4. Česko-slovenská Fa konference: Spravodlivé myšlienky pri príprave predstavenia Šen Jun

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Majster, milí praktizujúci,

začalo to na jar roku 2007, keď som sa po prvýkrát zúčastnil konferencie Fa v New Yorku. V rámci nej sme spolu s ďalšími praktizujúcimi navštívili aj horu, kde prebýva náš Majster. Zo železničnej stanice pre nás prišiel jeden praktizujúci, Číňan, ktorý nás na starom gazíku odviezol na samotné miesto. Počas cesty sme sa okrem iného rozprávali aj o súbore Šen Jun a o tom, že budúci rok 2008 sa chystá ešte viac predstavení po celom svete. Potom povedal: „Aby v nejakom meste mohlo byť predstavenie, stačí jeden praktizujúci, ktorý to pochopí.“ Sedeli sme s manželkou na zadnom sedadle, a ako to hovoril, zadíval sa na nás dvoch cez spätné zrkadlo. „Stačí, aby to jeden praktizujúci pochopil.“ Ešte dlho som uvažoval nad tým, ako presne to myslel.

Keď sme prišli do Bratislavy, spýtal som sa spolupraktizujúceho: „A u nás Šen Jun bude?“ Moje myšlienky boli zmiešané, na jednej strane by som rád predstavenie mal, na druhej strane sa mi zdalo nerealistické, že by sme to dokázali zvládnuť s našimi zdrojmi. O to viac ma prekvapilo, keď o pár mesiacov začalo niekoľko praktizujúcich na predstavení pracovať. Podarilo sa zarezervovať vhodný priestor a niektorí začali hľadať sponzorov. Stanovila sa suma, ktorú chceme získať. Ja som mal vtedy trochu skeptické myšlienky, či sa to podarí. Plynul týždeň za týždňom a termín na získanie finančného obnosu sa neúprosne blížil. Napokon ten deň nastal a bolo jasné, že z pôvodného plánu sme získali iba malé percento sumy.

Hlavní koordinátori sa aj napriek tomu rozhodli pokračovať v pláne uskutočniť predstavenie. V doterajšom priebehu príprav som si všimol, že hoci tí praktizujúci, ktorí sa do zháňania sponzorov zapojili, dali do toho celé svoje srdce a vyzeralo, že splnili svoj osobný štandard praktizujúceho, tým, že druhá časť praktizujúcich nemala dostatočné spravodlivé myšlienky, cieľ na tejto ľudskej úrovni nebol dosiahnutý. Vnímal som odlišnosť od situácie v minulosti, kedy často stačilo niekoľko praktizujúcich na zrealizovanie nejakého Dafa projektu. Začala mi byť jasná jedna vec - pokiaľ má takáto obrovská akcia vôbec uspieť, bude treba hlavne zjednotiť celú našu skupinu. Keď som sa teda dozvedel, že sa už idú podpísať všetky zmluvy, nemal som z toho veľmi dobrý pocit. Poprosil som teda hlavného koordinátora, aby s tým ešte pár dní počkal a aby sme najprv zorganizovali stretnutie všetkých praktizujúcich. Súhlasil.

Situácia bola vážna, do termínu predstavenia ostávalo už iba asi šesť týždňov. Po spoločnom čítaní sme všetci sedeli v kruhu a každý jeden po druhom sme hovorili, či chceme predstavenie mať a čo všetko sme pre to ochotní urobiť. Cítil som slávnostnosť tej chvíle, historický okamih a obrovskú energiu plynúcu z toho, že všetci sme dokázali upnúť svoju myseľ na spoločný cieľ a naplno sa do projektu zapojiť.

