4. Česko-slovenská Fa konference: Pravé sklíčko

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Učiteľ, vážení praktizujúci,

celá skúsenosť začala nečakane 4. novembra 2008 na cvičebnom mieste v Sade Janka Kráľa v Bratislave. Pred cvičením som si zložil okuliare do vrecka na bunde a odcvičil si štyri cvičenia. Všetko prebehlo bez problémov. Keď som si však nasadil okuliare, chýbalo mi na nich pravé sklíčko. A keďže som sa medzitým nepohyboval, bol som si istý, že sa stačí pozrieť pod seba a nájsť ho. Bola však žiaľ veľká tma, a aj keď miesto na ktorom mohlo ležať bolo veľmi malé a svietili sme si na neho s mobilmi, nenašli sme ho. „To nevadí,“ povedal som si v duchu. „Zajtra ho určite jednoducho nájdem.“ A tak som sa tam nasledujúci deň vrátil. Vyčlenil som si na hľadanie tridsať minút. Zabudol som si však mobil, takže som nevedel ako dlho ich hľadám a stratil som sa pri tom hľadaní v čase. Celé to vyzeralo veľmi jednoducho. Podľa odhrnutého lístia som presne videl, kde som deň predtým hľadal, takže som nevidel žiadny problém nájsť stratené sklíčko na vykosenej tráve. To som však netušil, že ako pravý praktizujúci nemám hľadať vonku, ale vo svojom vnútri.

Veď ako hovorí Majster v Čuan Falune: „Z môjho pohľadu je to hľadanie vonku. Ak sa chcete zlepšiť, musíte hľadať vo vnútri a usilovne pracovať na svojej mysli - len potom sa môžete naozaj pozdvihnúť a dosiahnuť pokoj v meditácii v sede.“

Uvedomil som si to a začal hľadať vo svojom vnútri. Premýšľal som nad tým, čo musím nájsť vo vnútri, aby som sklíčko našiel vonku. Hľadal som a nachádzal svoje klasické problémy, túžbu po žene a rodine, pripútanosť k žiadostivosti. Zistil som, že som stále tvrdý k ženám a stále bývam žiadostivým. Toto poznanie však nezlomilo situáciu a sklíčko som nenašiel. V zúfalstve som si povedal: „Sú to iba stratené peniaze, prídem do optiky, dám si vyrobiť nové a hotovo.“ A tak som išiel do najbližšej optiky, ktorá bola vzdialená iba tri minúty chôdze. Samozrejme bola zavretá s ceduľkou, že otvoria až o niekoľko dní. S dlhým nosom som musel priznať, že bez zmeny vo vnútri nenastane zmena vonku. Hľadal som ešte niekoľko minút, ale bezvýsledne. Dokonca v posadnutosti nájsť to sklíčko som takmer nestihol plánovanú cestu do Prahy. A tak som znova musel hľadať ďalej vo vnútri. Bolo mi zrejmé, že keby som si aj kúpil nové okuliare, mohol by som znova „nechtiac“ o ne prísť. Na dôležitosť celej tejto situácie ma upozornil aj fakt, že mi niekto „nechtiac“ pri parkovaní vtlačil pravé smerovacie sklíčko na aute. To už mi bolo viac než jasné, že sa deje niečo vážne. Pripútanosti museli byť odstránené.

V prvom rade som zmenil svoj vzťah k rodine a k svojej bývalej žene. Rozhodol som sa nesnažiť sa vrátiť rodinu dokopy a zastavil som všetky svoje fyzické aj mentálne aktivity, ktoré sa viazali na tieto citlivé témy. Zahájil som nekonanie v tejto veci. Zadefinoval som si tri veci, ktorých som sa chcel zbaviť. Túžby po žene, pripútanosti k žiadostivosti a k emócii nemilovanosti. Pravidelne som vysielal na zbavenie sa týchto troch vecí a situácia sa začala meniť. Pozoroval som sám seba v situáciách, kedy sa mi objavovali tieto pripútanosti a postupne sa zbavoval všetkého, čo ich posilňovalo. Situácia vo vzťahu s bývalou ženou sa upokojila, rovnako sa zlepšil vzťah s mojou dcérou, klesol jej hnev na mňa, jasnejšie som sa vnímal v situáciách so ženami. Pomaly sa zmenšuje pripútanosť k žiadostivosti.

