Být člověkem či nesmrtelným - záleží na jedné spontánní myšlence

Praktikující Falun Dafa z Číny

(Clearwisdom.net) V poslední době jsem se osvítil k některým principům v Zákoně a byl jsem svědkem několika incidentů, které v sobě nesly hluboký význam. Rád bych se o ně zde podělil se spolupraktikujícími.

Výzva

Tři spolupraktikující se společně vydali do Pekingu, aby zde apelovali pro Falun Dafa. Jedna z nich uvažovala: „Jsem božská bytost, která apeluje pro Falun Dafa!“ Její božská stránka převzala kontrolu. Tito tři praktikující byli všichni zatčeni a vyslýcháni na policii. Policisté krutě zacházeli se dvěma praktikujícími, nadávali jim a bili je, pak se otočili a velmi zdvořile se chovali k té třetí praktikující, pozvali ji, aby si sedla. Okamžitě se jeden z nich otočil a nepřestával nadávat těm dvěma lidem. Pak se otočil, usmál se na ni, mluvil s ní uctivě, pak se otočil a znovu nadával těm dvěma.

Rozdávání materiálů

Často máme ne-pevnou mysl, když rozdáváme pravdu objasňující materiály, a někdy dokonce pociťujeme strach. V jednom velkém městě bydlí postarší spolupraktikující. Předává letáky na tržišti, jako by se procházela v poušti. Každému prodejci dá materiály, nikdy žádného nevynechá a nikdy se nesetká s problémy.

Tato dáma řekla, že když den za dnem sedí v meditaci, vidí jen kousíček svých kolen, ale všechny zbylé části těla mizí v bílém oblaku, jak je blíže vyššímu stavu své bytosti.

Mistr jednou řekl, že spravedlivá myšlenka je myšlenkou boha. Zeptejme se sami sebe, máme božské myšlenky každou vteřinu? Zacházíme se sebou jako s bohem? Jsme božskou bytostí v lidském světě? Jestliže nejsme božskou bytostí, jak se můžeme ochránit a spasit vnímající bytostí s božskou mocí?

Čínská verze na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/25/123672.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/1/71423p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.