Příběhy ze staré Číny: Mnich Tao Šun

Nikdo nevěděl, odkud Tao Šun přišel. Všechno, co lidé věděli, bylo, že žil na odlehlém místě v jedné chatrči s doškovou střechou. Tu chatrč si postavil sám na hoře Jang-tchou v Ce-čou. Tao Šun neměl žádné úspory, takže někdy jedl jen jedno jídlo denně. Zbytek času trávil v meditaci. Pod jeho postelí se ukrývali hadi a krysy a žili společně v míru. Jednou přišel do chatrče tygr a Tao Šun mu vyložil Dharmu (Buddhův Zákon). Později přišel na návštěvu také jeden člověk. Vešel do chatrče, podíval se na tygra, otočil se a chatrč opustil. Tao Šunovi řekl, že se vrátí, až zmizí ten tygr. Tao Šun tedy řekl tygrovi: „Zítra přijde návštěva, a tak musíš v ten den jít někam jinam.“

Na počátku éry Kchaj-chuang v dynastii Suej vykládal Tao Šun Zákon vesničanům a přemlouval je k tomu, aby se stali mnichy a jeptiškami. Ale jedné ženě to nedoporučil. Řekl jí: „Ty se budeš reinkarnovat na krávu. To zjevení už je tady, takže tě nemohu zachránit, i kdybych z tebe udělal jeptišku.“ Někteří mu nevěřili, a tak jim Tao Šun řekl: „Ti, kdo mi nevěří, mohou šlápnout na stín jejího ocasu a ona se nebude schopna pohnout.“ A tak ten, kdo měl pochybnosti, sešlápl stín jejího ocasu, a ta žena se skutečně nemohla pohnout z místa. Všichni přítomní byli šokovaní. Věděli, že Tao Šun řekl pravdu.

Ta nešťastná žena prosila Tao Šuna, aby její karmu odstranil. Ze strachu rozdala desetitisíce tanů (jednotka pro obilí), které patřily její rodině. Potom jí Tao Šun dovolil, aby nějaký čas činila pokání. Když její karma zmizela, udělal z ní jeptišku.

Po zbytek svého života Tao Šun cestoval po horách. Nikdo nevěděl, kde se zdržuje.

Z knihy Legendy svatých mnichů, svazek 5

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200704/39197.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200705/37462.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.