Vízie z iných dimenzií: S približovaním nápravy Fa ľudského sveta sa zachraňovanie vnímajúcich bytostí stalo mimoriadne naliehavé

Miao Miao (USA)

(PureInsight.org) V noci 1. marca, keď som uvažoval o tom, že svojho syna naučím niečo po čínsky, zrazu sa pred mojimi očami objavila scéna rozpadu iných dimenzií vo veľkom rozsahu. V tom momente som si uvedomil, že to bola scéna z nápravy Fa ľudského sveta a procesu prechádzania cez všetko, od mikroskopického až po povrchové dimenzie. Videl som, že rýchlosť rozpadu starého vesmíru prekročila rýchlosť svetla. Mocný gong prelomil odpor rôznych dimenzií, ako sa približoval k povrchovej dimenzii. V momente ako sa dostal cez nejakú dimenziu, životy starého vesmíru v tej dimenzii sa rozpadli a životy nového vesmíru sa v okamihu narodili. V skutočnosti rozpad životov v starom vesmíre a narodenie životov v novom vesmíre prebiehal mimoriadne rýchlo, rýchlosťou mimo možnosti popisu ľudským jazykom. Človek nemôže vidieť ten proces a cítiť beh času počas toho procesu. Bol som pohnutý mimoriadnou nádherou tej scény a tiež som cítil úzkosť, ktorú cítili životy, ktoré sa rozpadávali, čo bolo mimoriadne hrozné. Bolo to mimoriadne mikroskopické, avšak bezhranične obrovské. Vyhŕkli mi slzy, keď ma napadlo, že životy v starom vesmíre, ktoré sa ešte neprispôsobili Dafa, majú stále menej a menej nádeje. V tom momente som počul hlas, ktorý povedal: "Zachráň ich! Zachráň ich! Zachráň ich!" Potom sa objavilo predo mnou Majstrovo Telo Zákona, s úsmevom, a zmizlo. Uvedomil som si, že s približovaním sa nápravy Fa ľudského sveta sa zachraňovanie vnímajúcich bytostí stalo mimoriadne naliehavou záležitosťou.

Majster povedal: "Prezradím to teraz jednoduchým jazykom: ja som vytvoril Fa. (nadšený potlesk) V kolosálnej nebeskej klenbe, pokiaľ ste niečím vo vesmíre a toto zahŕňa všetko, bez ohľadu na to, či máte formu alebo nie, nech je to prázdnota, ne-existencia, alebo čokoľvek, pokiaľ niečo ste, vytvoril vás tento Fa a ste v životnom prostredí vytvorenom týmto Fa. Fa má pre bytosti normy. Fa vytvoril všetky bytosti a vo svojej obnove Fa tiež prispôsobuje všetky bytosti [k tomu čo je nové] a zachraňuje všetky bytosti. Pretože Dafa učeníci študujú Fa, aktívne sa prispôsobujú Fa".... "Nechal som všetky bytosti v kozmickom tele dozvedieť sa o Fa a prispôsobiť sa Fa so spravodlivými myšlienkami. Toto je najlepšie láskavé riešenie a použitý prístup preukazuje súcit ku všetkým bytostiam." (z Vysvetľovania Fa počas Lampášového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003)

Počas tej noci som si tiež uvedomil, že Dafa je zdrojom živých bytostí vo vesmíre. Hneď ako je život vytvorený, je tam Dafa. Dafa existuje na mieste, kde je život zrodený, čo je najmikroskopickejšie miesto v nebeskej klenbe. Žiaden život nemôže prekročiť Dafa a žiaden život nie je schopný pochopiť Dafa. Videl som, že keď boli početné životy v starom vesmíre rozložené a zničené, všetky životy prispôsobované Dafa boli na najmikroskopickejších miestach, kde ich žiadne životy nemohli dosiahnuť. Všetky vnímajúce bytosti, ktoré povedali: "Falun Dafa je dobrý" tiež dostali dobrotivé rozriešenie od nesmiernej dobroty Dafa.

Majster povedal v Čuan Falune, že: "Ale vnútro ľudského tela je rovnako veľké ako tento vesmír, od molekúl po mikroskopické častice na mikroskopickej úrovni. Toto môže znieť veľmi nepredstaviteľne."..."Všetka hmota, vrátane ľudského tela, existuje súčasne v spojení s dimenzionálnymi úrovňami kozmického priestoru."... "Ľudské telo zodpovedá vonkajším dimenziám a tieto všetky majú takéto podoby existencie." (2. lekcia, Otázka tretieho oka)

Ľudské životy sú všetky spojené dohromady na ich najvyššej úrovni (najmikroskopickejšej dimenzii). Kráľ života človeka bude vedieť, čo robí. Majstrovo Telo Zákona pozná, čo si myslí praktizujúci. Ak bežný človek povie: "Falun Dafa je dobrý", jeho život sa navráti k Dafa. Videl som, že keď sa iné dimenzie rozpadávali, nebeský stĺp oddelil ľudí, ktorí povedali "Falun Dafa je dobrý" z dimenzií, ktoré sa rozpadávali na mikroskopickej úrovni a súčasne Dafa zmenil jeho život z najmikroskopickejšej dimenzie a nechal ho vrátiť sa do stavu na začiatku jeho života. Týmto spôsobom mohol prežiť a mať budúcnosť.

Videl som, že staré sily v iných dimenziách sa už dávno rozpadli a že náprava Fa prechádza cez rôzne dimenzie rýchlosťou, ktorá prekračuje celé dimenzie smerom k najpovrchovejšej dimenzii. Príležitosť pre vnímajúce bytosti, aby boli zachránené, sa stáva menšou a menšou. Toto som videl na mojej súčasnej úrovni a v skutočnosti je to veľmi obmedzené, keď sa to vyjadrí ľudskými slovami.

Praktizujúci, napredujme spoločne, tesne nasledujem Majstrov proces nápravy Fa a naplňme naše prehistorické veľké túžby.

Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=3943

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.