Odpuštění, Tolerance a Soucit

Xiao Lian

[PureInsight.org] Být schopen odpustit a tolerovat ostatní je duchovní charakteristika, druh moudrosti a přirozený projev soucitu člověka. Pro omezeně smýšlejícího či umíněného člověka zakusit krásu a hloubku odpuštění a tolerování ostatních je nemožné. Vhled jednoho člověka nemůže nikdy představovat úplnou a absolutní pravdu ve vesmíru. Pouze otevřený člověk s vyšším cílem se otevře všemožným názorům a bude pokorně zkoumat svět kolem sebe. Takový člověk ví, že je jen průzračný nefrit či čistá kapka vody v tomto rozlehlém vesmíru. Průměrný člověk, či dokonce průměrný kultivující si ani nezaslouží označení „průzračný nefrit“ či „čistá kapka vody“.

V nekonečném vesmíru je bezpočet tajemství a dokonce ani bohové na velmi vysokých úrovních je všechna nemohou pochopit a žasnou nad tím, čeho si předtím nevšimli. Jako kultivující jak se můžeme spoutávat s našimi omezenými vhledy? Jak můžeme povýšenecky tvrdit, že naše vlastní - ty které - vhledy představují úplnou pravdu celého vesmíru?!

S vědomím tohoto změňme téma na xinxingové konflikty mezi praktikujícími Falun Gongu. Každý opravdový praktikující musí mít dobrý důvod, když něco dělá či se něčeho účastní, ačkoliv ostatní si mohou či nemusejí být vědomi, proč to dělá. Kromě toho možná neděláme všechno dokonale, protože stále jsme uprostřed naší kultivace. Jak bychom měli reagovat na naše rozdíly či nedostatky spolupraktikujících? Měli bychom být k nim lhostejní, protože nemají nic do činění s naší vlastní kultivací? Anebo bychom si měli v srdci stěžovat: „Jak je to jen možné, že selhává v řešení tak jednoduché záležitosti?“

Po několika letech kultivace věřím, že všichni praktikující, zvláště ti v Číně, kde je pronásledování nejkrutější, společně cítíme, že kdykoli se setkáme s xinxingovým testem či démonickým trápením, nehledě na to jak malé může být, pokud se na nás vztahuje, nezapomene na ponaučení, které jsme získali, ať už jsme ho překonali či ne. Na druhé straně když se něco děje jiným praktikujícím, nehledě na to jak závažné to je, nejsme tím tak zasaženi, protože jsem to osobně nezažili.

Co následuje, je, že bychom nikdy neměli soudit spolupraktikujícího nesoucitně, protože selhal, když překonával malý xinxingový test či nepatrné utrpení. Pro vás to může být nepatrné, ale nemáme ani ponětí, jak ohromný vliv to může mít na něj!

Každý kultivující má odlišné povahové vlastnosti a má odlišné hmotné prvky. Základ každého kultivující a způsob uvažování jsou rovněž jedinečné a odlišné. Každý kultivující měl jiné množství ctnosti a karmy, když začal praktikovat. Každý praktikující pochází z jiné rodiny a získal odlišné vzdělání ve škole a ve společnosti. Je bezpočet rozdílů mezi dvěma náhodně zvolenými praktikujícími, takže jak by bylo možné, abychom sdíleli stejnou metodu při odstraňování našich těch kterých připoutání či abychom kráčeli po stejné cestě kultivace?!

V tomto iluzorním světě - na co bychom se měli spolehnout, když vnímáme naše spolupraktikující? Myslím, že odpověď je soucit. Když soucit praktikujícího vystoupí, bude klidný, smířlivý a brát ohled na ostatní lidi. Soucit je druh moudrosti, doprovázený vážností, důstojností a pevnou či diamantovou vůlí (následovat Zákon). Studium Zákona posílí naši moudrost, zlepší naši mysl a zvýší naše říše. Studium Zákona je také jediný způsob jak kultivovat soucit. Musíme studovat Zákona s klidnou a čistou myslí. Musíme rovněž odstranit všechna zasahování z našich získaných myšlenkových vzorců, připoutání či myšlenkovou karmu, když studujeme Zákon.

Když se staneme smířliví, tolerantní a soucitní na jisté úrovni, budeme méně zranitelní k iluzím ve světském světě a nebudeme emotivní či nás nebudou rušit chybičky našich spolupraktikujících. Pouze když vyzařujeme energii-pole odpuštění, tolerance a soucitu, dokážeme spojit naše síly. Ve stejné době nám síla jednoho-těla rovněž zaručí vznešenost nesobectví. Za obrovskou horou je ještě jedna - vyšší; za říší sobectví je úžasná říše, které se říká nesobectví.

Slova neospravedlňují kultivační zkušenosti. Nehledě na tom kde jsme a co děláme, měli bychom si udržet klidnou mysl a následovat Učitelův Zákon ve všem, co děláme.

Tiše povězte těm spolupraktikujícím, kteří klopýtli a spadli v jistém ohledu jejich kultivační praxe: „Dávej na sebe pozor“, a s naléhavostí jim sdělte, aby si střežili jako oko v hlavě zbytek kultivace!
V tichosti dokončete tu práci Dafa, která se spolupraktikujícím nepodařila udělat dobře!
Učte se z chyb spolupraktikujících a řekněte si pro sebe- neudělej stejnou chybu.

Heshi s úsměvem a ještě jednou nám připomínám, abychom dobře vykročili; na každém kroku během zbytku naší kultivační praxe a s ohledem na všechno, co se nám a kolem nás děje, činili obřadně či slavnostně a považovali to za součást naší praxe.

Čínská verze dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/7/18/33153.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=3177


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.