Na zastavenie prenasledovania zla je nutné úplné vyšetrenie všetkých miest, kde zadržiavajú praktizujúcich Falun Gongu

Od praktizujúceho v USA

(Clearwisdom.net) Asociácia Falun Dafa a Minghui/Clearwisdom vytvorili "Výbor na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu" (VVPFG). Členovia výboru trvajú na plnom vyšetrení všetkých pracovných táborov, väzení, nemocníc a iných zariadení, kde zadržiavajú nasledovníkov Falun Gongu. Výbor prizval vládne organizácie, neziskové organizácie, nevládne organizácie, legislatívne a lekárske zoskupenia, ako aj iné organizácie z celého sveta, aby sa pripojili a podporili túto iniciatívu. Cieľom je úplné vyšetrenie všetkých nútených pracovných táborov, väzení, nemocníc a súvisiacich zariadení v Číne, ktoré zadržiavajú a prenasledujú praktizujúcich Falun Gongu. Keď premýšľam o tejto veci, myslím, že založenie tohto výboru je veľkým krokom napred a môže mať veľkú dôležitosť z nasledovných dôvodov:

1. Táto činnosť odstráni zlo v iných dimenziách

Všetky pracovné tábory, väzenia a iné podobné zariadenia, ktoré ilegálne zadržiavajú praktizujúcich Falun Gongu, sú miesta, ktoré zlo stále ovláda. Keď upriamime naše spravodlivé myšlienkami smerom k tým miestam, môžeme odstrániť zlo v iných dimenziách a zastaviť zlosynov v páchaní zla.

2. Táto činnosť zachráni ostatných praktizujúcich

Musíme zachrániť ostatných praktizujúcich. Sme si istí, že stovky tisíc praktizujúcich Dafa je tajne zadržiavaných v nútených pracovných táboroch, väzeniach, psychiatrických ústavoch a koncentračných táboroch, kde sú prenasledovaní, zabíjaní alebo kde zlosynovia používajú praktizujúcich na vyberanie orgánov za živa.

Po odhalení koncentračného tábora v Su-ťia-tchune ČKS okamžite začala zakrývať a likvidovať dôkazy. Keď presunula zadržaných na iné miesto, pozvali reportérov a úradníkov z iných vlád, aby vyšetrili obvinenia. Dúfali, že všetci spadnú do ich pasce a nechajú sa podviesť. Ak spravíme vyšetrovanie v celej Číne a potom odhalíme pravdu medzinárodnému spoločenstvu, páchatelia zverstiev už nebudú schopní skrývať svoje kriminálne činy. Toto nám dovolí zachrániť ďalších nevinných praktizujúcich, ktorí sú zadržiavaní.

3. Táto aktivita objasní pravdu a zachráni vnímajúce bytosti

Okamžite po založení Výboru pre vyšetrovanie faktov nás niektorí jednotlivci a skupiny požiadali, aby sme ich zahrnuli do všetkých aktivít. Okrem toho, praktizujúci Falun Gongu v mnohých krajinách prizvú rôzne skupiny na podporu a účasť na vyšetrovaní. Toto je iným spôsobom objasňovania pravdy a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Novozaložený výbor má len málo materiálnych zdrojov, avšak zadefinoval princípy a isté požiadavky. Všetci členovia majú na svojej strane ľudské svedomie a spravodlivý zákon. Preto ľudia vo svete pochopia a prijmú ich misiu. Počas tohto procesu môžeme zachrániť viac ľudí.

4. Táto aktivita je príležitosťou pre praktizujúcich na celom svete, aby sa koordinovali ako jedno telo

Všetci učeníci Dafa sa stále kultivujú. Všetci si musíme udržiavať spravodlivé myšlienky a činy. Je zjavné, že plné vyšetrenie všetkých miest, kde zadržiavajú nasledovníkov Falun Gongu a prenasledujú ich tam, bude vyžadovať mnoho pomoci od všetkých praktizujúcich, čo vyžaduje koordináciu a schopnosť konať ako jedno telo. Preto je to dobrá príležitosť na zakalenie všetkých učeníkov Dafa.

