Vážíme si opravdově Zákona a Učitele?

Od Wu Tchunga, praktikujícího z čínského Ta-lienu

(Clearwisdom.net) V minulosti jsem váhal, když jsem se měl zúčastnit skupinového studia Zákona, protože jsem se tam cítil ospalý. Tak jsem si nacházel různé výmluvy, abych se společnému studiu vyhnul. Skrze studium Zákona a když jsem později pročítal Minghui Weekly, jsem si uvědomil, že se od nich vzdaluji. V rozličných oblastech se zakládaly čtecí třídy, jenže já jsem se stále na něco vymlouval, jen abych tam nemusel docházet. Vlastně to bylo kvůli mé lenosti a připoutání hledání pohodlí. Jakmile jsem si to uvědomil, dbal jsem na to, abych do čtecí třídy docházel dennodenně a včas.

V naší čtecí třídě je pět až šest praktikujících. Hned krátce poté, co zahájíme studium Zákona, se praktikující na chvíli protáhnou, opřou se o zeď nebo položí knihu na klín. Také jsem si hledat pohodlnou pozici, ve které chci číst. Během studia Zákona jsem se občas najedl, když jsem se cítil ospalý, nebo jsem si četl na posteli. Byly také doby, kdy jsem se posadil na pohovku a usnul s knihou na klíně. Neslyšel jsem nic z toho, co praktikující přečetli. Měl jsem chuť si jít lehnout do postele, když jsem se cítil unavený, ale neudělal jsem to, protože jsem nechtěl ztratit tvář. Vlastně jsem neměl vůli odmítnout či odstranit zasahování spánku, ani se podívat do svého nitra.

Ten stav netrval dlouho. Jednoho dne před studiem Zákona žena-praktikující poznamenala: „To, jak studujeme Zákon, je zaznamenáno v jiné dimenzi. V takovémto posvátném poli děláme rozličné věci, jako je spaní a mluvení. Toto je skutečně neuctivé k Učiteli a k Dafa. Znám praktikující, která praktikuje přes deset let a její kniha je pořád jako nová. Když čte knihu, otvírá ji jemně a dává pozor, aby nepoškodila papír. Cení si knihy z hloubi svého srdce. Když oběma rukama drží knihu, podkládá si ji obalem. Když čte, sedí v plném lotosovém sedu a oběma rukama drží knihu. Je na sebe přísná. Když jí přijdou při čtení na mysl nějaké negativní věci, podívá se do svého nitra a okamžitě je odstraňuje. Takto se jí odhaluje hluboký význam Zákona. Řekla, že obsah Zhuan Falunu se v její mysli zvětšil. Učitel toho pro nás udělal tolik, ale my ani nedokážeme držet knihu oběma rukama?"


Když jsem to uslyšel, já a ještě jedna praktikující jsme brečeli. Celá skupina utichla a všichni jsme se cítili zahanbeni. V tak posvátném prostředí jsem opravdu nedokázali věnovat pozornost tomu, jak sedíme. Učitel řekl: „Tenkrát si žáci ve škole vážili meditace, když seděli, dávali pozor na správné držení těla…" ( Přednáška Sedmá, Zhuan Falun) Když to dokázali učedníci v dávných dobách, pak praktikující by měli daleko více prokázat úctu Zákonu a Učiteli.

Není to tak, že nám Dafa neodhaluje hlubší význam. Je to tak, že „v tomto vesmíru je princip, který říká: ‚žádná ztráta, žádný zisk‘ “. ( Přednáška Čtvrtá,Zhuan Falun) Když se přísně soustředíme na každou svou myšlenku, principy Zákona se nám ukáží. Když se nedokážeme při čtení Zákona ani posadit, jak potom dokážeme snášet různá utrpení? Před Dafa si je každý roven. Nyní chápu, že jestliže si opravdově nevážíme Učitele a Zákona, nemůžeme dosáhnout požadavku Dafa, a hlubší význam Zákona se nám nemůže odhalit. Ačkoliv jsem studoval Zákon tolik let, dospěl jsem k tomuto uvědomění, až když má spolu-praktikující na to poukázala. Stydím se za to.

Dnes jsme v naší čtecí třídě na sebe přísní. Sedíme rovně, držíme knihu oběma rukama a čteme Zákon slovo po slově. I když jsme unavení, v těchto věcech rozhodně nepolevujeme. Když nás bolí nohy, z lotosového sedu se posadíme do polovičního lotosu. Uvažujíce o tom, kolik toho pro nás Učitel vytrpěl, jak můžeme být hodni Učitelova spasení? Díky tomuto sdílení zkušeností jsme se všichni zlepšili.

Vzkazuji praktikujícím, kteří jsou v podobném stavu, aby to napravili. V jiných dimenzích vnímající bytosti klečí, když poslouchají Zákona. My, učedníci Dafa, bychom si rovněž měli vážit této posvátnosti. Naše chování je projevem našeho morálního charakteru a naší úrovně. Dafa nám dal tolik. Proč se nedokážeme přizpůsobit standardu Dafa?

Mé pochopení je jen omezené. Poukažte prosím na případné nedostatky.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2008/10/30/188871.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/11/24/102491p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.