Staré kultivační příběhy: Síla vzniká, pokud jsme bez přání

Jednoho dne, když Konfucius [1] vyučoval své žáky, s povzdechem pronesl: „Ještě jsem neviděl žádného opravdu silného člověka.“

Po těchto slovech jeho žáci znejistěli. Byli přesvědčeni o tom, že takoví žáci, jako C'-lu a Šen Čcheng mají určitě obrovskou sílu vůle. Obzvláště pak Šen Čcheng. Byl sice velmi mladý, ale nepřijal by snadno žádný kompromis. Šen Čcheng netajil svůj tvrdošíjný postoj dokonce ani mezi staršími spolužáky. Každý mu až do určitého stupně ustupoval.

Poté, co žáci uslyšeli Konfuciův povzdech s konstatováním, že ještě nikdy neviděl žádného opravdu silného člověka, všichni spontánně odpověděli: „Když mluvíte o síle, měl byste se zmínit o Šen Čchengovi, on si ten titul zaslouží.“

Konfucius však pravil: „Šen Čcheng má mnoho přání. Jak bych ho mohl nazývat silným?“

Jeden ze studentů se otázal: „Jak může Učitel říci, že Šen Čcheng má mnoho přání? Vždyť on nebudí dojem chtivého člověka.“

Konfucius odvětil: „Takzvaná lidská přání nemusejí vždy znamenat jen touhu po věcech a po penězích, a považovat je za nezbytně nutné. Jednoduše řečeno, přáním může být i to, když má někdo takovou myšlenku, že sleduje jen vlastní cíle a pokud z toho má prospěch, začne třeba s ostatními i bojovat. Šen Čcheng je sice upřímný, ale dělá mu dobře, když má navrch a také se u něho často projevují emoce. Jak by se takováto osoba mohla nazývat silnou?“

A Konfucius pokračoval: „Ona ta takzvaná síla neznamená, že člověk dosáhne nad někým převahy, ale znamená umět cokoliv snést. Jenom ten, kdo svá přání kontroluje a nemění snadno své principy, může být považován za skutečně silného.“

Z Lun Jü [2]

Poznámky:

[1] Konfucius (551 - 479 před Kristem) byl slavným čínským duchovním mistrem. Jeho učení o morálce po dva tisíce let hluboce ovlivňovalo život a myšlení lidí ve východní Asii.

[2] Lun Jü nebo Konfuciova Analekta (literární sbírky) jsou soupisem myšlenek, slov a činů čínských mudrců a světců, Konfucia a jeho žáků, a jím vedené diskuze. Čínský název Lun Jü doslovně znamená „Konfuciova rčení“.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200606/33807.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200606/32237p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.