Příběhy ze staré Číny: Zbavit se závisti - a neštěstí se promění ve štěstí

Tento příběh se udál za doby dynastie Sung.

Ťiang Jüan měl deset synů. Jeden byl hrbatý, jeden měl znetvořené nohy, jeden měl zmrzačené končetiny, jeden byl tělesně postižený, jeden byl psychicky nemocný, jeden byl duševně chorý, jeden byl hluchý, jeden byl slepý, jeden byl němý a jeden zemřel ve vězení.

Když to uviděl C'-kao, zeptal se: „Co jsi provedl? Proč musíš snášet takové neštěstí?“

Ťiang Jüan odpověděl: „Za celý svůj život jsem nikdy nic špatného neudělal. Ale stále závidím druhým lidem. Když někdo udělá něco lépe než já, závidím mu. Mám rád jenom ty, kteří mi lichotí. Když jsem slyšel, že někdo udělal něco dobrého, pochyboval jsem o tom. Když ale někdo udělal něco špatného, nikdy jsem o tom nepochyboval. Když jsem viděl, že někdo byl zvýhodněn, cítil jsem se, jako bych něco ztratil. Když ale někdo pocítil ztrátu, připadalo mi to jako moje zvýhodnění.“

C'-kao si povzdychl: „Ty máš tak špatné srdce! Tvým neštěstím není jen to, co už jsi zažil, celá tvoje rodina bude díky tomu zničena.“

Když to Ťiang Jüan uslyšel, byl zoufalý.

C'-kao řekl: „Nebe je sice nad námi hodně vysoko, ale přesto vidí vše, co se děje v lidském světě. Jestliže své chyby důkladně napravíš, změní se tvé neštěstí ve štěstí. Nikdy není pozdě zlepšit své chování.“

Od té doby byl Ťiang Jüan pořád opatrný, protože se rozhodl zlepšit svůj duchovní postoj. Během několika let se jeho synové, jeden po druhém, začali ze svých neduhů zotavovat, až se uzdravili.

Závist lidi zohavuje. Ještě hůře, ona provokuje lidi k tomu, aby dělali špatnosti a uráželi nebe. Závist je potvrzením toho, že člověk myslí jen sám na sebe a je egoistický.

Nejdříve byl Ťiang Jüan velmi závistivý a neznal žádný soucit. Jakmile své chyby opravdu napravil, proměnilo se jeho neštěstí ve štěstí.

Děje se to přesně tak, jak říkali naši předkové: „Rodiny, které páchají špatné činy, za to budou potrestány.“

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200603/31865.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200603/30058p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.