Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Usilovně se kultivovat následováním cesty uspořádané Mistrem (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Německa

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111062-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Usilovne-se-kultivovat-nasledovanim-cesty-usporadane-Mistrem-1-cast.html

Kultivace v médiích

Po manželově smrti jsem potřebovala najít si práci. Protože jsem byla po mnoho let doma, neměla jsem žádné pracovní zkušenosti. Přešel půlrok a stále jsem byla bez práce. Někteří praktikující byli toho názoru, že když jsem vystudovala čínštinu, nejvíc bych se hodila pro práci v našich médiích. Později jsem dostala příležitost nastoupit do Epoch Times.

Ze začátku bylo pro mě poněkud obtížné přizpůsobit se. Pracovali jsme v kanceláři šest dní v týdnu a seděli dlouhé hodiny před počítačem. Množství práce bylo ohromné. Bylo to úplně odlišné od mého obvyklého flexibilního programu doma za posledních dvacet let. Obdivovala jsem praktikující, kteří pracují v médiích dlouhodobě.

Mé pochopení médií bylo v té době povrchní. Také jsem na sebe převzala jiné projekty. Nedokázala jsem však do toho dát své srdce a mysl. Neměla jsem čas učit se základy potřebné pro vydávání novin. Kvalita mé práce nedosahovala standardu. O několik měsíců později mi bylo řečeno, že už mě nepotřebují, což mi bezpochyby způsobilo další ránu.

Praktikující, který dlouhodobě pracoval v médiích, poukázal na můj problém: plně jsem nepochopila úlohu Epoch Times při nápravě Zákona. Jeho slova mě přiměla přemýšlet: „Ano, potřebovala jsem práci, tak jsem se přidala k Epoch Times, ale nepracovala jsem nejlépe. Není to připoutání běžných lidí k vlastním zájmům? Není to vážný problém zneužití velkého projektu na spásu lidí?“

Rychle jsem přehodnotila svůj způsob myšlení a mlčky Mistrovi slíbila: „Nezáleží na tom, kde je můj cíl. Udělám, co bych měla udělat, abych následovala cestu uspořádanou Mistrem.“

Měla jsem čas, a tak jsem se rozhodla dobrovolně psát články pro média. Po chvíli jsem zjistila, že se můj kultivační stav hodně zlepšil. Moje mysl byla klidná. Rychle jsem se učila novým věcem a začala se věnovat práci v médiích.

Když jsem následně psala o tématech Dafa, cítila jsem, jak moje úroveň roste. Občas jsem bývala unavená ze čtení článků o pronásledování praktikujících. Nyní, když se setkávám s těmito tématy, mě často zasáhnou. Praktikující z pevniny se i při tak zlém pronásledování nevzdávají a ani si nestěžují, zatímco já jsem smutná, jakmile narazím na nějaké trápení. Jak velká je to mezera!

Není to potvrzování Zákona, když ukazujeme světu spravedlivé myšlenky a dobrotu praktikujících? Není to spása vnímajících bytostí, když odhalujeme pronásledování Komunistickou stranou Číny? Naše média jsou nesmírně důležitá!

Jednou jsem náhodou uviděla, že u článku, který jsem napsala před měsícem, bylo přes patnáct tisíc kliknutí. Byla jsem překvapená, že ho četlo tak mnoho lidí. Článek odhaloval tajnou příčinu úpadku Lu I, bývalého náměstka ministra oddělení propagandy Komunistické strany Číny a bývalého šéfa správy kyberprostoru Číny. Důvodem jeho pádu bylo pronásledování Falun Dafa. Není to odhalování zla pro spásu lidí? Teprve tehdy jsem opravdu pochopila dopad psaní kvalitních článků v nápravě Zákona.

Protože mé pochopení i úroveň udělaly pokrok, moje články se také zlepšily. Brzy poté mi praktikující z redakčního oddělení řekli, že mohu v Epoch Times zůstat na plný úvazek.

Během více než půlroční práce pro média jsem si uvědomila, že pokud bych se v těch médiích nekultivovala, nedokázala bych se zlepšit či dělat dobře práci, protože v našich médiích mohou pracovat jen kultivující.

Byla jsem svědkem obětavosti praktikujících, kteří pracují pro média, jejich spolupráce a tichého doplňování se. Od prvního návrhu až ke konečné podobě mého článku do něj vkládalo mnoho praktikujících hodně úsilí. Všichni máme jedno přání, a to, aby naše média fungovala dobře a plnila požadavky Mistra. Jsem kolegům praktikujícím v médiích velmi vděčná za jejich pomoc. Tito kultivující oplývají mnoha ctnostmi.

