Mé zamyšlení nad tím, zdali by se mladí praktikující měli brát

Od praktikujícího Falun Gongu z Čchang-čchunu

Pokud jde o otázku, zdali by se mladí učedníci Falun Dafa měli brát v tomto rozhodujícím okamžiku nápravy Zákona, mnoho praktikujících má odlišné názory. Podle některých praktikujících vzít se znamená posílit připoutání k romantické lásce a touze, čemuž bychom se měli v současné etapě zcela vyhnout. Místo toho by člověk měl na sebe klást vyšší měřítka. Kromě toho říkají, že rodinný život spotřebuje příliš mnoho času a následkem toho zabraňuje člověku, aby účinně dělal práci potvrzující Fa. Ti, kteří uchovávají tento názor, říkají, že je lepší se neženit či nevdávat. Podle mého názoru tento pohled není nesprávný, pokud je ale aplikován na konkrétního člověka, protože jeho pochopení určitého tématu může vést pouze jeho vlastní chování. Různí lidé mají nicméně různé cesty. V následujících odstavcích bych se rád s vámi podělil o svůj pohled na tuto otázku.

Vztah mezi manželstvím a láskou

Být ženatý či vdaná je jedna z forem lidského žití. Tradičně hlavní účel sňatku je splnit předurčené vztahy a rozmnožovat se. Předurčený vztah je hlavní důvod, který dává vzniknout manželství. Během starověku manželství domlouvali rodiče. Až do svatebního dne se nevěsta a ženich nikdy nesetkali, a proto zde nebyla romantická láska či chtíč vůbec přítomna. Vzít se neznamenalo silnou romantickou lásku či chtíč. Nevzít se – na druhé straně – v žádném případě nenaznačovalo, že by člověk vůbec neměl připoutání k lásce či chtíči. Pokud jde o tyto věci, někteří lidé se vyjadřují otevřeně a svobodně, zatímco jiní tyto pocity potlačují. Kultivace je nicméně kultivací srdce. Zdali je člověk ženatý či svobodný, romantickou lásku a chtíč musí opustit. Kritickou částí je, jak se během kultivace ovládá a jak je na sebe přísný.

Podle mého názoru učedník Dafa období nápravy Zákona by se měl přizpůsobit běžným lidem a společnosti tak, jak jen to je možné, zatímco se kultivuje. Jestliže se chceš oženit, pak se ožeň. Existuje mnoho praktikujících, kteří sňatek neplánují. To by také mělo být v pořádku, pokud vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli jsou vyrovnané a v harmonii.

Protože náprava Zákona kráčí vpřed, počet praktikujících, kteří jsou stále svobodní, se zvyšuje - stejně i jejich věk. Jak praktikující tak i jejich rodiny cítí obrovský tlak, který je na ně vyvíjen. To představuje vážný problém. Tlak je způsoben buď zasahováním jejich mysli přímo od starých sil či zasahováním z lidského srdce, zvětšeno a zesíleno jejich vlastními názory a postoji a těch spolupraktikujících, kteří jsou kolem nich.

Myslím, že je nezbytné, aby svobodní praktikující a ti, kteří se pohybují v jejich blízkosti, měli jasné porozumění a znalost principů Fa v tomto konkrétním ohledu.

Někteří z učedníků Dafa, kteří se nechtějí oženit, mohou mít připoutání času, uvažujíce že náprava Zákona velmi brzy skončí. Přesto, když náprava Zákona opravdu neskončí do doby, kdy očekávali, litují, že si neužili některé stránky života běžných lidí. Takové myšlenky definitivně povedou k nedostatku usilovnosti či píle v kultivaci. Tato oblast přináší až příliš ponaučení. Neměli bychom dovolit, abychom se pohybovali od jednoho extrému ke druhému. Pouze když si uchováme jasnou mysl a jsme pevní v každém kroku, který uděláme, můžeme být opravdově považování za zralé!

Kultivovat se během těchto let období nápravy Zákona – praktikující, kteří nepřetržitě a usilovně pokračují vpřed, nemají připoutání. Rozdíl je v tom, že mají odvahu čelit svým vlastním problémům a připoutáním, takže se jich nakonec dokážou zbavit. Někteří z nich, kteří byli vystaveni krutému pronásledování, nicméně jasně neuvažují. Ustavičně váhají a jsou ovlivňováni názory druhých, a tak nemohou najít své pravé já a své vlastní názory. Mají mnoho připoutání, některá z nich si oni sami neuvědomují. A dokonce, když si povšimnou, že mají tato připoutání, jsou příliš líní na to, aby jim čelili, natož aby je zanechali. Následkem toho jsou často ve stavu zasahování a pasivity. Jako učedníci období nápravy Zákona bychom měli kráčet pevně na našich cestách a něco sami odkultivovat!