Vtedy som vnímal, akoby sa niečo zlomilo, veci nabrali rýchly spád, zmluvy boli podpísané a začal sa predaj lístkov. Akonáhle som si povedal, že idem do toho, pocítil som silnú energiu a zároveň aj obrovský tlak zodpovednosti za zdarný výsledok akcie. Často som musel zosilňovať svoje odhodlanie a silné spravodlivé myšlienky, aby som ten tlak ustál; zároveň ma celá situácia nútila zvýšiť si charakter. V jednom momente som cítil silný tlak z iných dimenzií, pravdepodobne starých síl, ktoré sa snažili použiť nejaké zasahovanie na blokovanie mojich krokov. V jednom momente sa v mojej mysli spontánne vynorila voči starým silám silná myšlienka: „Ak na mňa budete vyvíjať tlak kvôli mojim osobným pripútanostiam, robte to, ak si myslíte, že to pomôže; absolútne vám však zakazujem zasahovať do niečoho tak posvätného ako je Šen Jun. Ak vykonáte niečo proti predstaveniu, v tom momente na vás aplikujem pravidlo okamžitej odplaty v tomto živote. V tej sekunde ste zničené a všetko zasahovanie je hneď rozpustené.“ Sám som bol prekvapený, aká mocná dokáže byť jedna myšlienka. Vtedy mi napadli dva verše z básne Mocná cnosť zo zbierky Chung Jin: „Veľký Arhat kráča po zemi, duchovia aj démoni sa ho boja.“ (neoficiálny preklad) Tento stav mysle som si dokázal v nezmenšenej sile držať asi dva týždne, a počas nich som sa naozaj nestretol so žiadnym vážnym problémom. Neskôr tá myšlienka trošku opadla a adekvátne k tomu sa začali objavovať rôzne prekážky.

Koordinátori rozhodli, že polovicu lístkov budeme predávať cez agentúru a polovicu budeme predávať sami praktizujúci. Najprv som sa trochu zľakol, či dokážeme sami predať štyri stovky lístkov, avšak nakoniec sa to ukázalo byť správnym rozhodnutím - nemohli sme sa spoliehať na svetských ľudí a keďže lístkov bolo veľa, bola potrebná angažovanosť všetkých, čo našu skupinu ešte viac zjednotilo. Samozrejme, zapojil som sa tiež. Ako som išiel začať s ponúkaním lístkov, hneď sa vo mne vynorila pripútanosť: „No dobre, nejaký môj známy si odo mňa kúpi lístok, ale čo keď sa mu predstavenie nebude páčiť, nebude mať voči mne zlé myšlienky?“ Aby som to prekonal, musel som si ešte silnejšie uvedomiť výnimočnosť toho predstavenia a byť o ňom naozaj presvedčený. K získaniu tohto presvedčenia mi pomohol práve priamy predaj lístkov.

Tiež som prišiel k pochopeniu, že hoci nám pri predstavení pomáhajú aj svetskí ľudia, tak hlavnými hráčmi na scéne musíme byť my praktizujúci a tých svetských ľudí je treba neustále podporovať, aby všetko prebiehalo plynule. Takže aj ľudí, ktorí pracovali na predajných miestach agentúry sme pravidelne podporovali dodávaním letákov, plagátov, objasňovaním pravdy, a tiež sme od nich sami kupovali ďalšie lístky, keďže tie naše sa už minuli. Nič sme nesmeli opomenúť alebo nechať na náhodu.

Ako pokračovali prípravy, stále jasnejšie som si uvedomoval, že Šen Jun je v súčasnosti hlavným projektom nápravy Fa, želaním Majstra a kozmickou klímou, a pokiaľ sa moja myseľ s touto kozmickou klímou zosúladí, nebude nič čo by som nedokázal. Ako sa píše v prednáške Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade: „Želania veľkých bohov na vysokej úrovni sú kozmickou klímou. Činy všetkých bohov sú špecifickými prejavmi tejto kozmickej klímy.“ Napríklad, keď som si s takouto zosúladenou mysľou pomyslel na ľudí v spoločnosti, hneď mi napadol predaj lístkov a predstava zaplneného hľadiska. Cítil som, ako moja myseľ vysiela smerom k svetským ľuďom želania, ktoré boli v súlade s touto kozmickou klímou, napríklad: „Predstavenie Šen Jun je to čo je práve teraz populárne, aj ja by som ho mal navštíviť,“ alebo „Bola by škoda nevidieť také dobré predstavenie. Lístky sa míňajú, treba rýchlo kupovať,“ alebo „Radšej kúpiť lístok skôr ako neskôr, načo riskovať, že už bude vypredané? Objednám si radšej ešte dnes.“ Takéto a podobné myšlienky som si celý čas držal v hlave a snažil sa ich dostať medzi ľudí. Samozrejme, okrem tých myšlienok som sa aj sám snažil niečo predať, keďže spravodlivé myšlienky a spravodlivé činy najlepšie fungujú spoločne. Zaujímavé bolo, že tempo predaja lístkov bolo naozaj rovnaké ako predstava v mojej mysli.

