Kultivovat se v každém okamžiku našeho života

Od praktikující Falun Dafa v Severní Americe

(Clearwisdom.net) Hluboce mě inspiroval článek, "Starodávne čínske príbehy kultivácie: „Dobrotivý pán Wang", kultivujúci Buddhista“. Po jeho přečtení jsem pocítila, jako bych se probudila ze snu, protože činy a myšlenky pana Wanga se podobají mým. Mnohá připoutání a nedostatky se mi odhalily, když jsem ten článek četla, a ráda bych se o ně podělila s ostatními praktikujícími.

Nedařilo se mi správně se vypořádat se vztahem k mému manželovi, který nepraktikuje Falun Gong. Vždycky jsem ho viděla jako překážku na mé kultivační cestě. Chovala jsem se k němu přesně tak, jako se chová pan Wang ke starému muži (v příběhu), který ve skutečnosti byl žijící Buddha v přestrojení. Můj manžel nechápal, proč veškerý svůj čas a úsilí věnuji práci vztahující se k Dafa a neposkytuji žádný čas našemu vztahu. Nedívala jsem se dovnitř; místo toho jsem ho obviňovala za to, že je „nemorální“, a dokonce jsem litovala, že jsem si ho vzala. Někdy se mi dokonce ve snu zdálo, že mám manžela - praktikujícího, a kolik práce bychom mohli společně udělat. Když se na to podívám zpátky, vidím, jak jsem byla sobecká, hluboce se stydím za to, že jsem myslela jen na sebe, nikoli na mého manžela. Takové sobecké myšlenky a činy ukazují, že jsem opravdu byla „ztracena v ohromující iluzi a marně jsem snila o cestě do západního ráje“ (z „Konat se záměrem“ v Hongyin). Ve skutečnosti slabý projev mého charakteru doma byl právě tou věcí, která zabraňovala mému muži, aby porozuměl Dafa. Ačkoliv jsem si myslela, že já sama Dafa rozumím, nežila jsem tak. Podobně jako „Tolerantní pan Wan“ jediné, o čem jsem přemýšlela, jsem byla „já“, a také jak dělat věci, abych „rychle spěchala po cestě.“

Vlastně to tak bylo nejen doma, ale i v práci a ve vztazích s ostatními praktikujícími. Vše o čem jsem přemýšlela, jsem byla já a práce Dafa, vždycky jsem myslela: „Nemohu dovolit, aby tohle zdržovalo mou práci.“ Vždycky jsem cítila, že konám správně, protože jsem to dělala, abych zachránila vnímající bytosti. Kdykoli jsem cítila, že ostatní lidi zdržují od „mé práce“, začala jsem být netrpělivá. V zaměstnání jsem kolegům nenabízela svou pomoc, protože kdybych to tak dělala, neměla bych čas na „své vlastní věci“. Na povrchu se ta výmluva zdála být rozumná, protože jsem si myslela: „Nedělám to pro sebe, dělám to proto, abych zachránila vnímající bytosti.“ Kdykoli spolupraktikující sdíleli své zkušenosti, ale trvalo to příliš dlouho, okamžitě jsem začala být netrpělivá, uvažovala jsem: „To je taková ztráta času! Zvláště teď, když čas je tak vzácný.“ Zacházela jsem s úkoly vztahujícími se k Dafa jako s prací, smutné je, že jsem si neuvědomovala, že takové sobecké a sebe-středné připoutání bylo zakopáno pod tím.

Někdy když jsem zaslechla někoho říkat, že praktikující z určité oblasti či určité skupiny pracující na projektu mají velmi dobré kultivační zkušenosti, o něž by se chtěli podělit, a že praktikujícím se podařilo zlepšit se velmi rychle, záviděla jsem a chtěla jsem si vybrat skupinu, která pracovala na projektu, z něhož se také mnoho naučili, doufajíc, že mě to v mé vlastní osobní zkušenosti velmi podpoří. Jak jen by se takový člověk dívající se vně, s tak silnými připoutáními, činy naplněnými záměrem a sobeckým uvažováním, mohl kdy zlepšit v kultivaci a zachránit vnímající bytosti?

Nakonec jsem si uvědomila, že každá minuta a každá vteřina v našem životě je kultivace. Nesmím zapomínat, že jsem kultivující, s rozhodností v mé mysli, každý okamžik v mém životě. Každý incident musím posuzovat podle standardu praktikujícího a jejich prostřednictvím se zlepšit a sebe-zušlechťovat. Když jsem se osvítila k mým nedostatkům, dokázala jsem vcítit se do svého manžela a začala jsem opravdově brát ohled nejdříve na něj. Brzy začal být velmi ohleduplný a podporoval mě, nakonec mé prostředí doma je více a více harmonické.

Cítím se zahanbená, kultivovala jsem se tolik let a přesto mi trvalo tak dlouho, abych uviděla své nedostatky v kultivaci. Doufám, že ostatní se budou moci poučit z mé zkušenosti a nezapomínat, že se vždycky musíme dívat dovnitř, kultivovat sebe a nebýt tím „panem Wangem, který spěchá po cestě.“

Čínská verze na: http://minghui.org/mh/articles/2006/3/7/122273.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/31/71386p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.