Pomoct spolupraktikujícím porozumět chorobové karmě (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Znám několik praktikujících, kteří trpí chorobovou karmou. Všichni jsou praktikující veteráni, kteří Falun Dafa začali praktikovat před 20. červencem 1999. Z pohledu běžných lidí se ocitli v nebezpečí. Poté, co jsem si s nimi promluvil, jsem zjistil, že v kultivaci mají nedostatky.

Život musí být zakořeněn ve Fa

Jeden z praktikujících byl ve svých raných letech, kdy se učil Falun Dafa, oddán Mistrovi. Když Mistr šířil Fa, byl svědkem mnoha božských zázraků a jeho postoj k Fa byl pevný.

Nedávno se u něj projevila chorobová karma. Zdálo se to být vážné, protože celé jeho tělo bylo oteklé. Lékaři odebrali z jeho těla více než deset litrů tekutin.

Během našeho sdílení stále mluvil o tom, co zažil, když Mistr šířil Fa, a jak ho Mistr vyléčil. Ale vůbec nesdílel o svém pochopení Fa a o tom, jak se kultivačně pozvedl. Stále byl ponořen do období začátku kultivace a nedosáhl úrovně nápravy Zákona.

Tento praktikující řekl, že když byl uprostřed soužení, viděl, že ho bijí dva démoni, kteří na sobě měli masky. Poté, co ho zbili, utekli. Pak ho obklopili další tři démoni. V jiné dimenzi mu odebrali dvě velké šlachy a hodili ho na zem. Byl vážně zbit. „Byli velmi zlí,“ řekl.

Zeptal jsem se ho, jestli volal Mistra, vysílal spravedlivé myšlenky nebo recitoval Fa. Odpověděl, že když se bál, zapomněl na všechno. Dodal, že věděl, že jeho čas nastal, a že posledních pár dní se zdálo, že je to spíše katastrofa než soužení.

Jeden praktikující ho navštívil a recitoval mu některé Mistrovy básně:

„Keď máš strach, zmocní sa ťa
Keď myšlienky máš spravodlivé, zlo zrúti sa
Ľudia – kultivujúci, tí naplnení sú Fa
Spravodlivé myšlienky vyšlú, prehnití démoni vybuchnú
Bohovia sú vo svete, potvrdzujú Fa“

(Hong Yin II, Čoho sa obávať?, 29. 2. 2004)

„Veľký osvietený, ten ťažkostí sa nebojí
Jeho vôľa, sťa z diamantu by ju odliali
Život či smrť, pripútanosť nemá
Šľachetne kráča cestou nápravy Fa“

(Hong Yin II, Spravodlivé myšlienky, spravodlivé činy, 29. 5. 2002)

„Sťa blesky do výšin kozmických udierajú
Burácajú mohutnou silou, nad nebesá siahajú
Zametajú vesmírnu klenbu, po posledné miesto
Degenerované a odchýlené razom odstraňujú“

(Hong Yin IV, Spravodlivé myšlienky, 13. 2. 2014)

Jak cítil energii z Fa, uklidnil se a naléhavě chtěl studovat Fa. Navrhli jsme mu, aby více studoval Fa a poslouchal z Ming-chuej nahrané příběhy o sdílení zkušeností. To mu umožní zlepšit se a povznést svoji říši.

Když život není zakořeněný ve Fa, démoni se z pohledu obyčejné osoby zdají být velcí a mohou dotyčnému i vzít život.

Zasahování starých sil

Jiný praktikující tiskl a vázal knihy Dafa a vytvářel pravdu objasňující materiály. Jednou byly jeho příznaky chorobové karmy velmi vážné. Nemocnice mu diagnostikovala lymfom. Jeho tělo bylo oteklé. Znovu však nabyl spravedlivé myšlenky a začal se dívat dovnitř. Řekl, že nechce poškodit pověst Falun Dafa. Rychle se zotavil a po deseti dnech se mohl vrátit domů.

Když jsem ho navštívil, byl u něho zrovna kamarád, který nepraktikuje. V jiné dimenzi jsem viděl, že sedí v nespravedlivém poli, ve kterém bylo ze strany starých sil uspořádáno mnoho různých démonů. Neuvědomoval si však, jak nebezpečné to je a spokojeně si hověl v jakémsi nízkém prostoru.

V ložnici měl na zdi pověšenou plaketu s nápisem: „Buddhovo světlo září všude.“ Nadpřirozenými schopnostmi jsem viděl, že to není něco z Fa, jelikož to nemělo silné prvky Fa. Ten praktikující mi řekl, že si plaketu koupil na trhu a umístil ji tam, kde visel Mistrův obraz, než ho policie zabavila.

Byl jsem ohromen. Pomyslel jsem si, že to je neúcta vůči Mistrovi a Fa. Když jsme spolu sdíleli, uvědomil si, že udělal ještě více věcí, které byly neuctivé vůči Mistrovi a Fa. Navíc měl nějaké problémy, co se týče nepraktikování druhé kultivační cesty, protože se mu líbilo diskutovat o Knize proměn a Osmi trigramech.

Když jsem následující den cvičil, Mistr mi dal nějaké náznaky. Plaketa byla v této dimenzi oknem pro staré síly v jiné dimenzi. Prostřednictvím ní byly vypouštěny zlé látky do jeho ložnice. Když měl připoutání, nedokázal odlišit spravedlivé od zla, a tak se odklonil od Dafa.

Na povrchu měl nesprávné pochopení ohledně vysílání spravedlivých myšlenek, zatímco pomáháme Mistrovi v nápravě Zákona. Po dlouhou dobu nevěnoval pozornost vysílání spravedlivých myšlenek a dělal to jen tehdy, když se mu chtělo. Některé stránky v knihách Dafa, které sestavil, byly nečitelné a vazba nebyla provedena pořádně.

Viděl jsem, že staré síly sestavily pečlivé plány i pro jeho manželku a dceru. Zasahování z jejich strany ho vážně ovlivňovalo a způsobovalo mu velké soužení. To byla vážná lekce, ze které se musí poučit.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111069-Pomoct-spolupraktikujicim-porozumet-chorobove-karme-2-cast.html

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/30/373088.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/9/171830.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.