Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Odstranit připoutání – nepřijímat kritiku a netroufnout si kritizovat

  (Clearwisdom.net) Jednou z příčin, která rozděluje spolupraktikující, je připoutání nepřijímat kritiku a strachování se kritizovat. Důvodem, že někteří praktikující si netroufnou kritizovat, je, že jiní praktikující kritiku nepřijímají s klidem. Dalším důvodem je, že se nemohou vzdát lidských emocí, strachují se, že druhá strana možná neporozumí a v mysli si utvoří překážku.
 • "Víra" je kořen spravedlivého osvícení

  (Clearwisdom.net) Když jsem dnes pročítal příspěvek jednoho praktikujícího, uvědomil jsem si, že Učitel je s námi, aby se o nás všechny staral. Učitel hovořil o tomto aspektu Zákona a já sám jsem četl několik příspěvků praktikujících na toto téma. Nicméně pro mě neměly nějak zvlášť velký význam, protože jsem nestudoval Zákon celým svým srdcem, takže jsem se často cítil nejistý a pochyboval jsem.
 • Dívat se na záležitosti z pohledu Fa

  (Clearwisdom.net) Během několika posledních dnů jsem si přečetl články od tchaj-wanských praktikujících na webové stránce clearwisdom, které se vztahovaly k dívání se dovnitř na emoce, které všichni máme k různým politickým stranám. Ačkoli nejsem praktikující z Tchaj-wanu, rovněž jsem prozkoumal každou svou myšlenku a postoj, který v tomto ohledu chovám.
 • Vděk mezi manžely

  Doslechl jsem se, že někteří praktikující Falun Dafa se téměř rozvádějí. Praktikující, kteří jsou oddáni s ne-praktikujícím, se někdy rozvedou, protože nezacházejí dobře se svým vztahem ke svému choti a manželská láska už mezi nimi vyprchala. Pak jako praktikující - jak by člověk měl zacházet se vztahy v rodině? Praktikující, kteří v této oblasti konali dobře, se o své zkušenosti podělili. Rád by se zde podělil o mé porozumění vděčnosti mezi manžely.
 • Velká Epocha: Těžká obvinění Číny

  Vyšetřovací zpráva o transplantačních praktikách v Číně, zveřejněná na tiskové konferenci konané dne 6.července v Ottawě, vzbudila mezinárodní rozruch. Ve vyšetřovací zprávě, obsahující 46 stran, potvrdil bývalý kanadský poslanec parlamentu a státní sekretář pro Asii a Pacifik David Kilgour, a na mezinárodním parketu zkušený a uznávaný právník pro lidská práva David Matas, masivní a nadále prováděné vraždění lidí za účelem odběru orgánů pro transplantace v Číně.
 • Kdo je zodpovědný za to, že se děti stávají zlými a nemilosrdnými? - Otevřený dopis řediteli střední školy v Číně

  26. listopadu 2005, kolem osmé hodiny večerní, hovořila jedna praktikující Falun Gongu ve věku kolem 50 let se dvěma lidmi nedaleko 8. střední školy, která sídlí na ulici Aiguo ve městě Weifang. Zrovna skončilo večerní vyučování a kolem nich procházeli žáci. Dvě dvojice přibližně 15 letých školáků uslyšely jejich rozhovor. Jeden z nich najednou zakřičel: „Chyťte praktikující Falun Gongu!“ Vrátili se a postavili se proti této paní.
 • O manželství a rodině

  (Clearwisdom.net) Manželství by mělo být založeno na racionalitě, protože jestliže je založeno na sentimentu, štěstí či neštěstí, skončí v nesouladu. Jestliže dokážete milovat svého manžela jako své děti a myslíte víc na něj, než na sebe, zjistíte, že bude s vámi jednat tak hezky, tak jako vy zacházíte s ním. Často tak rádi přemýšlíme o sobě, ostatní ale zanedbáváme.
 • „Dlouholeté tělesné slabosti“ musí být ošetřeny se spravedlivými myšlenkami