V domnení, že moje zlepšenie je už dostatočné, som urobil ďalší pokus, netušiac, že tomu tak ešte nie je. Situácia bez okuliarí pri riadení auta sa mi zdala večer nebezpečná. S jeden a pol dioptriami som nemal dobrý prehľad o premávke a obával som sa, že spôsobím nejakú dopravnú nehodu. Teraz viem, že to bola taká zámienka vyriešiť opäť tento problém vonku. Tak som sa rozhodol znova navštíviť optiku a dať si opraviť pravé sklíčko. Teraz už bola našťastie otvorená. Okuliare mi zobrali s tým, že musím ešte podpísať prebratie zodpovednosti na seba za možné poškodenie celých okuliarí. O týždeň mali byť okuliare hotové, ale po troch dňoch mi volali, že sa rozhodli to neriskovať. A tak som bol stále na začiatku svojho hľadania. A keďže mi to stále v určitom zmysle nebolo dostatočne jasné, rozhodol som sa zdieľať tento problém v skupine. Po čítaní som otvoril tento problém, spomenul som aj sklíčko a aj smerovku na aute a spolu s praktizujúcimi sme prišli na to, že sa to týka robenia zlých skutkov.

V Čuan Falune sa píše o tomto: „Niektorí ľudia preto často vidia jednu stranu jedným okom a druhú stranu druhým okom. Ale pod týmto okom (pravým okom) nie je podkanál, pretože to súvisí priamo so Zákonom. Ľudia majú sklon používať pravé oko na konanie zlých skutkov, takže pod pravým okom neexistuje žiaden podkanál.“

Vnímal som to ako veľmi vážne upozornenie na to, aby som nepokračoval v robení zlých skutkov, ktoré boli spojené s mojimi pripútanosťami. Následne, pri vyberaní neopravených okuliarí, som túto tému otvoril aj s predavačkou v optike. Snažil som sa narýchlo nájsť ten odstavec spätý s robením zlých skutkov a pravým okom v Čuan Falune, ale nepodarilo sa mi to. Odvtedy spolu veľa komunikujeme o Falun Dafa, ale aj o nás samotných. Pripútanosti, o ktorých som písal, však ešte ani zďaleka neboli odstránené. Bez nich by som však nestretol ďalšiu bytosť, ktorej som tak detailne hovoril o Falun Dafa. Viem o sebe, že ten silný vzťah k ženám ma vedie rozprávať sa s nimi a vždy príde reč aj na Falun Dafa. Neprekračujem morálne hranice a tak sa mi zdá, že je to môj spôsob, akým v tomto období objasňujem pravdu. A tak sa mi aj v nej podarilo vytvoriť pozitívny vzťah k Dafa.

Verím tiež, že pripútanosti, emócie a túžby budú odstránené. Zmenšujú sa. Už nie sú také telesné ako v minulosti, ale stále tam ešte sú. Mám voči nim rešpekt. Vnímam ich hlavne vtedy, keď mi vedia úplne otráviť hlavu. Stačí nepozorná myšlienka, sentiment a je po vyrovnanom Dafa stave. Veľa však teraz čítam a cvičím. Viac ako kedykoľvek predtým. A tak sa mi darí vracať sa do dobrého stavu, nepadať a ďalej usilovne pokračovať v kultivácii.

Neviem akým smerom to pôjde ďalej. Neviem s kým a aké mám predurčené vzťahy. V tomto období však viem, že aj zbavovanie sa pripútaností nás môže viesť po predurčenej ceste.

V jednej vidine som videl nedávno svoju bývalú ženu. Videl som jej telo prehnité démonom. Bolo v znetvorenom stave, rozpadávalo sa a ona sa mi zdala stratená. Zarazilo ma to. Ozval sa vo mne opäť niekto, kto chce zachrániť všetky vnímajúce bytosti. Viem, že niektoré nebudú zachránené, ale aj tak ma to rozrušilo. Vtedy som si spomenul na vetu z Majstrovej prednášky z New Yorku z roku 2007: „Sľuby, ktoré ste kedysi spravili, musia byť naplnené a bytosti, ktoré musíte zachrániť, musia byť zachránené!“

Nepoznám sľuby, ktoré som dal, skôr než som sa narodil do tejto dimenzie. Poznám svoje schopnosti nájsť s ľuďmi ich poslanie na zemi. Poslanie, ktoré si ako bytosti zvolili, kým sa sem narodili. Druhým to častokrát viem objasniť, no sebe to presne povedať neviem. Význam mi však dáva Majstrove pripomínanie nášho poslania a zodpovednosti učeníkov Dafa za záchranu vnímajúcich bytostí. Keď vidím opäť tú vidinu, pýtam sa či som nezlyhal, či som nedal svoj sľub zachrániť svoju ženu ešte pred svojím narodením. Zároveň to však úplne nevzdávam. Veď ako hovorí Majster v Čuan Falune: „Démon nebude nikdy vyššie ako Tao.“

A tak napriek tomu, že existujeme vo vesmíre predurčených vzťahov, je len na nás samotných ako sa nám podarí naplniť naše poslanie, úspešne zachrániť všetky vnímajúce bytosti, za ktoré sme zodpovední.

Čo som uviedol je len moje osobné porozumenie, upozornite ma prosím na prípadné nedostatky.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.