Pomoct spolupraktikujícím porozumět chorobové karmě (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111068-Pomoct-spolupraktikujicim-porozumet-chorobove-karme-1-cast.html

Následování spravedlivé cesty uspořádané Mistrem

Uvězněný praktikující, který byl součástí místního koordinačního týmu, se dostal z vězení díky silným spravedlivým myšlenkám, které si vyvinul pilným studiem Fa a odhodláním cvičit.

V poslední době však měl příznaky cukrovky a nohy mu otekly. Přetrvávalo to déle než deset dní a jeho mysl začala být nestabilní, což jeho chorobovou karmu zhoršilo. Měl problémy s dýcháním a nakonec ztratil vědomí. Rodina ho poslala do nemocnice. Ze své úrovně jsem viděl, že v jeho prostoru je všechno černé.

Praktikující na něj vysílali spravedlivé myšlenky a sdíleli s ním o bezpodmínečném dívání se dovnitř. Poté se ten praktikující probudil. Viděl jsem, že jeho svět se stává jasnějším a že do jeho těla už není zasahováno. Lékař mu sdělil, že může jít domů.

Jak to však často bývá, když se podobné věci přihodí, praktikující nejprve nemají spravedlivou mysl, aby okamžitě odstranili uspořádání starých sil. Tento praktikující měl odchýlené pochopení toho, co Mistr řekl:

„A tak za těchto okolností si myslím, že když se novější praktikující, nebo ti, kterým se v kultivaci nepodařilo po dlouhou dobu zlepšit, potýkají se zkouškou karmy nemoci, někdy je v pořádku, když si zajdou k lékaři.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, otázky a odpovědi, 21. 6. 2018)

Věřil lékařům a doufal, že se v nemocnici jeho problémy s fyzickým tělem vyřeší. Kdykoliv takto přemýšlel, měl příznaky horečky, otoku a chyběla mu síla. Dokonce musel podstoupit operaci. Když se spoléhal na lékaře, že ho vyléčí, praktikující v jiné dimenzi viděl, že ho operuje veterinář.

Poté, co jsme komunikovali s jeho rodinou a přáteli, jsme si uvědomili, že se skutečně nekultivoval. Zejména v nedávné době se díval ven a měl k ostatním spoustu odporu. Doma se nepoměřoval podle standardů Fa. Měl také negativní dopad na rodinné příslušníky těch praktikujících, kteří byli váhaví. Všechno toto způsobovalo rušení.

Jednou, když jsem na něj vysílal spravedlivé myšlenky, jsem uviděl, že tato soužení pro něj uspořádaly staré síly v jednom z jeho předchozích životů. Sestavily, že jeho sestra, která také praktikuje, nehledí na záležitosti se spravedlivou myslí, když dělá věci s ním, ale místo toho používá sentimentalitu běžných lidí. To způsobovalo problémy v jeho kultivaci.

Byl tak silně ovlivněn sestrou, že zapomínal, proč se kultivuje. Prostor jeho sestry byl temný, avšak silný. Praktikující byl obklopen jejím temným prostorem a byl zmatený. V této dimenzi projevoval postoj, že není ochoten poslouchat jakékoliv jiné návrhy. Také chtěl vždy nejdříve projednat věci s ní, místo aby se sám řídil podle standardů Fa. Nenásledoval spravedlivou cestu uspořádanou Mistrem.

Jedna myšlenka odlišuje člověka od Boha

V roce 2015 jsem také zažil projevy chorobové karmy. Byl jsem zaneprázdněn běžnou prací a byl pod velkým tlakem. Doopravdy jsem nekultivoval, nechoval se podle norem pro praktikujícího a nedělal dobře tři věci, které by praktikující měl dělat.

Diagnostiky běžných lidí uváděly, že jsem měl nízký krevní tlak, ale zároveň i vysoký krevní tlak a zvýšený srdeční tep. Stále jsem lapal po dechu. Můj obličej byl tmavý a vypadalo to, že moje tělo dosáhlo svého limitu.

