4. Česko-slovenská Fa konference: Kultivačné skúsenosti a pochopenia

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Učiteľ, vážení praktizujúci,

pozdravujem vás všetkých.

Rád by som sa dnes s vami podelil o kultivačné skúsenosti a pochopenia, ktoré som nadobudol od času, kedy som sa začal kultivovať v Dafa, až po dnešok. Mal som to šťastie a dostal som sa k Dafa 14. júla 2005. Je tomu teda niečo cez tri a pol roka čo sa kultivujem. Viem to preto tak presne, lebo som si písal denník po celý rok 2005 až do polovice roka 2006. Každý deň som si do denníka vpisoval, kde som bol, čo som spravil a neskôr i kedy som vstával a išiel spať. Asi pred dvoma týždňami som si všetko, čo som robil, prečítal. A tak som jasne videl aký som bol a ako som sa správal pred kultiváciou a od kultivácie.

Myšlienka, či mám napísať kultivačnú skúsenosť a či by to mohlo iným praktizujúcim pomôcť, u mňa dozrela len veľmi nedávno, a pochopenie, ktoré mi umožnilo napísať a zdieľať s vami, prišlo až potom, keď som si vďaka rannému čítaniu na Sonante a následnému zdieľaniu skúseností uvedomil, že myšlienky, ktoré som prechovával ohľadom napísania skúseností, neboli správne. Vďaka rannému čítaniu a zdieľaniu skúseností s praktizujúcimi na Sonante som si postupne uvedomoval, že pohľad na to, ako chápem mnohé veci, nebol správny.

Z preskúmania denníka som si všimol, že na začiatku som išiel veľmi rýchlo hore, pretože som veľa čítal Fa. Pozoroval som ako sa moje pochopenia menili a pomaly som sa dostával z ľudskosti, ľudských myšlienok a ľudského uvažovania. Postupom času sa moje pochopenia menili. Všimol som si, že mi trvalo dlhšie vzdať sa niektorých pripútaností a moja ľudská stránka bola dosť silná a nechcela sa ich vzdať. Otupenie niektorých pripútaností trvalo dlhý čas. Keď sa na to obdobie pozerám z dnešného pohľadu a zo súčasného pochopenia, položím si otázku, prečo som sa tých pripútaností nevzdal hneď vtedy, keď sa objavili. Vtedy som nemal dostatočné pochopenie, aby som odhodlane opustil pripútanosti a dostatočnú hĺbku pochopenia otázok ako: Čo je kultivácia? Prečo sa kultivujem? Pre koho sa kultivujem? Vôbec som o týchto otázkach nepremýšľal a to bola chyba.

Hovorí sa, že príbeh rozpráva. Som presvedčený, že človek sa najlepšie učí na príkladoch a z chýb. Preto si dovolím začať úryvkom z denníka zo dňa 31. decembra 2005. Teda päť mesiacov od začiatku kultivácie, kde som zhrnul celý rok 2005, v ktorom som sa dostal k Dafa. Potom uvediem konkrétne príklady, ktoré sa mi stali v kultivačnej praxi.

Úryvok z denníka: „Tento rok 2005 bol pre mňa zlomový - spoznal som Falun Gong 14.júla 2005 - ustálil som sa v hodnotách, pochopil som podstatu bytia a veci okolo nás vďaka Falun Gongu. Prečítal som dosť motivačných kníh, audio kaziet, stretol som skvelého človeka, spriaznenú dušu a nielen jedného, toto je veľké, obrovské pozitívum, objavil som na internete skvelé stránky, ktoré mi umožnili pochopiť systém, vzdelávať sa a napredovať v myslení, mentálne. Učil som angličtinu na základných školách prvý polrok - veľa som sa naučil, hlavne ako pracovať, motivovať deti a druhý polrok u oca v súkromnej SBS som pracoval a popri tom som robil veci na ktorých veľmi, najviac záleží.“

To, že som sa dostal k Falun Dafa je to najlepšie čo ma v živote mohlo stretnúť. V Čuan Falune v druhej lekcii sa píše: „Ak môže osoba skutočne získať Veľký Zákon, táto osoba je jednoducho najšťastlivejšia.“ Aký hlboký zmysel v tak jednoduchej vete.