5. Táto aktivita je na zastavenie a ukončenie prenasledovania

Vieme, že hoci ČKS nie je ďaleko od svojho úplného rozpadu, prenasledovanie ešte neskončilo a všetko zlo ešte nebolo odstránené. Nemôžeme znížiť našu ostražitosť, keď zvyšujeme naše snahy o objasnenie pravdy. Vytvorenie koalície na vyšetrenie faktov je razením otvoru zvonka do samotného základu prenasledovania.

Sedem rokov Čína bola a je základňou starých síl pre prenasledovanie Falun Gongu. Nútené pracovné tábory, väzenia, nemocnice, tajné koncentračné tábory, sú všetko miesta, odkiaľ manipulujú prenasledovaním. Tieto miesta vytvárajú podmienky pre neľudské prenasledovanie a dovoľujú jeho pokračovanie a zakrývanie, takže pokračovalo dodnes.

Výbor na vyšetrenie faktov je výborným nástrojom na ovládnutie blokády ČKS. Ak odhalíme brlohy zla a pomocou tohto odstránime fyzické miesta pre zločiny, ČKS sa už neodváži zadržiavať praktizujúcich Falun Gongu. Toto je rozhodujúcim prvým krokom na úplné ukončenie zlého prenasledovania Dafa čínskou komunistickou stranou. Keď budú odstránené posledné pozostatky zla a zadržiavaní praktizujúci budú z týchto brlohov zla prepustení, ľudia vo svete, ktorí si zaslúžia byť zachránení, pochopia pravdu a všetci praktizujúci Dafa dospejú. Vtedy sa prenasledovanie naozaj skončí.

6. Všetci praktizujúci globálne majú splynúť do jedného tela

Hlavným javiskom pre praktizujúcich Falun Gongu je Čína. Kvôli vynútenému prenasledovaniu starými silami bolo hlavné javisko oddelené od zvyšku sveta. Preto praktizujúci v Číne trpeli bezprecedentným a krutým prenasledovaním. Malo to tiež vážny vplyv na Dafa a na našu misiu zachraňovania vnímajúcich bytostí. Ak sa praktizujúci vo vnútri a mimo Číny spoločne skoordinujú a budú spolupracovať v prelomení tohto bloku, podobá sa to na Veľký nebeský okruh v globálnom tele praktizujúcich, ktorý sa spojí do jedného tela v ľudskom svete.

Osobne sa nazdávam, že toto majú počas procesu nápravy Fa učeníci Dafa dosiahnuť. Keď sa praktizujúci v Číne a mimo Číny spoja do jedného tela, priblíži sa čas, keď privítame Učiteľa naspäť v Číne čestným a dôstojným spôsobom.

Osobne si myslím, že plné vyšetrenie všetkých nútených pracovných táborov, väzení, nemocníc a podobných zariadení, ktoré prenasledujú praktizujúcich Falun Gongu v Číne, je prelamovaním bariéry, ktorá nás oddeľuje. Toto je pozitívny čin a nesie obrovský význam.

Niektorí naši praktizujúci sa obávajú ohľadom toho, ako sa dostať do Číny a ako to vykonať. Toto je pozeranie sa na veci s ľudskými myšlienkami. To zlo by sa malo obávať, nie praktizujúci. Nie je to otázka "či to dokážeme?", ale niečo, čo musíme dosiahnuť. Bude to potrebné pre plné vyšetrenie - ukázanie svedkov a materiálnych dôkazov celému svetu je posledným krokom v ukončení prenasledovania. Keď náprava Fa dosiahne ten krok, Fa bezpochýb otvorí našu múdrosť.

Ľudský svet nie je miesto pre zlo, aby tu zúrilo, ale miesto pre praktizujúcich Dafa na zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Keď všetci praktizujúci na celom svete budú nasledovať vedenie Fa a vysielať mocný Budhov Fa z hĺbky svojho srdca, učeníci Dafa naplnia svoje misie. V blízkej budúcnosti ukončíme toto prenasledovanie a zachránime viac ľudí vo svete.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/23/72331.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.