Viděno v jiné dimenzi při pomoci koordinátorce překonat utrpení

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Když se dívám svým nebeským okem, často vidím, jak některé nebeské bytosti hledají nedostatky praktikujících Falun Dafa a používají je jako výmluvu, aby jim vytvořily utrpení. Jako příklad toho bych chtěla sdílet následující zkušenost.

V loňském roce ke mně nezávisle na sobě přišli dva praktikující, kteří sdíleli, že si myslí, že s naší koordinátorkou není něco v pořádku a že nevypadá zdravě. Navrhli, abychom na ni vysílali spravedlivé myšlenky.

Následující den jsem se sešla s dalšími třemi praktikujícími a začali jsme na ni vysílat spravedlivé myšlenky. Během toho jsem uviděla úzkou cestu vedoucí k velkému hrobu. Uvědomila jsem si, že život koordinátorky je v nebezpečí.

Když jsme vysílali spravedlivé myšlenky potřetí, uviděla jsem skupinu starých nebeských bytostí. Jedna nebeská bytost držela poznámkový blok popisující kultivační stav koordinátorky. Jedna scéna ukazovala, jak koordinátorka drží knihu Dafa, zatímco její myšlenky se zabývají vztahem mezi ní a jedním praktikujícím. Ta nebeská bytost řekla: „Podívej se na ni! Zatímco recituje svatá písma, vrhá žádostivé pohledy. Není zkažená?“ Podívala jsem se do bloku a spatřila záznamy o dalších připoutáních, jako žárlivost, soutěživost, lstivost a ochraňování sebe.

Pochopila jsem, že zlo chce vzít její život a použít nedostatky v její kultivaci jako ospravedlnění. Rozhodli jsme se, že budeme vysílat spravedlivé myšlenky přímo u ní doma, abychom jí byli co nejblíže a měli silnější dopad.

Když jsme začali, rozbolely mě nohy. Spatřila jsem hustý dav zlých elementů, který byl ničen našimi spravedlivými myšlenkami. Následně se k nám sneslo mnoho nebeských bytostí, které padaly jako sněhové vločky. Hodily na mě nějaké svitky, které se v okamžiku proměnily v obrovské hory a obklopily mě.

„Proč se nás snažíte blokovat?“ zeptala se jedna nebeská bytost. „Tato osoba má smrt ve svém osudu.“

„Je učedníkem Dafa během období nápravy Fa,“ odpověděla jsem odhodlaně. „Následuje našeho Mistra, ne tebe. Nejsi hodna toho, aby ses jí zabývala. Pokud budete rušit učedníky Dafa, kteří pomáhají našemu Mistrovi, budete odstraněni.“

Viděla jsem, že staré síly uspořádaly v naší oblasti složité mechanismy, které měly mnoho ozubených kol. Na každém ozubeném kole byl obraz místních praktikujících a v každém kole byla další sada mechanismů. Od každého praktikujícího vedla dlouhá trubice, která se táhla k těle koordinátorky. Skrz ně se od těchto praktikujících přenášelo mnoho tmavých látek přímo ke koordinátorce, což se projevovalo jako konflikty mezi těmito praktikujícími v lidské dimenzi.

Praktikující v naší oblasti často zatahovali koordinátorku do svých konfliktů, místo toho, aby si to vyřešili sami. Když například jeden praktikující viděl chybu u druhého, šel to říct koordinátorce, místo toho, aby přímo sdílel s daným praktikujícím. Kvůli tomu byla koordinátorka velmi zaneprázdněná, a do její mysli se tak dostalo mnoho špatných látek.

Nevypadala vůbec dobře, když jsme u ní vysílali spravedlivé myšlenky. Její tvář vypadala velmi staře a také těžce dýchala. Vnímala jsem, jak se ji staré síly snaží odvést.

Podívala jsem se na portrét Mistra, který řekl: „Tyto dva dny jsou velmi kritické. Nevzdávejte to.“

Zlo implantovalo do mysli koordinátorky nějaké falešné obrazy, takže začala odmítat naši pomoc. Řekla: „Vidím mnoho nebeských bytostí. To je skvělé. Nemusíte se ničeho bát.“ Řekla nám, abychom neztráceli čas vysíláním spravedlivých myšlenek a šli dělat jiné věci.

Mistr mi naznačil, že mám pokračovat ve vysílání spravedlivých myšlenek. Mezitím měl jeden praktikující, který vysílal s námi, naléhavý telefonní hovor a musel odejít. Rozhodla jsem se, že budu pokračovat, i kdybych nakonec zůstala sama.

Jak jsem pokračovala, počet zbývajících starých sil se zmenšoval, bylo jich 30 %, pak se zobrazilo číslo 25 %, poté 15 % a tak dále. O dva týdny později se mi před očima objevila věta: „Tato učednice překonala zkoušku života a smrti.“ Mohla jsem si tak konečně s úlevou oddychnout.

Ve skutečnosti, i když fyzický stav koordinátorky nebyl dobrý, její spravedlivé myšlenky byly silné a neuznávala nemoc či staré síly. Nicméně, v určitých aspektech své kultivace chybovala.

Podle mého názoru, když vidíme nedostatky u druhých praktikujících, je třeba jim to laskavě říct. Pokud nebudou poslouchat, neměli bychom se dívat na jejich špatné stránky. Místo toho bychom se měli zaměřit na ty dobré. Neměli bychom přemýšlet nad tím, že staré síly tuto osobu budou pronásledovat, když se nenapraví. Pokud máme takovou myšlenku, budeme na straně starých sil a uznáme je tak.

Když čelíme pronásledování starých sil, měli bychom hledat své nedostatky. Myslím, že správné myšlení by mohlo být například takovéto: požádám Mistra, aby mi dal rady a aby mi pomohl najít mé připoutání. Budu jen následovat přání Mistra a nebudu přijímat rušení či pronásledování starých sil. Budu trvat na tom, aby každá moje myšlenka byla v souladu s Fa.

Jako praktikující bychom vždy měli hledat uvnitř, avšak hlavním důvodem by nemělo být zbavit se soužení. Nemůžeme používat projekty Dafa jako záminku, abychom se vyhnuli dívání se dovnitř.

Mistr řekl:

„Uvědomujete si, že pokud jste praktikující, použiji všechny problémy nebo nepříjemnosti, se kterými se střetnete v jakémkoliv prostředí a za jakýchkoliv okolností – to se týká i práce pro Velký Zákon, bez ohledu na to, za jaké dobré nebo svaté je považujete – abych odstranil vaše připoutání a vynesl na světlo vaši démonickou povahu, aby mohla být odstraněna. Vždyť vaše zlepšení je nejdůležitější.“ (Podstata dalšího pokroku, Další porozumění, 9. 9. 1996)

Výše uvedené je moje osobní pochopení. Poukažte, prosím, na cokoliv nesprávného.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371505.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171580.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.