Pochopit život: vytvořit dobrý předurčený vztah se soucitným srdcem

Od Kuan Minga

[PureInsight.org] Lidský život trvá desítky let a osud každého člověka je odlišný. Život některých lidí doprovází smůla a někdy je pro ně život horší než smrt. V celém svém životě možná zakusí jen několik málo dnů pohodlí a bezstarostnosti. Někteří lidé zase jako by byli dítětem štěstěny a to je doprovázelo po celý jejich život. Žijí šťastně a bezpečně. Pokud jde o lidské bytosti, většina lidí, když se dostane do nesnází, bude vinit nebesa či jiné lidi a jen málokdo bude hledat uvnitř, aby se podíval, zdali se nedopustil něčeho špatného on sám. Ve skutečnosti jestliže člověk si ve svém srdci uchovává soucit, jedná s ostatními upřímně a poctivě, je schopen vytvořit dobrý předurčený vztah s mnoha lidmi. V takovém případě se mu může podařit, že bude po zbytek svého života žít bez smůly a mít dostatek jídla a oblečení.

V New Yorku na Manhattanu se nachází slovutný Waldorf Astoria Hotel. Gorge Bert, jeho první generální manažer, nejdříve pracoval jako recepční v hotelu někde úplně jinde. Během jednoho náhodného setkání mu jeho srdce umožnilo vytvořit dobrý předurčený vztah, který pak proměnil zbytek jeho života.

Bylo to za bouřlivé noci před několika lety. Recepční hotelu, Gorge Bert, té noci měl službu na recepci, když postarší pár vešel dovnitř a ptal se na volný pokoj. Bert jim řekl, že skupina účastníků konference si rezervovala celý hotel a všechny hotely poblíž byly také plné. Když ale uviděl ty staré lidi plné úzkosti a bezmoci, upřímně jim řekl: „Za takové noci bych vás nerad viděl odcházet, protože nenajdete jiné místo, kde hlavu složit. Jestliže vám to nevadí, můžete zůstat v mém hotelovém pokoji. Není to zrovna luxusní apartmá, ale pokoj je dostatečně uklizený. Poté, co to prodiskutovali, postarší dvojice přijala jeho nabídku. Když mu další den chtěli za pokoj zaplatit, rezolutně to odmítl. Upřímně jim řekl: „Poskytl jsem vám svůj pokoj zdarma.“ Za včerejší noc jsem dostal zaplaceno za přesčas a to zahrnovalo i cenu toho pokoje.“ Předtím než odešli, starší muž Bertovi jemně pověděl: „Zaměstnanec jako vy je pro zaměstnavatele ten nejžádanější. Možná jednou pro vás postavím hotel.“

Bert se domníval, že starý muž vtipkoval, takže se jen zdvořile usmál a zanedlouho na to pozapomněl. O několik let později Gorge Bert stále pracoval jako recepční v tom samém hotelu. Jednoho dne obdržel dopis od tohoto starého džentlmena, který společně s pozváním do Manhattanu mu zaslal letenku. Když přijel na Manhattan, potkal starého muže před luxusní budovou na rohu 5. Avenue a 34. Ulice. Dívajíc se na překvapeného Berta, starý džentlmen se usmál a vysvětlil mu: „Jmenuji se William Waldorf Astoria. To je ten hotel, který jsem pro vás postavil. Věřím, že jste ten nejlepší uchazeč na místo manažera hotelu." A tak se George Bert stal prvním generálním manažerem toho hotelu. Nenechal pana Astoria na holičkách. Za několik málo let proměnil hotel v jeden z nejlepších v celých Spojených státech.

Z tohoto příběhu můžete vidět, že štěstěna se usmívá na soucitné lidi. Existuje staré čínské přísloví: „Více přátel, více cest, méně nepřátel, méně hradeb.“ Jestliže si člověk uchovává soucit a milosrdenství ve svém srdci, pak nemá žádné nepřátele. Nemravné myšlenky přivodí neštěstí a dobré myšlenky vytvoří dobrý předurčený vztah. Ochotu nebesa spravedlivě odmění. Lidé, prosím vás, nebuďte k tomu lhostejní.

Čínská verze dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/6/12/38076.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4069

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.