Už rozumím tomu, co znamená vytrvalost

Od praktikující ze Sofie, Bulharsko

(Clearwisdom.net) Dlouhou dobu mě zajímalo téma, které se mi nedařilo rozřešit. Mnohokrát jsem se sebe ptala: „Co je vytrvalost? Kdybych toho věděla o vytrvalosti víc, dokázala bych být usilovnější.“ Není to dlouho, co jsem našla odpověď.

Otázka: Nejhlubší pochopení, které mají studenti-veteráni o Fa je být vytrvalý v Dafa a mít víru v Mistra. Chci se zeptat toto: odkud pocházejí vytrvalost a víra? Můj muž si nad touto věcí už dlouhý čas láme hlavu. Jak můžeme kultivovat a vytvořit si tento druh neporovnatelné vytrvalosti ve Fa?

Učitel: Věřit nebo nevěřit v něco je racionální myšlenka. Není to z toho, že jsem vám dal určitou věc a není to stav, který můžete dosáhnout použitím nějaké zvláštní metody. Učedníci Dafa mají všichni vytrvalou víru v Dafa. U učedníků Dafa se to takto dá popsat slovy. Jejich vytrvalá víra v Dafa pochází z pochopení věcí na racionální úrovni a z toho si vyvinuli vytrvalou víru. Není to výsledek nějakého činitele, který působí na lidskou bytost. Na svém nejzevnějším povrchu má lidská bytost tři duše a sedm duchů. Jeden ze sedmi duchů se nazývá „víra.“ Může hrát tu úlohu, že člověk může uvěřit, když někdo jiný něco řekne. Ale tento druh víry nemůže být porovnáván se skutečnou vírou v kultivaci. Důvodem je, že je vnějším, nejzevnějším povrchem lidské bytosti a může hrát jen úlohu určité inteligence. Ale spravedlivá víra učedníků Dafa je Božský stav. Je to důsledek racionálního pochopení pravdy a je to božský stav té stránky, která byla úspěšně zkultivována. V žádném případě to není výsledek vlivu nějakého vnějšího činitele. Není to o tom mít pevnou víru kvůli pevné víře. Je nemožné mít pevnou víru kvůli tomu, aby měl člověk pevnou víru. Z mého pohledu, jako váš Mistr, nežádám nic od učedníků Dafa. Všechno, co dnes děláte – ať je to potvrzování Fa, zachraňování vnímajících bytostí nebo studování Fa a kultivování se – mohu vám říci, že žádnou z těchto věcí neděláte pro mě. V budoucnosti učedníci Dafa uvidí, že všechno, co učedníci Dafa dělali, bylo kvůli nim. Kdo byl zachráněn jsou jejich vlastní vnímající bytosti a to, co dovršují jsou jejich vlastní světy a vnímající bytosti. Ustanovují si mocnou ctnost pro sebe. Všechno se to dělá kvůli samotným učedníkům Dafa. Ani jedinou věc jste neudělali pro Mistra a ani jedinou věc jste neudělali pro někoho jiného. (Potlesk)

Takže není nutné je nutit, aby něco dělali – studenti všichni postoupili na tuto úroveň pomocí pochopení principů Fa. Pouze pak se mohou stát usilovnějšími, pouze potom mohou být tak vytrvalými v Dafa. Není to kvůli nějakému vnějšímu činiteli a nemůže toho být dosaženo tím, že přijdete s nějakou myšlenkou. Mistr nežádá nic a já od nich ani nic nevezmu. Já jim pouze dávám věci a trpím kvůli nim. Tak to určitě je! (Potlesk) Říkám jim, aby více studovali Fa a rozhodně to není studování pro Mistra. (Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci Fa v New Yorku)

Jak jsem to četla, bylo mi jasnější, co znamená vytrvalost, v mysli jsem zažila změnu, která odrážela toto mé nové porozumění slova „vytrvalost“. Ucítila jsem, že má úroveň chápání Zákona se najednou spojila v jednu bytost s mým pochopením vytrvalosti.

Samozřejmě uvítám, když mě upozorníte na cokoli nepatřičného.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/11/18/102357.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.