Rusko: V předvečer svátku Nového roku se ruští praktikující setkali při společném studiu Zákona a výměně zkušeností

Praktikující z Ruska

Nový rok je v Rusku jedním z nejoblíbenějších a nejradostnějších svátků. Přibližováním se svátku Nového roku byli obyvatelé Moskvy zaujati sháněním dárků, nakupováním potravin na sváteční stůl a také úklidem svých domovů. Lidé různého stáří se radují z příchodu tohoto svátku. V tomto novoročním shonu a zmatku však byla jedna skupina lidí, která oslavovala tento svátek nezvyklým způsobem. Tito lidé patří k různým sociálním vrstvám obyvatelstva, včetně profesorů, inženýrů, muzikantů, majitelů podniků, pomocnic v domácnosti a školníků, a všechny spojuje to, že jsou praktikujícími Falun Gongu.

Společné studium Cvičení Falun Gong Vysílání spravedlivých myšlenek

Toto je to, co jsem chtěl udělat ze všeho nejvíce

Jeden mladý praktikující Falun Gongu, který je zaměstnán v Městské agentuře pro ochranu životního prostředí v Moskvě, říkal, že praxe Falun Gongu mu dává energii. Jeho tvář vždy září zdravím. Za peníze, které našetřil ze své skromné výplaty, nechal vytisknout barevné pohlednice s blahopřáním. Na těchto pohlednicích bylo natištěno to, co chtěl říct ze všeho nejvíce: „Po celém světě je Falun Gong známý jako nejlepší metoda zlepšení zdraví a vědomí.“ Rozdal 5,000 těchto pohlednic. Část jich dal přátelům praktikujícím, aby i oni je mohli dále rozdávat, a zbytek rozdal obyvatelům Moskvy a Číňanům žijícím v Moskvě. Praktikující, kteří znali jeho omezený finanční příjem mu navrhli, že se s ním rozdělí o výdaje za tisk těchto pohlednic. Tento mladík však jim odpověděl přesvědčivě: „Ne, děkuji. Toto je to, co jsem chtěl udělat ze všeho nejvíce.“

Číňanům dali samé drahocenné dárky

Další praktikující Falun Gongu je inženýrem, který se dlouhou dobu zabývá zpracováním designu. Praktikování Falun Gongu s ním provedlo ohromné změny. Kromě toho, že každý den praktikuje, musí se starat o svou starou nemocnou matku. Hluboce si pamatuje požadavky Učitele na praktikující, proto pečlivě hospodaří se svým volným časem, aby mohl objasňovat pravdu o pronásledování Falun Gongu čínským lidem. V průběhu posledních let vytrvale rozšiřuje s ještě jednou mladou praktikující materiály Falun Gongu u mezinárodního vlaku jezdícího na trase mezi Moskvou a Pekingem.

29. prosince 2005, v den největšího shonu a zmatku, kdy všichni lidé nakupují na oslavu Nového roku, ve 21.30 hodin odešel ze cvičebního místa Falun Gongu. Ve svém ruksaku si nesl letáčky. Rychle se přesunul na železniční stanici, protože nechtěl promeškat možnost rozdat tyto drahocenné dárky Číňanům, kteří odjížděli na Nový rok do svých domovů.

Toto byla skutečně překrásná příležitost. Brzy potom, co dorazil na železniční stanici, si lidé u něho žádali letáčky. Za krátkou dobu rozdal všechny přinesené letáčky. Cítil radost. Děkoval Učiteli za poskytnutí takové drahocenné příležitosti, kdy mohl říct lidem pravdu o Falun Gongu. Také se radoval, když viděl proměny a probouzení se u Číňanů.

Paní Sju je už starší žena, která vystudovala před 50 lety fakultu geologie na universitě v čínském městě Cinchua. Po ukončení university přijela do Moskvy, aby pokračovala ve studiu. Zde se provdala za muže z Ruska, který je v současné době akademikem v Ruské akademii věd. Má hodně dětí a vnuků. S Falun Gongem ji seznámila její kamarádka, která v současnosti žije v USA. V roce 2003 našla v Moskvě prostor pro vyučování Falun Gongu. Falun Gongu si velmi cení a usilovně postupuje vpřed na své cestě zdokonalování. Aktivně odhaluje pronásledování všem čínským občanům. Využívá svoje postavení a schopnost hovořit mandarínským jazykem, často rozdává letáčky na tržištích, ve školách a na železničních stanicích.

2. ledna 2006 paní Sju jela rozdávat letáky o Falun Gongu cestujícím mezinárodního vlaku Moskva - Peking, jedoucí přes Eženchot (město ležící v Číně na hranicích s Mongolskem). Tento vlak přijel z Pekingu do Moskvy ve 2 hodiny v noci a do 8 hodin ráno musel být vypraven na zpáteční cestu. Paní Sju byla na stanici celkem 6 hodin a rozdávala letáky cestujícím. Řekla: „Stále více lidí si chce vzít tyto letáky. Mnozí z nich mi děkovali. Někteří z nich dokonce také řekli: „Falun Gong přináší dobro.“ Z jedné věcí cítím lítost, a to, že čínští průvodčí se stále neodvažují vzít si tyto pravdu objasňující materiály.“

Společné studium Zákona a výměna zkušeností

V době, kdy většina lidí ještě oslavovala svátky, praktikující z Moskvy uspořádali společné studium Zákona a výměnu zkušeností. Mnozí praktikující navštívili toto setkání. Více než 10 praktikujících se podělilo s ostatními se svými zkušenostmi z praktikování za loňský rok. Také se svěřili se svými nápady, jak co nejlépe držet krok s Nápravou Zákona, jak zdolat lenivost, jak zklidnit svoje vědomí, jak usilovně odhalovat pronásledování a jak vynaložit více námahy na objasňování pravdy lidem.

Praktikující zdůraznili: „Ruští praktikující splní očekávání Učitele; budeme dobře dělat tři věci, aby se více lidí mohlo seznámit s fakty o Falun Gongu a o pronásledování. Budeme dobře vážit každý krok na naší cestě zdokonalování se.“


Zdroj: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2006/0115/56384713.htm

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.