Jeden blízky člen mojej rodiny vyjadril želanie ísť na predstavenie, avšak pár dní pred predstavením som sa dozvedel, že jeho účasť je ohrozená kvôli náhlym zdravotným problémom. Hneď som si uvedomil: Zasahovanie! Vtedy som pochopil zvrátenosť uvažovania starých síl - ony samotné by nikdy nedokázali zorganizovať niečo také veľkolepé ako je Šen Jun, a pritom, keďže ten môj blízky nemal doteraz príliš pozitívny postoj k Dafa, to predstavenie bolo možno jedinou šancou, ako môže byť spasený. Ale zlé sily napriek tomu hľadali zámienky, aby tomu človeku zabránili v účasti. Môj sentiment k členovi rodiny sa rýchlo rozšíril na súcit k všetkým bytostiam, a ja som uvidel, ako staré sily svojim konaním ohrozujú spásu vnímajúcich bytostí. V tej chvíli som si hlbšie uvedomil, prečo ma Majster žiada odmietať usporiadania starých síl. Nie je to preto, že nechcem byť prenasledovaný, ani preto, aby všetko išlo hladko a nemal som žiadne prekážky. Nie. Odmietam zasahovanie, pretože je neprípustné. Pretože nemôžem dovoliť, aby bytosti zbytočne zahynuli a aby čokoľvek narušovalo nápravu Fa - ich jedinú šancu vstúpiť do budúcnosti.

Deň D prišiel a predstavenie úspešne prebehlo. Pred samotným koncom som vošiel do sály, a keď som videl niekoľkokrát klesať a stúpať oponu, zaplnené hľadisko a stojacich ľudí čo tlieskali a mávali na našich umelcov, mal som z tých ľudí radosť, z toho, že prijali Šen Jun a rozpoznali dobrotu Dafa.

Keby som mal zhrnúť svoje skúsenosti, pri prípravách predstavenia my pomáhali tri hlavné spravodlivé myšlienky - po prvé, sme jedno telo a robíme veci spoločne a akékoľvek konflikty medzi nami odmietame, po druhé, že hľadisko bude vypredané do posledného miesta a všetci predurčení ľudia si kúpia lístok, a po tretie, že všetko zlo, ktoré by chcelo ohroziť Šen Jun, bude okamžite zničené a nemá právo zasahovať.

Bolo neskoro večer po predstavení a ja som sa už zberal domov, keď ma ešte v zákulisí divadla pristavila manažérka súboru. Videl som na jej tvári radosť. Keď mi odovzdala odkaz Majstra, s ktorým ten večer telefonovala, o tom, že sme všetci tvrdo pracovali a že Majster nám ďakuje a že predstavenie bolo veľmi úspešné, pocítil som radosť, akú človeku nemôže dať nič na tomto svete. Keď som dopisoval tento kultivačný príspevok, opäť som si spomenul na slová toho Číňana z hory, o tom, ako stačí pochopiť. Potom už len treba s týmto pochopením kráčať až do cieľa, nesklamať Majstra a nesklamať vnímajúce bytosti. Cítil som, že pri prípravách predstavenia Šen Jun sa mi to z veľkej časti podarilo, a to je skutočná radosť praktizujúceho. Pomohli mi v tom aj slová z prednášky Vyučovanie Zákona na medzinárodnej Fa konferencii v západnom USA 2005: „Ak pri stretnutí sa s ťažkosťami môže byť vaše myslenie naozaj spravodlivé, potom, keď budete čeliť prenasledovaniu zla a keď budete čeliť zasahovaniu, jediná vaša veta posilnená pevnými spravodlivými myšlienkami dokáže okamžite rozložiť zlo (potlesk), a spôsobí, že tí, čo sú využívaní zlom sa otočia a utečú, spôsobí, že zlo, ktoré vás prenasleduje, sa stratí, a spôsobí, že zlo, ktoré do vás zasahuje, zmizne bez stopy. Všetko, čo k tomu treba, je jediná myšlienka zrodená zo spravodlivej viery. Ten, kto dokáže pevne udržať tú spravodlivú myšlienku a ísť s ňou až do cieľa, sa stane veľkolepým bohom ukovaným Dafa.“

Vyššie uvedené sú len moje pochopenia, poukážte prosím na prípadné nedostatky. Ďakujem.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.