"Víra" je kořen spravedlivého osvícení

Od praktikujícího Falun Dafa v Číně

(Clearwisdom.net) Když jsem dnes pročítal příspěvek jednoho praktikujícího, uvědomil jsem si, že Učitel je s námi, aby se o nás všechny staral. Učitel hovořil o tomto aspektu Zákona a já sám jsem četl několik příspěvků praktikujících na toto téma. Nicméně pro mě neměly nějak zvlášť velký význam, protože jsem nestudoval Zákon celým svým srdcem, takže jsem se často cítil nejistý a pochyboval jsem.

Před několika dny jsem s vážností studoval Zákon, získal jsem hlubší pochopení. Cítil jsem, že esence Zákona není běžná věc. Není to prakticky na konci kultivační cesty hloubka naší víry, co rozhodne, na jaké kultivační úrovni se nacházíme? Hloubka naší víry je projevem naší kultivační úrovně. Je to přímý důsledek naší kultivace a není to jednoduše proto, že nám Zákon dává smysl.

V minulosti jsem tomu nevěnoval pozornost a ani jsem se příliš nestaral o to, zdali Učitelovo Tělo Zákona je se mnou či nikoli. Jistým způsobem jsem cítil, že Učitelovo Tělo Zákona je se mnou, ale nebyl jsem si tím jist. V každém případě po čtení Zákona jsem se vždycky cítil dobře, ale necítil jsem se moc dobře, když mě spolupraktikující obviňovali, že nevěřím v Učitele. Nyní vím, že jsem opravdově nevěřil myšlence, že mě Tělo Zákona doprovází a ochraňuje! Opravdově jsem si neuvědomil, že jsem se podváděl! S tímto postojem kdybych byl pronásledován, bylo by to velmi obtížné, vlastně je to druh mentality, kterou zlo využívá. Vzpomněl bych si, že mám velkého Učitele, který má sílu ochránit mě v kritickém okamžiku pronásledování? Dokonce i když bych si to uvědomil, uvěřil bych tomu, že je schopen zachránit můj život, či uvěřil bych tomu, že pronásledování jednoduše znamená, že lidské bytosti jsou pronásledovány jinými lidskými bytostmi? Je Učitelovo Tělo Zákona vždycky se mnou? Vyslyšel by Učitel mou prosbu, když by situace byla naléhavá?

Fa má v tomto přísné měřítko. Jestliže neochvějně nevěříte ve Fa či neodpovídáte standardu kultivujícího, Učitel vám nemůže pomoci! Zlo vykonává toto zběsilé pronásledování praktikujících Falun Dafa jako způsob, aby posílilo spravedlivé myšlenky praktikujících. Ve skutečnosti se všemi možnými prostředky pokouší zaútočit na praktikující, aby neměli příležitost studovat Zákon. Následkem sníženého studia Zákona, víra praktikujícího se oslabí a nakonec jeho kultivační úroveň spadne či on zemře kvůli pronásledování. Musíme proto usilovně studovat Zákon každý den, abychom posílili naši víru. Všechny další věci budou následovat přirozeně.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/6/23/131032.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/14/76813p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.