Od začiatku kultivačnej praxe som sa zbavoval pripútaností a na úplnom začiatku to bolo viac menej nevedomé. Niektoré pripútanosti ako snaha o osobný zisk, sláva a žiadostivosť do mňa zasahovali po dlhý čas. Napríklad snaha o osobný zisk sa u mňa prejavovala veľmi silno ešte predtým ako som sa začal kultivovať v Dafa. Počas kultivácie sa to prejavovalo tak, že som sa silou mocou snažil dosiahnuť úspech v podnikaní. Navrával som si, že keď zarobím veľa peňazí, tak budem môcť prispieť na rôzne projekty Dafa a že budem mať viac voľného času, ktorý môžem využiť pre Dafa. (Hlbšie za tým je pripútanosť k pohodliu.) Vtedy som ešte nechápal, že takéto prehnané usilovanie sa o niečo, je nielen nesprávne ale je to aj proti princípu nasledovania prirodzeného priebehu. Ako sa to píše v Čuan Falune v druhej lekcii: „Keď človek trvá na robení vecí svojím spôsobom, bude získavať na úkor druhých a robiť nesprávne skutky. Kvôli tomu vyžaduje kultivačná prax znova a znova, aby človek nasledoval prirodzený priebeh, keďže vašimi snahami budete ubližovať druhým. Ak váš život pôvodne niečo nemal a vy získate to, čo by malo patriť inej osobe v spoločnosti, budete mať voči tejto osobe dlh.“ Toto som vtedy nebol schopný rozpoznať a uvedomiť si to.

Neskôr som sám seba utvrdzoval v tom, že keď zarobím veľmi veľa peňazí, že budem schopný vďaka nim lepšie odhaľovať prenasledovanie učeníkov Dafa. Spravil som to, že som sa pol roka učil z kníh ako obchodovať na burze. Neskôr som si zobral pôžičku z banky, aby som mohol začať obchodovať. Nemal som peniaze a zadlžil som sa. Dnes viem, že to nebolo správne a že praktizujúci by nemali mať dlhy. Namiesto toho, aby som napravil svoje rozmýšľanie a vyriešil tento problém, tak som si zbytočne vytvoril ďalší. Peniaze bolo treba banke splácať a ja som na burze o všetko prišiel. Ako som mohol získať, keď som sa tak veľmi o niečo snažil? Nemohol som získať, pretože je to proti princípu, ako sa o tom píše v Čuan Falune v tretej lekcii: „V kultivácii na veľmi vysokých úrovniach nie je vôbec žiadna činnosť mysle.“

Dnes si tiež lepšie uvedomujem princíp, že kultivácia je o kultivovaní seba, svojho vnútra a že hľadať a spoliehať sa na veci mimo seba je nesprávne. Keďže som mal silnú pripútanosť k osobnému zisku, ktorá vychádzala zo silného ja, silného ega, naviazali sa na to a ukazovali sa ďalšie pripútanosti.

Bez toho, že by som si to uvedomoval, som mal od začiatku kultivácie problémy so žiadostivosťou. Ako čas išiel a ja som si hlbšie uvedomoval, aké dôležité je zbaviť sa pripútanosti k žiadostivosti, viac som sa trápil, pretože som rozumel, že je dôležité odstrániť túto pripútanosť, ale súčasne som vedome zlyhával v skúškach žiadostivosti. A preto som mal výčitky svedomia. Neskôr som si uvedomil, že mať výčitky svedomia mi nepomôže a že takýmto správaním a postojom, sa na jednu pripútanosť nabalí ďalšia. Potom sa moje pochopenie postupom času znova zmenilo a už som nemal výčitky svedomia, keď som napriklad zlyhal v skúške žiadostivosti. Kultivoval som sa a zároveň som robil nedobré veci ohľadom žiadostivosti. Pozeral som filmy, ktoré som nemal pozerať a robil som pri nich to, čo by som nemal robiť. Je to niečo, čo ma nectí. Je smutné, že takéto chápanie, taký stav, že som sa akože kultivoval, zatiaľ čo som zotrvával v robení zlých vecí čo sa týka pripútanosti k žiadostivosti, trval dlhý čas, dosť dlhý čas. Navyše to malo vplyv na okolie.

