Příběhy ze staré Číny: Smysl pro stud

Konfucius jednou pochválil vzdělané učence, kteří uměli být zdrženliví ve všem, co dělali. Člověk se smyslem pro stud se nenechá zlákat pokušením ziskuchtivosti a touhy po penězích. Také neohrozí svou pověst, ani když je přímo ohrožen a hledí nebezpečí do tváře. Je skromný a dobrosrdečný. Bere ohled na druhé a vezme si jen to, co nutně potřebuje. Ať se jedná o osobní etiku, snažení či vlastenectví, předpokladem jeho morálního svědomí je vždy jeho smysl pro stud.

Konfucius řekl: „Člověk by měl své chování omezovat smyslem pro stud.“ Také řekl: „Poznat stud se vyrovná tomu, když má člověk odvahu.“ Člověk musí znát stud, než začne přemýšlet o svých chybách a než se začne snažit zlepšit svou morálku. Člověk, který má stud, je dost odvážný k tomu, aby viděl své vlastní chyby a také je překonal. To je odvážný čin.

Mencius řekl: „Člověk bez smyslu pro stud už není lidskou bytostí.“

Mencius tvrdil, že lidské bytosti přicházejí na svět s vrozeným smyslem pro morálku. Věřil, že se lidé rodí laskaví, cudní a se smyslem pro rozeznání dobra od zla. To je základ pro dobrotu, spolehlivost, smysl pro slušnost a moudrost. Jen zvířata se nerodí s těmito kvalitami. Člověk se smyslem pro stud si vždy zachová svou morálku, i když se dostane do pokušení svodů či bohatství.

Mencius řekl: „Lidské bytosti by neměly žít bez smyslu pro stud.“

Člověk potřebuje hodně odvahy, aby uznal své vlastní chyby. Někdo se cítí zahanben, jestliže odkryje své vlastní nedostatky. Nikdy ale není pozdě, pokud má odvahu postavit se jim a zvítězit nad nimi a bude-li stát za svými činy.

Ču Si, známý čínský filozof z dynastie Sung, řekl: „Člověk, který má smysl pro stud, by nikdy neudělal něco, co se nemá dělat.“

Člověk, který má smysl pro stud, dělá správná rozhodnutí, jedná-li se o to být chudý či bohatý, o ztrátu či zisk, o slušnost nebo sebezájem. Nenechává svým touhám volný průběh. Člověk bez smyslu pro stud je schopen každého hanebného činu.

Lu Kchun, učenec z doby dynastie Ming, řekl: „Dokonce ani hrozba pěti způsobů mučení nemůže být srovnávána se smyslem pro stud.“ Ani ty nejpřísnější trestní zákony a nejkrutější tresty nemohou vyvolat pocit studu. Lu Kchun věřil, že je důležitější naučit lidi smyslu pro stud, než jim ukládat tvrdé tresty. Zvýší-li se morální úroveň člověka a lidé získají smysl pro stud, pak budou jednoduše vědět, co člověk má a co nemá dělat. Budou umět rozeznat dobro od zla, a to je účinnější cesta, jak předcházet zločinům, než lidi trestat, poté, co spáchali zločin. To je jeden z důvodů, proč konfucianismus věří tomu, že lidi je třeba nejdříve vychovat a pak je můžeme trestat.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200606/33506.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200606/32167p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.