Pochopení plynoucí z kultivace

Od Ťie Ťinga

[PureInsight.org] Jak jsem dnes pročítal články, v nichž praktikující sdílejí své zkušenosti, pochopil jsem do hloubky následující dvě otázky:

První je „považovat se za kultivujícího“. Nechápal jsem pravý smysl této věty, když jsem v minulosti studoval Zákon. Tento princip Zákona se přitom v Zhuan Falunu zmiňuje několikrát. Když se člověk setká se zasahováním a vy máte myšlenku: „Jsem kultivující a učedník Dafa období nápravy Zákona“, vaše spravedlivé myšlenky už fungují. Protože jste se umístili na správné místo, síla Dafa se ukáže. Ve skutečnosti je kultivace docela jednoduchá. Mé osobní pochopení je, že pokud se člověk považuje za kultivujícího kdykoli a kdekoli, ve svých činech jedná podle standardu Zákona a nepřestává si udržovat spravedlivé myšlenky, pak se stane bohem!

Druhá je „studovat dobře každé slovo a věty Zákona“. Je to jako, co řekl Mistr: „Když někdo odříkává Buddhovo jméno, musí je odříkávat bez jakýchkoliv rušivých myšlenek, nemůže mít na mysli nic jiného a bude odříkávat, až všechny ostatní části mozku znecitliví, nebude si ničeho vědom a jedna myšlenka nahradí desetitisíce jiných a každé slovo z ‚Buddha Amitábha‘ se mu objeví před očima.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá)

Když jsem dnes prováděl cvičení, náhle jsem si vzpomněl na Mistrův článek: “Držte se střední cesty” (Podstata dalšího pokroku) Každý článek, každá věta, a dokonce každé jednotlivé slovo, které Mistr vyučuje, je Zákon. Když jsem dnes studoval Zhuan Falun, četl jsem zřetelně slovo po slově, větu po větě. I když se objevilo několik momentů, kdy se má mysl potulovala jinde, většinu kapitoly jsem cítil, že mé myšlenky byly jasné a já jsem se zcela rozplynul ve Fa. Když jsem četl o třetím oku v Přednášce druhé, cítil jsem, že mé čelo bylo napnuté a pochopil jsem mnohé principy Zákona.

Mistr řekl: „Když se neřídíte požadavky Zákona, nejste praktikující našeho Falun Dafa." (Zhuan Falun, Přednáška druhá) Děláme ale všichni tři věci podle Dafa pokaždé? Mistr nás žádá, abychom se vzdali lidských zažitých schémat a nabídli spásu vnímajícím bytostem. Ale přitom vždycky nevyhovíme požadavkům a často nám uniká příležitost u lidí, s nimiž se setkáváme v našem každodenním životě. Nadto jsou v Zhuan Falunu mnohé požadavky, podle nichž často nežijeme, například – kultivace řeči, připoutání předvádění se, usilování o slávu a zisk apod. Jak ještě můžeme být považováni za učedníka Dafa, jestliže tato témata pravidelně přehlížíme?

Kromě těchto dvou otázek jsem také do určité míry pochopil zásadu, že totiž „hmota a mysl jsou jedno“. Kultivující nesmí nahodile mít špatné myšlenky, protože si vytvoří špatnou hmotu. Kdykoli děláme věci, měli bychom být klidní, pozorní a trpěliví. Když věci potřebují naši okamžitou pozornost, měli bychom se snažit udělat je co nejlépe, aniž bychom usilovali o výsledek. Když jsem ve stavu, kdy jasně rozumím věcem, mé myšlenky proudí nepřetržitě. V minulosti jsem se strašně bál toho, že mi zavolá vedoucí. Byl jsem nervózní a nejistý, jak to vyřešit. Ale dnes mi zavolal, má mysl byla klidná jako stojatá voda, byl jsem uvolněný a vyrovnaný, nedělal jsem si žádné starosti.

Výše je jen osvícení, kterého jsem nabyl dnes. Prosím, laskavě mě upozorněte na cokoli nesprávného.

Zdroj: http://www.pureinsight.org/node/5607

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.