V Čuan Falune v šiestej lekcii sa píše: „Minule som povedal, že Budhovo svetlo žiari všade, správnosť a spravodlivosť všetko harmonizuje.“

Inými slovami, energia rozptýlená z našich tiel môže napraviť všetky odchylné stavy. Ak ale nemám spravodlivé zmýšľanie, tak aj prostredie a okolie bude narušené. To, že som sa zle činil v otázke žiadostivosti, malo za následok to, že otec si našiel priateľku a doma to bolo medzi mamou a ocom všelijaké, len nie ideálne. Boli aj obdobia, kedy som si myslel, že som sa úplne vzdal pripútanosti k žiadostivosti a nemal som zlé myšlienky a aj situácia doma sa dramaticky zmenila k lepšiemu. Vtedy som si silno uvedomil ako moje myšlienky, môj kultivačný stav, ovplyvňujú okolie. Uvedomil som si, že by som sa mal hneď vzdať pripútanosti k žiadostivosti. Avšak ja som to odkladal. Vedel som, že to budem musieť skôr či neskôr spraviť, ale odkladal som to rozhodnutie.

V Čuan Falune v siedmej lekcii sa píše: „Mali by sme teda praktizovať kultiváciu otvorene a dôstojne.“

Podľa mňa to znamená opustiť ľudské pripútanosti, najmä ak o nich vieme.

V období môjho života, od začiatku kultivácie doteraz, som bol vo veľmi rozdielnych prostrediach. Konkrétne, veľa som cestoval a na žiadnom mieste som nebol dlhšie ako pár mesiacov. Nedávno som cítil, že veci sa rýchlo menia a pociťoval som to silným tlakom. Vedel som i predtým, že budem musieť v sebe niečo najdôležitejšie zmeniť. Ten prvotný bod, na základe čoho veci vykonávam. Aby som zmenil kultiváciu na otvorenú a dôstojnú kultiváciu.

Stalo sa to ráno po čítaní, pri zdieľaní skúseností. Padla otázka, že by bolo dobré, keby sme napísali príspevok na Fa konferenciu. Keď prišiel rad na mňa, vyhováral som sa, že nie som v dobrom kultivačnom stave a ako si myslím, že moje zdieľanie by asi nikomu nepomohlo. Tak som sa vykrúcal, aby som nemusel napísať príspevok. Potom si jedna praktizujúca všimla, že ako keby len komentujem veci, ale nehovorím ich úprimne zo srdca. Keď to povedala, niečo sa vo mne stalo. Dotklo sa to úplne najhlbšej podstaty vo mne. Nemohol som na to nič povedať, pretože mala pravdu. Poviem vám prečo sa ma to tak hlboko dotklo. Pretože dlhý čas som sa kultivoval a vedome prechovával pripútanosť k žiadostivosti. Na povrchu som sa snažil ukazovať peknú tvár, ale vnútri to bolo skazené. Nerobil som to, čo máme ako praktizujúci robiť a myslel som si, že je v poriadku byť v pohode medzi praktizujúcimi a doma potom robiť tie špinavé veci.

Viete aké myšlienky mi napádali, keď som sa dokázal vďaka takýmto súcitným slovám od praktizujúcej pozrieť do svojho najhlbšieho vnútra? Prečo sa kultivujem? Kvôli komu to robím? Prečo som sem prišiel? Kvôli čomu? Logicky som uvažoval. Dal som sľub a ten sľub mám splniť. Keď to nebudem robiť poriadne, keď nesplním sľub, čo sa potom stane? Ale ja chcem splniť sľub. Chcem splniť sľub. V tom sľube je zahrnuté všetko.

Napísal som túto kultivačnú skúsenosť preto, lebo možno sú praktizujúci, ktorí sa tiež akože kultivujú, tak ako som sa ja akože kultivoval. Len opravdivá kultivácia je skutočnou kultiváciou. Ak toto moje zdieľanie len trošku pomôže čo len jednému z vás, budem rád.

Toto je len moje pochopenie, prosím láskavo poukážte na prípadné nedostatky.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.