Příběhy z dávných časů: Rozdíl mezi dáváním a braním

Č' Čen

Za vlády dynastie Ming si lidé vyprávěli tento příběh:

Kdysi žili dva bratři. Vyrůstali společně, ale přesto byl každý jiný. Ten starší byl doslova žravý a hodně líný. Byl ochoten pustit se do souboje kvůli každé maličkosti. Jeho mladší bratr byl úplný opak. Byl pilný a zodpovědný, měl rád lidi a velmi snadno navazoval s nimi kontakty.

Jednoho dne museli oba bratři společně odvést náklad s povozem. Naneštěstí pršelo a cesta byla hodně kluzká. Starší bratr neudržel opratě a tak se oba zřítili z kopce dolů a zabili se. Jejich duše se odebraly k bráně podsvětí. Bytosti z podsvětí je už u brány očekávaly a doprovodily je na jejich setkání s bohem smrti Ja-mou, který drží lidstvo pod dohledem.

Ja-ma řekl: „Když jste se ve svém posledním životě reinkarnovali jako lidé, nechovali jste se nijak špatně, ale ani jste neudělali nic opravdu dobrého. Ve svém dalším životě se tedy smíte zase stát lidmi a ponechat si své lidské tělo. Soudce, můžeš se podívat, které rodiny mohou přijmout nové děti k reinkarnaci?“

„Ja-mo, existují dvě rodiny, které mají takovou karmu, že mohou získat syny. Je to rodina Čao a rodina Sie. Osoba, která se narodí v rodině Čao, musí ostatním lidem neustále nabízet svou pomoc a svůj majetek rozdávat jiným. Osoba narozená v rodině Sie bude po celý svůj život od druhých lidí dostával dary.“

Soudce svědomitě prošel seznam života a smrti. V tomto seznamu byla tučným písmem napsána karma každého člověka a také její splácení po dobu tří životů. Ja-ma řekl: „V tomto případě se jeden narodíte v rodině Čao a druhý v rodině Sie!“

Když bratři vyslechli Ja-movo rozhodnutí, starší bratr si hned pomyslel: „Když půjdu do rodiny Čao, budu muset tvrdě pracovat, abych vydělal peníze a mohl je rozdávat druhým lidem. To je docela kruté. Rozhodně snazší a lepší je od ostatních přijímat dary.“ Učinil tedy rozhodnutí, rychle před Ja-mou poklekl a uklonil se se slovy: „Ja-mo! Bylo by pro mne příliš namáhavé věnovat celý svůj život ostatním lidem. Prosím tě tedy, buď ke mně milostiv a reinkarnuj mě do rodiny Sie a nech mě přijímat dary od ostatních lidí.“ Ja-ma se zeptal: „Kdo se tedy bude reinkarnovat do rodiny Čao, aby nabízel svou pomoc druhým?“ Poctivý a upřímný druhý bratr doposud mlčel, ale když uslyšel Ja-movu otázku, uctivě pronesl: „Ja-mo! Nech mého staršího bratra reinkarnovat se do rodiny Sie. Já bych rád šel do rodiny Čao, abych mohl po celý svůj život rozdávat svůj majetek druhým lidem a pomáhat jim a tak mohl vytvářet dobré karmické vztahy s druhými lidmi.“

Ja-ma odložil své pochyby stranou a nechal je reinkarnovat s jejich odpovídající karmou v rodině Čao a v rodině Sie. Mladší bratr učinil slib, že bude ostatním pomáhat v nebezpečí a v nouzi a poté se reinkarnoval do rodiny Čao, což byla velmi vznešená a bohatá rodina. On byl jediným dítětem a byl velmi inteligentní. Měl dobré srdce a rád pomáhal ostatním. Kdokoliv potřeboval jeho pomoc, mohl se na něho obrátit a on mu rád pomohl. Když jeho rodiče viděli, jak dobré a laskavé srdce jejich syn má, rozhodli se, že i oni budou podporovat svým bohatstvím ostatní. A tak se jeho dobrá pověst o lásce ke svému bližnímu nesla široko daleko.

Starší bratr, který usiloval o to, aby mohl využívat dobrosrdečnosti ostatních, se narodil v rodině Sie. Tato rodina byla velmi chudobná a vedla nuzný život. A tak musel celý svůj život žebrat o jídlo a spoléhat se na milodary a almužny od druhých lidí.

Existuje jedno staré přísloví: „Dávat přináší větší radost než brát.“ Dobrosrdečnost je chvályhodná. Nebe odměňuje dobrosrdečnost a trestá zlobu. Je nutné a nezbytné být odměněn dobrem za lásku ke svému bližnímu. Není to tedy jen laskavé, ale je to i moudré starat se o trápení druhých a jednat s ostatními laskavě. V každé době a za každé situace je nejmoudřejším řešením být k ostatním dobrý, protože: „Když mají lidé dobrá předsevzetí, dostanou požehnání z nebes.“

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200805/44224.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200805/43330p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.