Všemu čelit bez usilování

Při jedné příležitosti jsem se cítil docela nepříjemně kvůli slovům, která pronesl jeden praktikující. Poté, co jsem se pozorně díval do sebe, objevil jsem, že mé vlastní úmysly nebyly čisté. Na ostatní jsem byl "milý", přitom jsem vždy přemýšlel o tom, jaký užitek mi to přinese. Tato myšlenka, názor byla skrytá hluboko uvnitř. Poté jsem si uvědomil, že soucit je stav čistoty, nesobectví a vykonávání věcí zcela pro dobro druhých.

Důvod, proč kultivujeme, je návrat k našim původním, opravdovým já. A tak v našem každodenním životě musíme postupně nabývat čistotu. Jak dokážeme opravdově potvrzovat Dafa a absolutně uprostřed tohoto pozemského světa? Vyžaduje to, abychom všemu čelili s našimi nejčistšími srdci. Proč se někdy cítíme nepříjemně? Není to proto, že jsme nezískali odměny a naplnění, které jsme si mysleli, že si "zasloužíme"?

Někdy býváme pohrouženi do všech možných citů a nedaří se nám nad ně dostat. Je to proto, že jsme v blátě a že jsme nebyli schopni opustit sobectví, které za tím je. "Podnikl jsem tuto cestu kvůli vnímajícím bytostem." ("Sestup do tohoto pozemského světa") Původně jsme byli průzrační a bezstarostní, s nekonečnou moudrostí a mocí. Učitel prošel mnohým kvůli tomu, abychom získali. Jak můžeme stále mít usilování a nebýt soucitní k našim spolupraktikujícím a vnímajícím bytostem? Pokud bychom mohli dosáhnout tohoto měřítko, nebylo by to projevem úrovně osvícené bytosti? Jak by nás potom mohla nějaká lidská představa tak zraňovat?

Fa je rozšířeno skrze tento obrovský vesmír, takže bychom měli opravdově se přizpůsobit Fa, abychom existovali v novém vesmíru. Bytost, která se přizpůsobí Fa bude mít přirozeně nekonečné štěstí, které Fa přinese na té úrovni.

Upusťte od všech starostí v tomto pozemském světě a pojměte do svých srdcí všechny bytosti, nesobecky a velkoryse. Použijme naše spravedlivé myšlenky, abychom vytvořili celou novou říši a přivítali nápravu Fa lidského světa!


Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/2/25/45251.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.