Neslabnúca vôľa“) Mal som dojem, že nemám tú schopnosť a kultivačnú úroveň. Avšak pomocou niekoľkých nedávnych príhod som si uvedomil, že v skutočnosti je pre mňa veľmi ľahké mať takú schopnosť a kultivačnú úroveň.