Přizpůsobení se Zákonu

[PureInsight.org] (Konference sdílení zkušeností v Los Angeles, 2006)

Poslední dobou se mnohokrát hovořilo o učení se Zákona nazpaměť. Jsem jednou z těch, kdo měl s učením se nazpaměť vždycky problémy. Zvládnu to, ale trvá mi to strašně dlouho.

Usilovně jsem se snažila, co jsem jen mohla, abych se dokázala naučit Zhuan Falun nazpaměť. Myslela jsem si, že kdybych v tom vytrvala, bylo by to pak snazší. Tu zkušenost jsem nicméně neměla a trvalo mi celou věčnost, než jsem se naučila první stranu. Cítila jsem se strašně frustrovaná, ale nevzdala jsem to. Jednou ráno jsem požádala Mistra o pomoc. Okamžitě do mého mozku vstoupil maličký Falun. Všechno jsem z něho setřásla. Následující ráno jsem dostala vnuknutí, že metoda přizpůsobení se Zákonu není důležitá, jen to, že volíš způsob, který pro tebe je ten nejlepší. Začala jsem číst Zhuan Falun, aniž bych měla myšlenku, že se ho budu učit nazpaměť. Pozorně jsem přečetla každé slovo a pak znovu a znovu. Cítila jsem, jak buňky vycházejí a absorbují Zákon. Nyní pozornost nesoustředím na to, že se záměrně učím Zákon nazpaměť, ale přizpůsobení se Zákonu. Takto projdu asi tři či čtyři strany denně, ale tenhle způsob mi skutečně funguje. Vrátila jsem se k pravidelnému čtení, jen abych viděla, jaké to je, ale neměla jsem z toho dobrý pocit, takže jsem se opět vrátila ke svému pomalému, pečlivému způsobu přizpůsobení se Zákonu.

Zažila jsem úžasné věci a dokonce vysílání spravedlivých myšlenek se dostalo na jinou úroveň. Jednou ráno, když jsem vysílala spravedlivé myšlenky, jsem zažila báječný pocit, viděla jsem, jak se proměňuji v Buddhu. Najednou jsem vysílala spravedlivé myšlenky z mého Buddhovského-já, nikoli z mého fyzického já. Docela dlouhou chvíli jsem byla pohroužena do této energie. Myslím, že mě Mistr takto podpořil.

Během posledního roku jsem byla usilovnější, pokud šlo o pohled na věci z perspektivy Zákona. Jak Mistr zmínil v jedné ze svých přednášek, když můžete během konfliktu ustoupit o krok dozadu, poskytne vám to prostor na konfrontaci (nejsou to přesně jeho slova). Ve vztahu k mému manželovi to fungovalo velmi dobře; nereagovat, ale dívat se na situaci z pohledu perspektivy Zákona a podle toho jednat. Má to co do činění se vzdáním se sebe. Už se nesnažím obhajovat si své postavení či dokonce chovat se tak, jak jsem to měla ve zvyku. Když řekne něco, co mě skutečně roznítí, nechám to odkutálet ode mě a nedávám tomu žádnou energii. Okamžitě se to rozpustí. Rovněž si neustále připomínám, jak triviální lidská emoce je, a že mezi emocemi z perspektivy Zákona není žádný rozdíl. Jsem mnohem více tolerantní k jeho způsobu uvažování, než jsem bývala. Dovedu soucitně umístit sebe na jeho pozici, místo toho, abych nechala své ego převzít kontrolu a získala nad ním vrch. Nyní mu neposkytuji žádný důvod k hádkám a zřídkakdy se rozčílím, výsledkem toho je, že naše manželství je mnohem více harmonické. Když jsi laskavý a ohleduplný, jak se na tebe může člověk naštvat? Cítím, že kousek mého já se rozpustilo a mé pravé já převzalo kontrolu. Je to pomalý proces, ale cítím, že se to děje. Cítím sílu svého pravého já.

Zákon mi pomohl uvést můj každodenní život do rovnováhy. Pokud si najdu čas na studium, cvičení, vysílání spravedlivých myšlenek a šíření Zákona, všechno ostatní zapadne na své místo. Už se více nesnažím o to, aby věci byly hotovy. Nechávám to, aby k tomu došlo přirozeně a jen pracuji v neměnném tempu. Všichni jsme tak zaneprázdnění, ale nejsem tím zavalena, jak jsem v minulosti bývala, protože vím, že Mistr pro mě uspořádá, co je potřeba, aby bylo dokončeno, jestliže jsem houževnatá. Nepromítám si nic, jak si myslím, že by se věci měly obrátit, místo toho je nechávám odehrávat v jejich režii. Ušetří to hodně frustrace. Rovněž vám to pomůže nemít emoční houpačku, jednou jste nahoře a podruhé dole, ale zůstáváte v pevném rytmu, vzdávat se myšlenkových schémat a toho, jak si myslíte, že by věci měly být.

Můj manžel se mnou rád tráví večer sledováním vzdělávacích pořadů, které nahrál. Během té doby vyrábím lotosy. Minimálně cítím, že dělám něco pro Dafa. Během dne vždycky přemýšlím, jak toho dělat více pro Dafa. Je to vždycky priorita, ale rovněž musím být ohleduplná k citům a potřebám mého manžela, aby se necítil, že je stranou. Pokud jsem s ním v jeho společnosti a když vyžaduje mou pozornost, věci plynou velmi dobře. Myslím, že můj manžel cítí soucit Dafa. Zdá se, že mnohem více oceňuje věci, které teď dělám, než kdy předtím, a děkuje mi za ně. Zvykl si bývat náladový, vznětlivý a kritizovat Dafa, ale už se docela zmírnil. Dokonce mi řekl, jak moc si váží toho, co dělám, a že mě podporuje v mé víře.

Pracuji na letišti a objasňuji pravdu svým kolegům. Nicméně co účinkuje, je náš vzájemný vztah. Vždycky mám zkoušky a někdy je obtížné stát stranou drbů a politice. Snažím se nemluvit o nikom špatně. Nedávno se mě zeptal jedna zaměstnankyně TSA, jak mám ráda svého nadřízeného (ředitele letiště), protože ona ho nesnáší a stěžovala si na něj. Byla to dobrá zkouška, abych se nedostala do takových sítí, jen jsem řekla, že s ním vycházím dobře. Načež ona řekla: „ty budeš vycházet s každým“, což jsem považovala za kompliment.

Myslím, že laskavost, soucit, čisté srdce a ohromná snášenlivost praktikujícího mohou obměkčit každého a nejúčinněji působí na rodinné příslušníky a spolupracovníky. Tím, že nemyslíte na osobní pokrok, ale zaměříte se na záchranu vnímajících bytostí, nehledě na to kdo jste, zlepšíte poměry v rodině a v práci – to je přizpůsobení se Zákonu.

Nepřestávám být vděčná našemu Mistrovi za jeho vedení s jeho nekonečným soucitem. Dafa mi poskytl klid, po kterém jsem vždy toužila.


Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=3893

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.