Moje pochopenie "pomáhania Majstrovi"

Od praktizujúceho Falun Dafa na Taiwane

(Clearwisdom.net) Učeníci Dafa majú posvätné misie. Sú tu, aby pomáhali Majstrovi v náprave Fa a naplnili sľuby, ktoré spravili pred začiatkom histórie. Okrem robenia dobre troch vecí, o ktoré nás požiadal Učiteľ, z "Pomáhania Učiteľovi keď cestuje v tomto ľudskom svete" (z "Pomáhanie Fa", Hongyin) som pochopil, že učeníci Dafa musia brať do úvahy celkovú situáciu, keď niečo robia. Nemôžeme zostať len na úrovni osobnej kultivácie. Praktizujúci, ktorí majú dobré pochopenie, by mali pomáhať tým, ktorí nemajú dobré pochopenie, aby sa celé telo praktizujúcich mohlo zlepšiť a zvýšiť.

Moje osobné pochopenie je, že Majster napravuje Fa a kolosálna vesmírna klenba sa obnovuje; chce, aby sa bezpočetné bytosti v starom vesmíre prispôsobili Dafa a vstúpili do nového vesmíru. Veci, ktoré teraz robíme, tiež nasledujú vôľu nášho Majstra, ako zhromažďujeme spasiteľné bytosti a dávame im príležitosť prispôsobiť sa Dafa a vstúpiť do nového vesmíru, zatiaľ čo je starý vesmír v poslednej fáze deštrukcie.

V dôsledku toho, to, či môžeme dobre robiť tri veci rozhodne o tom, či môže byť zachránených viac bytostí. Hoci sa tri veci môžu zdať ľahké, to, či ich naozaj môžeme robiť dobre záleží na zvýšení pochopenia skupiny ako celku. Objasňovanie pravdy učeníkmi Dafa by malo zodpovedať fáze nápravy Fa. Nestačí, ak má jeden či dvaja ľudia dobé pochopenie. Celé telo učeníkov Dafa musí mať dobré pochopenie.

Ako sa môže zvýšiť pochopenie celého tela učeníkov Dafa? Myslím, že praktizujúci by si mali navzájom pomáhať. Nemôžeme si myslieť, že problém sa nás netýka a že to bude v poriadku, pokiaľ my sami máme dobré pochopenie. V minulosti, keď sme robili veci, mysleli sme najprv na seba. V budúcnosti musíme myslieť najprv na druhých a na potreby druhých praktizujúcich. Ak praktizujúci dokážu dobre navzájom spolupracovať, pozerať sa v prípade konfliktu najprv dovnútra a hľadať svoje vlastné nedostatky, potom nie je nič, čo by sme nedokázali dobre spraviť.

Mali by sme veci iných praktizujúcich považovať za svoje vlastné veci a ťažkosti iných praktizujúcich za svoje vlastné ťažkosti a spoločne hľadať riešenia. Kým máme želanie spraviť veci dobre, prejaví sa pred nami vnútorný význam Fa. Keď náš charakter dosiahne požiadavku Fa na tej úrovni, Majster usporiada všetky ostatné veci, nemusíme sa o to báť.

Vo "Vyučovaní Fa na Fa konferencii v hlavnom meste USA" Majster povedal:

Ako kultivujúci potom môžete uvažovať: "Čo sa počíta za kultiváciu?" Nuž, robenie vecí, ktoré učeníci Dafa majú robiť, napríklad vecí, ktoré potvrdzujú Fa a zachraňujú vnímajúce bytosti atď., to je vašou povinnosťou a to je časťou ustanovovania si mocnej cnosti. Avšak najrozhodujúcejšie je dokázať sa zlepšiť. Je to preto, že ak sa nezlepšujete, nebudete schopný robiť žiadnu z tých vecí dobre. Takže ak ste na seba prísny, odhaľujete svoje nedostatky a neustále sa ich zbavujete, potom sa kultivujete.

Keď učeník Dafa pochopí nejakú vec, okrem toho, že sa pozdvihne on, mal by tiež pomôcť praktizujúcim, ktorí ešte nemajú dobré pochopenie. Ak by sa praktizujúci mohli navzájom podporovať, pomáhať si navzájom v ťažkých časoch a zvyšovať sa ako celok, veci záchrany vnímajúcich bytostí a potvrdzovania Fa by boli vykonané dobre.

Vyššie uvedené je len moje obmedzené pochopenie na mojej úrovni. Poukážte prosím na prípadné nedostatky.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/19/77018.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.