Napravme stav naší mysli a zachraňme vnímající bytosti

Od praktikujícího z pevninské Číny

Jakákoli změna v prostředí by neměla zatřást naším srdcem kultivujícím Dafa. Měli bychom neochvějně dělat tři věci dobře: studovat Zákon, vysílat spravedlivé myšlenky a objasňovat pravdu. Měli bychom si udržet spravedlivý stav mysli nehledě na to, co se stane, a neposkytovat starým silám žádnou příležitost, aby využily našich mezer. Jakékoli naše připoutání je zasahováním do nápravy Zákona a je to nestabilní faktor, moment, který zasahuje do věcí, které potřebujeme dělat, když potvrzujeme Fa.

S odhalením zvěrstev v Su-ťia-tchunu jaký stav mysli bychom si měli udržet? Existuje jen jediná odpověď: pevně se kultivovat v Dafa, odhalovat zlo a zachraňovat vnímající bytosti. V tomto procese by nám mělo být zcela zřejmé, že bychom měli odhalovat pravou povahu zla, říci lidem pravdu o pronásledování a požádat je, aby volali po spravedlnosti. To je opravdová záchrana lidí a poskytnutí příležitostí, aby si zvolili nádhernou budoucnost. Nezáleží na tom, zdali je to prezident či běžný občan, včetně těch, kteří pracují pro čínské ambasády, pokud on či ona jsou lidskou bytostí a jsou spasitelní, on či ona je člověk, kterého bychom se měli pokusit zachránit. Oni všichni potřebují mít budoucnost.

Jestliže máme lidské představy a připoutání, budeme mít tendenci spoléhat se na běžné lidi, aby zmenšili či zastavili pronásledování. To je skutečně silná lidská představa a zlo toho využije. Někdy, když zacházíme s těmi, kdo neznají pravdu, jako s naším nepřítelem, a jednáme s nimi se srdcem lidské nenávisti, namísto benevolentního srdce kultivujícího, pak zlo rovněž zneužije našich mezer. Když k něčemu špatnému dochází, neměli bychom jen zdůrazňovat, jak kruté zlo je (to zdůrazňujeme, když objasňujeme běžným lidem pravdu o pronásledování). V našem srdci bychom se opravdově měli dívat dovnitř, abychom viděli, proč k tomu došlo, a zdali jsme zlu poskytli příležitost, aby využilo našich mezer.

Po sedmi letech zkoušek bychom neměli udělat tu samou chybu, kterou jsme učinili s bývalým ministerským předsedou. Jsou to učedníci Dafa, kdo zachraňuje vnímající bytosti, a jsou to učedníci Dafa, kdo jsou hlavními postavami. Vysílejme spravedlivé myšlenky společně, odstraňme zlé faktory v koncentračních táborech vytvořených KS Číny, která pronásleduje učedníky Dafa,rozložme ty temné přisluhovače a zkažené démony a odstraňme zlé faktory KS Číny a jejich zasahování v ostatních dimenzích.

Zdroj: www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/30/72653p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.