Staré kultivační příběhy: Nestranný Konfucius

Mnoho z četných Konfuciových [1] žáků přišlo z daleka. Urazili stovky mil, než se dostali do království Lu, aby se stali jeho žáky. Jedním z nich byl i Čchen Kchang.

Čchen Kchang byl z království Čchen. Byl mladý a nově příchozí, takže dosud neměl příležitost vyslechnout si Konfuciovo učení od počátku.

Čchen Kchang byl od přírody přecitlivělý a stále si myslel, že ho Konfucius vůbec nevnímá, protože není občanem království Lu. Vypadalo to sice tak, že Konfucius během přednášení svého učení jednal se všemi svými žáky rovnocenně, ale Čchen Kchang si přesto myslel, že se mu Konfucius vůbec nevěnuje.

Jednoho dne se Čchen Kchang zeptal Konfuciova syna Po Jüa: „Předal ti tvůj otec nějaké speciální učení?“

Po Jü chvíli přemýšlel a pak řekl: „Ne. Ty bys chtěl, abych ti o tom opravdu vyprávěl? Tak dobře. Stalo se to dvakrát. Jednou stál můj otec sám v obývacím pokoji. Já jsem chtěl odejít na dvůr, ale otec se mě zeptal: ‚Naučil ses ty básně?‘ Odpověděl jsem: ‚Ne, ještě ne.‘ Můj otec na to řekl: ‚Jak bys pak mohl být schopen odpovídat na věci vhodným způsobem, když jsi se ještě nenaučil ty básně?‘ Tak jsem se vrátil zpátky, abych se ty básně naučil. Jindy zase stál můj otec sám na dvoře. Šel jsem kolem něho a otec se mě zeptal: ‚Naučil ses slušnosti?‘ Odpověděl jsem: ‚To jsem ještě neudělal.‘ Můj otec řekl: ‚Jak bys potom mohl nakládat s věcmi na vlastní zodpovědnost, když ses svědomitě nenaučil slušnosti?‘ Šel jsem tedy zpátky, abych se učil slušnosti. To bylo podruhé, kdy mi předal své učení.“

Jakmile to Čchen Kchang uslyšel, rozzářil se štěstím a v duchu si řekl: „Dnes jsem se toho opravdu hodně naučil. Zeptal jsem se ho na jedinou věc, ale naučil jsem se od něho tři věci: ponaučení o učení se básní a slušnosti a také jsem ještě poznal upřímnost a nezištnost jedné osoby, která je čestná a má ušlechtilý charakter, a dokonce i vůči svému synovi je nestranná.“

Z Lun Jü [2]

Poznámky:

[1] Konfucius (551-479 před Kristem) byl slavný čínský duchovní mistr. Jeho učení o morálce hluboce ovlivňovalo po dva tisíce let život a myšlení ve východní Asii.

[2] Lun Jü nebo analekta (pochází z řečtiny a znamená sebrané spisy) od Konfucia jsou záznamy slov a činů čínských mudrců a světců, Konfucia a jeho žáků, a také jimi vedené diskuze. Čínský název Lun Jü doslovně znamená „Konfuciovy projevy“.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200606/33807.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200910/50701.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.