Co jsem zažila během cvičení s novou cvičební hudbou

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Spolupraktikující si stáhla a použila novou cvičební hudbu. Poté mi doporučila, abych udělala totéž.

„Nová hudba je velmi dobrá,“ řekla. „Má velkou pronikavou sílu. Necítila jsem únavu, když jsem dělala hodinové druhé cvičení. Moje mysl byla jasná, když jsem meditovala po dobu jedné a půl hodiny.“

Další praktikující také sdílela, že její mysl byla jasná při cvičení s novou hudbou. Také zjistila, že se může lépe soustředit na studium Fa.

Když jsem poprvé praktikovala cvičení s novou hudbou, viděla jsem spoustu scén v jiných dimenzích. Během prvního cvičení jsem zjistila, že nová hudba je jasná, transparentní a hluboko pronikající. Viděla jsem Mistra sedícího na lotosovém květu, jak dával se soucitem a klidem cvičební pokyny. Jeho hlas pronikal vrstvami a vrstvami vesmíru.

Brzy poté jsem viděla tisíce a tisíce praktikujících Falun Dafa, kteří cvičili s Mistrovými Těly Zákona vedle sebe. Někteří praktikující měli kolem sebe pět Mistrových Těl Zákona. Dvě z Mistrových Těl Zákona byly se mnou.

Třetí oko mi připomnělo karmu z předchozího života

Během druhého cvičení jsem viděla, jak mi Mistr zaklínil do vlasů třpytivou vlásenku. Zlatá barva vlásenky byla průhledná a zářící. Brzy poté se mi u levého ucha objevila čisticí tyčinka do uší a zůstala tam. „Musím mít v uchu špatné věci,“ pomyslela jsem si. A pak mě napadlo: „Prosím, odstraňte pro mě ty špatné věci.“ Pak jsem uslyšela, jak Mistr říká: „Nespěchej.“ O pět minut později mi zlatá tyčinka vstoupila do ucha. Připadalo mi, že moje ucho je obrovské a klikaté jako jeskyně. Tyčinka pokračovala dál do ucha, kde byla hromádka černých papírů, a odstranila je.

Během tohoto procesu jsem na jednom z papírů uviděla kreslené obrázky. Ty ilustrovaly můj minulý život. V jedné fázi toho života jsem byla vojákem Komunistické strany Číny. Strana ničila tibetskou kulturu, loupila tibetské sútry a odstraňovala sochy Buddhů. Když jsem ničila dva metry vysokou sochu Buddhy, popadla jsem ji za uši. Když jsem ji nakládala do nákladního auta, silně jsem jí stoupla na uši a oči jí poškrábala patou. V té době jsem byla zlá a krutá. Všechny mé zlé skutky byly Bohy zaznamenány. Jiný papír zaznamenal, že jsem bojovala s ostatními a zasáhla jednoho z nich tak tvrdě, že ohluchl. Přivodila jsem si obrovskou karmu. Dokumenty zřejmě obsahovaly všechny mé zlé činy a karmu, kterou jsem si nahromadila.

V mém současném životě mám problémy se sluchem a zrakem. Někdy jsem kvůli špatnému sluchu nesprávně pochopila lidi a ti se mi pak smáli. Zjistila jsem, že když jsem neslyšela dobře levým uchem, pravé ucho nemělo žádný problém, a naopak. Díky tomu nejsou nepříjemnosti zase tak velké. Zrak se mi dramaticky zhoršil, když jsem byla na univerzitě. Obávala jsem se, že jej ztratím, a hodně jsem plakala. Poté, co jsem začala praktikovat Falun Dafa, se mi zrak trochu zotavil. Teď si uvědomuji, že mé problémy se sluchem a zrakem mají něco společného s karmou, kterou jsem si nahromadila.

Zlatá čisticí tyčinka do uší odstranila mé staré karmické dluhy. Viděla jsem, že na každém papíře je starý Bůh. Když jsem se podívala dolů, zjistila jsem, že je to starý stroj, který běžel se starými nastaveními. Spravedlivý Bůh dal tyto staré papíry do pytle na odpadky a poslal ho do jiné dimenze ke zničení.

Mistrova Těla Zákona odstraňují špatné látky

Viděla jsem, jak se na mě Mistr usmívá a soucitně mě pozoruje. Cítila jsem v srdci teplo a upřímně mu děkovala. Uvědomila jsem si, že když cvičím, jsem s Mistrem, a toho bych si měla opravdu cenit.