Stal jsem se nestabilním a vyděšeným, takže jsem si vzal léky a šel na prohlídku do nemocnice. Ale zdálo se, že nic nefunguje. V jiné dimenzi jsem viděl, že karma, která byla dlužena z předchozích životů, byla příliš velká. Pomyslel jsem si: „To je ono. Určitě zemřu.“ Neodvažoval jsem se zavřít oči, protože jsem se bál, že se už neprobudím. Všude kolem mě byly děsivé látky, a když jsem šel v noci spát, potřeboval jsem vždy někoho vedle sebe.

Jednoho dne za mnou přišla spolupraktikující. Mluvili jsme o životě a smrti. Řekla, že teprve když opustíme život a smrt, můžeme projít zkouškou. Postupně se mi začalo vyjasňovat. Vyběhl jsem na ulici a křičel z plných plic: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“ Energie a síla se mi vrátily zpět.

V noci jsem si klekl před Mistrův obraz. Pověděl jsem mu, že se omlouvám, že jsem marnil jeho snahy. Řekl jsem, že musím poměřovat pomocí Fa a už dále si neměřit krevní tlak a chodit do nemocnice. Pak jsem vyhodil všechny léky a zdravotnické pomůcky do koše. Díky mocnému Mistrovi a mocnému Buddhovu Zákonu jsem přešel z oblasti člověka do oblasti Boha. Od toho dne jsem byl zcela zdravý.

Opuštění lidských tužeb a vážení si příležitostí

Každý den se snažím dělat tři věci. Tisknu materiály pro objasňování pravdy, rozdávám je a recituji Fa. Můj kultivační stav se zlepšuje. Opravdu cítím, že život je po zlepšení se v kultivaci tak výjimečný.

Mistr mi odemkl mnoho nadpřirozených schopností. Zjistil jsem, že projevy tzv. chorobové karmy, které jsem dříve zažíval, byly ve skutečnosti často projevy energie a nadpřirozených schopností. Viděl jsem, že když jsem byl dušný, jednalo se o projev vstupování do klidu a o schopnost znehybnění těla. Což je úžasné.

Jak se blížíme k poslední fázi nápravy Zákona, zlé pronásledování se mění a zdá se, že začínají narůstat projevy chorobové karmy. Nicméně ta není zapříčiněna jednoduchým a jediným faktorem. Je to z velké části způsobeno mezerami v naší kultivaci, které umožňují, aby se staré síly dostaly dovnitř. Když nemůžeme potvrzovat Dafa, nemůžeme dosáhnout úrovně skutečného praktikujícího.

Moje pochopení je, že pokud by Mistr za nás nenesl naše utrpení, nebyli bychom schopni žít. Je to jako to, co praktikující, který si myslel, že má cukrovku, řekl: Pokud by za něj Mistr nenesl utrpení, měl by skutečně cukrovku. Ale když opravdu věříme v Mistra a Fa, nemoc se neprojeví. Když praktikující nedokáže udržet svou mysl pevnou a projeví se jeho lidské srdce, nebezpečí se objeví téměř okamžitě.

Jaké místo je nemocnice? Je to místo pro běžné lidi, kteří procházejí fázemi narození, stárnutí, nemoci a smrti. Když přichází velké soužení, je otázkou, jak se k němu postavíme na základě Fa. Měli bychom opustit život a smrt a ukázat, že jsme skutečným Mistrovým učedníkem. To je skutečný projev opravdové kultivace.

Náprava Zákona rázně postupuje vpřed a zlé prvky, které pronásledují učedníky Dafa, se zmenšují. Všichni učedníci Dafa, kteří se skutečně kultivují, musejí usilovně postupovat tak, jak Mistr řekl:

„Veľký Tao po svete putuje
Bytosti v ilúzii zachraňuje
Slávu, city a zisk opustiť
Akáže ťažkosť môže svätcovi brániť“

(HongYin II, Putovať v Tao, 19. 3. 2001)

Ti z vás, jejichž lidské srdce stále přetrvává a zabraňuje vám v harmonizaci s Fa, prosím, zanechejte lidské touhy a važte si této příležitosti. Nenechávejte si žádnou lítost.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373088.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171830.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.