„Panický při zmínce – manželství“ - projev ne příliš dobrého pochopení Zákona

Mnozí učedníci Dafa zpanikaří, když hovoříme o manželství. Jejich strach z manželství pochází z toho, že jsou svědky toho, jak někteří zadaní lidé se topí hluboko v citech (qing) a v rodinném životě, takže nemohou dělat nic jiného. Někteří mladí praktikující, když jsou zamilovaní či poté, co se ožení, se nechovají řádně. Někteří dokonce zcela zapomněli svou totožnost jako kultivujícího či své zodpovědnosti během potvrzování Fa, jsou zcela poblázněni láskou. Kvůli těmto negativním příkladům lidé mají sklon mít falešnou představu, že když člověk se jednou zamiluje či se ožení, poleví v kultivaci a spadne na nižší úrovně. Myslím, že je to následkem nejenom špatného zacházení s touto otázkou, ale rovněž opomenutí. Ani samotné manželství ani konkrétní kultivační cesta není problém.

Vést rodinný život a kultivovat mezi běžnými lidmi až do dovršení je cesta, kterou nám poskytuje Mistr. Musíme se zharmonizovat, ale nepopírat nebo o tom pochybovat. Zdali můžeme jít po našich cestách pořádně, záleží na nás. Když se vyskytnou problémy, měli bychom se dívat dovnitř a zaměřit se na zlepšení.

Někteří zadaní praktikující mají strach hovořit o manželství. Je to tehdy, když zjistí, že manželský život je příliš těžký a únavný, a když mu nechtějí čelit. Stěžují si na nezadané praktikující – buď záměrně či nevědomky - aby tlumočili sdělení, že manželský život je příliš těžký a vyčerpávající, naznačují tím, že by se mu měli vyhnout. To má negativní vliv na nezadané praktikující. Je to projev lidského srdce, posuzovat zdali něco je dobré či nikoli, jednoduše založen na osobních pocitech k té věci. Učedník Dafa by měl posuzovat všechno na základě Fa místo pocitů, a zvláště by neměl vnášet osobní pocity a představy do Dafa. Jestliže, poté co je praktikující ženatý krátkou dobu a trpí spoustou citů (qing), je to proto, že stále nedokáže nechat odejít iracionální připoutání běžných lidí. Vaše stížnosti přesně ukazují pravý stav vašeho xinxingu. Nemůže se ani zbavit citů, ani mít jasné porozumění Zákona.

Je v lidské povaze závidět jiným situaci a stav kultivace a neustále hledat zelenější pastvinu. Je touhou člověka hledat štěstí a pohodlí života běžných lidí a pro běžné lidi je normální odmítat těžkosti a tak dále. Nic není náhodné během kultivace a naše kultivační prostředí je pro nás nastaveno krok za krokem. Jestliže byste skutečně byli vloženi do jiného prostředí, bylo by velmi pravděpodobné, že byste nebyli schopni vzdát se tak mnoha z vašich lidských připoutání. Následkem toho byste nemohli dosáhnout dovršení. Kultivace je těžká a tvrdá a nedovoluje žádná zjednodušení. Všechno, co můžeme dělat, je napravovat naše myšlenky a chování. Zlepšení našeho prostředí může být dosaženo přirozeně, jestliže se my sami zlepšíme během kultivace.

Čas je omezený pro každého z nás. Není skutečně snadné dělat tři věci dobře a harmonizovat vztahy v rodině, práci a společnosti všechny současně, ale nemůžeme utíkat od problémů, jen protože jsou obtížné. Vyhýbání se problémům je projevem lidského srdce. Zásady jsou stejné jako u jedení masa, o němž Učitel hovoří v Zhuan Falunu.

Je naší zodpovědností jít po cestě manželství správně

Jak se učedníci Dafa jako celek dívají na manželství správně a patřičně není už záležitostí osobní kultivace, ale otázkou, zdali zdravá kultivační cesta může být zanechána pro budoucí kultivující. A zdali manželství může být považováno za správnou cestu, jde daleko za sféru ztráty a zisku pro každého jednotlivce. Samozřejmě stav mysli druhých praktikujících má účinek na to, zdali po této cestě můžeme kráčet ještě spravedlivěji. Ti, kteří mohou být ve své kultivaci usilovní, dokážou ustavičně potvrzovat Zákon, ukazovat velkolepost a krásu kultivace stejně tak velikost učedníků Dafa období nápravy Zákona.

Možná některé z mých myšlenek nemusejí být správné. Ti, kteří mají lepší porozumění, prosím opravte a doplňte ty mé.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2005/10/22/66115p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.