Když jsem cvičila čtvrté cvičení, viděla jsem, že Mistrova Těla Zákona byla po mém levém boku. Když mi ruce kroužily kolem nohou, Mistrova Těla Zákona upravovala mé bederní obratle a odstraňovala z nich černou látku. Bederní obratle se okamžitě staly průhlednými.

Když jsem meditovala s novou hudbou, cítila jsem se velmi klidně. Hudba šla přímo do mikroskopické úrovně mého těla. Zažila jsem stav prázdnoty a nicoty. Viděla jsem své zlaté tělo a třpytivý kloub v rameni. Poté jsem uviděla, jak do mého těla vstupuje černá substance názorů. Okamžitě se objevilo několik spravedlivých Bohů a zničilo je. Po celou hodinu meditace jsem zažívala klid jako nikdy předtím. Mohla jsem pozorovat, jak se zlatá vlásenka třpytí. Mistr soucitně pohlédl na praktikující a prohlásil: „Pozvedávám vás!“

Můj kultivační stav byl velmi dobrý poté, co jsem dokončila cvičení a vysílání spravedlivých myšlenek. Viděla jsem, jak ze zlaté vlásenky vyšla zlatá bytost. Stála na levé straně vlásenky a vrátila se zpět do ní, když jsem dokončila vysílání spravedlivých myšlenek. Když jsem se učila knihu Zhuan Falun nazpaměť, znovu vyšla. Zeptala jsem se jí prostřednictvím své mysli, zda také studuje Fa. Odpověděla: „Já jsem jiná než ty. Narodila jsem se ve Fa. Mistr mě požádal, abych ti pomáhala.“

Někdy ji mohu vidět a znát její myšlenky. Vidí hodně věcí. Překvapilo ji, že do praktikujících zasahuje tolik špatných věcí a jak těžké je kultivovat v Dafa. Viděla, jaké jsou mé sliby.

Jednoho dne jsem s ní měla rozhovor. Zeptala jsem se jí, jestli má něco na srdci.

Řekla: „Kultivace není snadná, protože prostředí je zlé. Raději bys měla sledovat každou svoji myšlenku. Nevíš, jakými utrpeními a potížemi sis prošla. Ve skutečnosti neseš pouze zlomek. Většinu za tebe nese Mistr. Mistr pro tebe otevřel novou éru. Podívala jsem se na tvoji kultivační cestu a zjistila, že nikdo nemůže uspět v kultivaci nebo kultivovat, pokud by ho neposílil Mistr. Mistrův nekonečný soucit a všemocná božská moc tě chrání, abys mohla kultivovat a jít po zlaté cestě.“

Pokračovala: „Sliby, které jsi udělala při sestupu vrstvou po vrstvě, se mohou čítat v tisících a Mistr ti pomáhá je dokončit. Dluhy, které jsi v průběhu tohoto procesu dlužila, byly obrovské, a Mistr ti je pomohl splatit. Mistr pro tebe vyřešil nevyřešitelné problémy od té doby, co byly zřízeny Tři říše. Pokud jsi ve Fa, Mistr může vyřešit jakýkoliv problém. Zanechala jsi své šlépěje v této skvělé éře. To, čeho jsi dosáhla, je projevem Mistrovy moci a jeho oběti. Tvoje kultivační cesta byla uspořádána Mistrem. Mistr dokončil to, co jsi dlužila ze současnosti i minulosti.“

Během praktikování třetího cvičení jsem viděla proti sobě na zdi rám. Uvnitř byla kniha Zhuan Falun. Stránky byly po jedné otáčeny. Potom se jedna po druhé objevovaly další knihy Dafa a rámečky z jejich vnějšku jeden po druhém padaly. Rámy se stávaly tenčími a tenčími. Viděla jsem, že se chystá vyjít zlatá bytost. Jak jsem pochopila, praktikující Falun Dafa jsou ve své kultivaci očišťováni a prolamují ty „rámy“, které je uvězňují. Praktikující se stále více přibližují ke své původní povaze.

Při druhém cvičení jsem cítila, že mé ruce jsou obklopeny shlukem květin. Viděla jsem krásné víly tančící kolem mých paží. Při jiné příležitosti jsem viděla spirálové vrtačky pracující na mých uších. Poté se dvě vrtačky spojily a pracovaly na mém krku. Věděla jsem, že je to dobrá věc. Věřila jsem, že v budoucnu uvidím další scény. To, co jsem dosud viděla, je jen malý zlomek toho, co nám Mistr dal.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/15/378449.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174503.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.