O manželství a rodině

(Clearwisdom.net) Manželství by mělo být založeno na racionalitě, protože jestliže je založeno na sentimentu, štěstí či neštěstí, skončí v nesouladu. Jestliže dokážete milovat svého manžela jako své děti a myslíte víc na něj, než na sebe, zjistíte, že bude s vámi jednat tak hezky, tak jako vy zacházíte s ním. Často tak rádi přemýšlíme o sobě, ostatní ale zanedbáváme.

Kromě předurčených karmických vztahů existuje v manželství vztah jinu a jangu. Jestliže je jin a jang v rovnováze, manželství bude v harmonii. Žena musí být jemná, s citem pro detail a měla by se umět ozdobit. Měla by ráda uklízet a být starostlivou a milující. V minulosti lidé říkali, že žena by se měla ladně postavit a procházet a pečlivě volit slova – hovořit jako dáma. Když její manžel není dostatečně jangový, aby uvedla do rovnováhy jin a jang, žena by nejdříve měla svého muže pochopit a podpořit ho, aby byl silnější. Ženy, které se chovají mazaně, jistý druh mužů má rád, protože využívají mezery slabostí těchto mužů. Zapříčiňují, že lidé klesnou, vydají se na nepoctivou cestu. Zdvořilost šlechetné ženy, která je za každým jejím slovem a činem, může vést lidi ke spravedlnosti a umožnit, aby se jejich srdce naplnila světlem, srdečností a optimismem.

Univerzální princip Pravdivosti-Soucitu-Snášenlivosti je harmonizován. Proč se z něho celým svým srdcem nepoučit? Dáma s moudrostí může učinit druhé šťastnými a vytvořit zdravé prostředí. Pokojný kultivující vždycky uvažuje o druhých nejdříve, natož o manželovi. Neměla by přemýšlet o svém vlastním utrpení a pocitech. Samozřejmě lidský život je naplněn materiálními lákadly. Když žena, která se kultivuje, není dostatečně usilovná, je pravděpodobné, že neúmyslně vloží naději na svého muže a děti jako běžná žena. Dokonce za těchto okolností bychom neměli zapomínat na karmu a omezené schopnosti našich manželů a musíme být tolerantní a odpouštět a starat se více a méně si stěžovat. Rozumí se samo sebou, že kultivující jsou jiní než běžní lidé a že bychom neměli zapomínat na účel našeho života jako kultivujícího.

Dávní lidé říkali, že vztah džentlmena by měl být nezkalený jako čistá voda a že je lepší, když manžel a manželka se navzájem respektují jako hosté. Tato učení jsou velmi hluboká. Moderní páry mají příliš silné vazby, příliš soustředěné na sentiment, takže se lidé snadno nechávají zraňovat. Kultivující by měli být racionální, zdůrazňovat dobré mravy, cenit si předurčeného vztahu a neměli by být netolerantní, když mají pocit – „Mám pravdu.“

Jsme uprostřed kultivace období nápravy Zákona. Zasahování už už přichází, když v určitém ohledu selžeme. Když bude připoután k rodině a sentimentu, člověk bude mít zasahování a zkoušky v rodině a v citové oblasti. Proto opravdové kultivování ve Fa a udržování si jasné a racionální mysli jsou klíčem k tomu, abychom sami sobě nepřidávali další náklad zkoušek.

Musíme dělat tři věci dobře, včetně toho abychom se dobře kultivovali v rodinném kruhu.

Výše je mé osobní pochopení, prosím opravte mé nedostatky.


Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/20/133451.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/2/76242p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.