  (Minghui.de) V poslední době se u nás objevily následující stavy: někteří praktikující kašlou, mají škytavku, zívají únavou, a nebo usínají, když se učíme Fa, praktikujeme cvičení nebo vysíláme spravedlivé myšlenky. Někteří dlouholetí praktikující mají už dlouho kašel, bolesti zubů, nebo se nacházejí v různých nedobrých stavech, například jim vypadávají zuby. Tímto bych chtěla popsat svou zkušenost s těmito problémy z hlediska Fa.
 • Mé zamyšlení nad tím, zdali by se mladí praktikující měli brát

  Pokud jde o otázku, zdali by se mladí učedníci Falun Dafa měli brát v tomto rozhodujícím okamžiku nápravy Zákona, mnoho praktikujících má odlišné názory. Podle některých praktikujících vzít se znamená posílit připoutání k romantické lásce a touze, čemuž bychom se měli v současné etapě zcela vyhnout. Místo toho by člověk měl na sebe klást vyšší měřítka.
 • Vzpomínky na našeho Mistra, když podruhé vyučoval Fa v Austrálii

  Hned když Mistr přijel, musel měnit peníze, aby mohl zaplatit ubytování a ostatní náklady. Nebylo to ale možné, protože všechny banky měly už zavřeno. Učitel ale trval na tom, že si nevezme ani penny od praktikujících. Dal jsem jednomu spolupracovníkovi Mistra několik australských dolarů a řekl jsem, že mu je půjčuji. I to Mistr odmítl.
 • Vojenský lékař odhaluje podrobnosti o dalším pronásledování Falun Gongu a věřících v Číně

  Tuto informaci poskytl vojenský lékař, který již dříve poskytl informaci o odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu. Nedávno byla v Pekingu uspořádána konference Ústředního komunistického vojenského výboru Číny na téma „Jak zacházet s náboženstvími se zahraničním vměšováním“.
 • Všemu čelit bez usilování

  Při jedné příležitosti jsem se cítil docela nepříjemně kvůli slovům, která pronesl jeden praktikující. Poté, co jsem se pozorně díval do sebe, objevil jsem, že mé vlastní úmysly nebyly čisté. Na ostatní jsem byl "milý", přitom jsem vždy přemýšlel o tom, jaký užitek mi to přinese. Tato myšlenka, názor byla skrytá hluboko uvnitř. Poté jsem si uvědomil, že soucit je stav čistoty, nesobectví a vykonávání věcí zcela pro dobro druhých.
 • Napravme stav naší mysli a zachraňme vnímající bytosti

  Jakákoli změna v prostředí by neměla zatřást naším srdcem kultivujícím Dafa. Měli bychom neochvějně dělat tři věci dobře: studovat Zákon, vysílat spravedlivé myšlenky a objasňovat pravdu. Měli bychom si udržet spravedlivý stav mysli nehledě na to, co se stane, a neposkytovat starým silám žádnou příležitost, aby využily našich mezer. Jakékoli naše připoutání je zasahováním do nápravy Zákona a je to nestabilní faktor, moment, který zasahuje do věcí, které potřebujeme dělat, když potvrzujeme Fa.
 • Studovat Zákon bez připoutání k představám

  (Clearwisdom.net) Třebaže jsem usilovně praktikoval, nemohl jsem ve své kultivaci udělat pokrok. Nevěděl jsem, proč jsem nepokročil a postupně jsem si říkal, že bych neměl být připoután ke zlepšení. Později, když jsem sdílel svou zkušenost se spolupraktikujícím, podíval jsem se dovnitř a objevil mnoho mýt připoutání ke konceptům, k nimž jsem se osvítil dříve.
 • Vzdát se života a smrti

  (Clearwisdom.net) Když spatřily světlo světa události, k nimž došlo v Su-ťia-tchunu, někteří praktikující nedokázali pochopit, jak se takové věci mohli přihodit těm, kteří by se raději vzdali svých životů než praktikování Falun Dafa. Rád bych se podělil o své pochopení.