Činit se dobře jako koordinátor a spasit více bytostí

Když jsem v srpnu minulého roku pracovala pro média v rámci zkušební doby, vedoucí německé Asociace Falun Dafa mi řekl, že kvůli přesunu pracovního místa frankfurtský tým naléhavě potřebuje nového koordinátora. Po pečlivém zvážení jsem byla zvolena já, abych se této práce zhostila.

Byla jsem ve velmi obtížné pozici. Stále jsem byla nováčkem v médiích a neměla čas dělat něco jiného. Nedokázala jsem ihned odmítnout, a tak jsem odpověděla: „Nechejte mě o tom popřemýšlet.“

Uplynul měsíc a stále jsem nechtěla udělat rozhodnutí. Někteří praktikující se mnou sdíleli: „Jsi dlouholetá praktikující. Dlouho jsi nemohla opustit domov. Nyní se nemáš čeho obávat. Pořád nechceš vycházet? Nemůžeš myslet jen na sebe!“

Cítila jsem, že spousta z toho byla zaměřena na mou sobeckost. Už jsem dále neváhala a nabídku přijala. Poté jsem byla zaměstnaná hledáním domu a stěhováním, což bylo časově velmi náročné. Přesto jsem se cítila nejistá. Jak lze koordinovat skupinu desítek lidí?

Ve skupině bylo mnoho dlouholetých praktikujících, a měla tak ve skutečnosti pevný základ. Někteří praktikující objasňovali pravdu po mnoho let na turistických místech. Šlo však o to, že každý musel spolupracovat, aby se vytvořilo prostředí, které aktivně zachraňuje vnímající bytosti.

Frankfurt je oblíbenou destinací čínských turistů. Město pořádá mezinárodní veletrhy po celý rok, někdy s účastí několik tisíc odborníků.

Sdílela jsem s praktikujícími ve skupině. Mistr jasně řekl, že musíme objasňovat fakta čínským turistům. Naší jedinou možností bylo dělat to dobře. Všichni souhlasili, a tak jsme okamžitě prodloužili čas na objasňování pravdy. Poté jsme získali povolení pořádat informační dny šestkrát týdně.

Kromě toho jsme od září minulého roku měli příležitost objasňovat pravdu čínským velvyslancům na veletrhu. Zkušení praktikující z ostatních měst nám přijeli pomoci. Mimo veletrh jsme uspořádali i informační den. Západní praktikující aktivně spolupracovali. Naše spravedlivé myšlenky byly velmi silné a účinek byl vynikající. Jednou během čtyř dnů opustilo Komunistickou stranu Číny více než šest set čínských vystavovatelů.

Frankfurt je tolerantní město, které přijímá bytosti všech národů. Během objasňování pravdy Číňanům jsme po více než půlrok jednou týdne dělali svíčkové vigilie v centru města. Lidé z celého světa přicházeli, aby se dozvěděli pravdu. Jeden po druhém se podepsali na petici proti pronásledování.

Díky objasňování pravdy, kterému jsme se věnovali půl roku, jsou spravedlivé myšlenky naší skupiny čím dál silnější a těšíme se čím dál větší vzájemné podpoře.

V procesu koordinování jsem se také setkala s mnoha zkouškami charakteru, které mi postupně umožnily naučit se kultivovat. Na chvíli jsme měli se dvěma či třemi praktikujícími rozdílné názory na různá témata. Cítili, že jejich metody jsou správné, zatímco já jsem si myslela opak. Byli jsme ve slepé uličce. Brzy ve své kritice zatrpkli. Pokoušela jsem se s nimi sdílet, ale bez úspěchu.

Cítila jsem se trochu divně. Poukázala jsem na tvrdohlavost jednoho z nich. On mě však také obvinil z tvrdohlavosti. Řekla jsem druhému praktikujícímu, že mají silné připoutání k soutěživosti. A totéž bylo řečeno mně. Když jsem o tom přemýšlela, měla jsem všechny mezery, které jsem na nich viděla. Bylo to tak jasné, jako když se díváte do zrcadla. Není to připomenutí pro mě, abych se kultivovala?

Přiznala jsem se jim ke svým mezerám a omluvila se. K mému překvapení se také někteří přiznali ke svým problémům a někteří se omluvili. Bylo to jako světlo na konci tunelu.

Osvítila jsem se k tomu, že to byl Mistr, který mi touto formou zdůraznil mé problémy a připomněl mi, abych se pilně kultivovala. Po této události jsem zjistila, že se mé schopnosti zvětšily.

Ve zkratce řečeno, během posledních několika let kultivace jsem si uvědomila, že můžu jít po své cestě rovně a správně jen tím, že se budu kultivovat vždy, když se setkám s problémy, a budu následovat cestu uspořádanou Mistrem.

Děkuji vám všem! Prosím o laskavé upozornění, pokud spatříte něco nevhodného.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.