Darwin a mezery v jeho teorii evoluce (4. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111404-Darwin-a-mezery-v-jeho-teorii-evoluce-1-cast.html

2. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111414-Darwin-a-mezery-v-jeho-teorii-evoluce-2-cast.html

3. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111415-Darwin-a-mezery-v-jeho-teorii-evoluce-3-cast.html

4. 90 % současných organismů se objevilo ve stejnou dobu

Mark Stoeckle a David Thaler z Basilejské univerzity ve Švýcarsku spolupracovali se stovkami vědců a zkoumali sto tisíc druhů organismů a pět milionů fragmentů DNA. Výsledky publikovali v roce 2018 v časopise Human Evolution v článku „Proč by měly mitochondrie určovat druhy?“.

Genetická rozmanitost 7,6 miliard lidí, pět set milionů vrabců domácích nebo sto tisíc pískovců na Zemi je přibližně stejná. Navíc devět z deseti druhů, které se dnes na Zemi vyskytují, včetně člověka, vzniklo před sto tisíci až dvě stě tisíci lety. „Tento závěr je velmi překvapivý a bojoval jsem proti němu, jak jen jsem mohl,“ vysvětlil David Thaler v jednom rozhovoru. Podle všeho to narušilo časový harmonogram evoluční teorie.

Kambrická exploze (vznik mnoha fylů, z nichž se skládá současný živočišný svět) před 541 až 530 miliony let byla další hádankou pro evoluci. Před explozí byla většina organismů relativně jednoduchá, buď jednobuněčná, nebo malá mnohobuněčná. Během jedenácti milionů let kambrické exploze se však diverzifikace organismů náhle zrychlila a v tomto období se objevily téměř všechny dnešní živočišné fyly.

Geologické útvary v Burgessu v Kanadě a na dvou místech v Číně (Čcheng-ťiang v provincii Jün-nan a Kchaj-li v provincii Kuej-čou) jsou ve skutečnosti tři největší biotopy břidlicového typu na světě. Tyto důkazy potvrzují explozi života v geologické historii v období kambria (před 541 miliony až 485,4 miliony let), což darwinistická teorie nedokáže vysvětlit.

5. Balvan starý 270 milionů let

Začátkem června roku 2002 objevil Wang Kuo-fu, tajemník Komunistické strany Číny ve vesnici Tchao-pcho, okres Pching-tchang, provincie Kuej-čou, balvan s čínským nápisem „Komunistická strana Číny je odsouzena k zániku“. Ve výšce jeden a půl metru nad zemí je každý ze šesti čínských znaků dvacet pět centimetrů vysoký a osmnáct centimetrů široký. Znaky, které vyčnívají asi 0,5 až 1,2 centimetru nad povrch balvanu, vypadají reliéfně, jako písmo na tapetě.

null

Objev v provincii Kuej-čou: nápis „Komunistická strana Číny je odsouzena k zániku“ na 270 milionů let starém balvanu

Mao Ťien-čchüan, profesor na Vysoké škole zdrojů a životního prostředí na Technologické univerzitě v Kuej-čou, a další vědci balvan prozkoumali koncem srpna roku 2003. Došli k závěru, že znaky byly vytvořeny biologickými fosiliemi asi před 270 miliony lety. Znaky se skládají z kalcitu (uhličitanu vápenatého) a jsou ze stejného materiálu jako samotný balvan. Podle vědců se pozůstatky biologických organismů v průběhu času jednoduše nahromadily a vytvořily znaky.

2. září 2003 balvan prozkoumal také Wang Li-sien, odborník na geologii z oddělení půdy a zdrojů provincie Kuej-čou, a po něm další geologové z Čínské akademie věd a Čínské univerzity geověd. Všichni dospěli k závěru, že se tyto prvky vytvořily přirozenou cestou. Pravděpodobnost, že se něco takového stane a vznikne takováto věta, je jedna ku sto bilionům.

Ani evoluční teorie to nedokáže vysvětlit. Balvan a šest čínských znaků vznikly před 270 miliony lety, ale čínské znaky obecně vznikly až před zhruba 3 500 lety. A nejen to, některé ze šesti znaků na balvanu byly tradiční čínštinou (která neexistovala až do doby před 1 800 lety), zatímco jiné byly zjednodušenou čínštinou (kterou zavedla Komunistická strana Číny po svém nástupu k moci v roce 1949).

6. Požehnání od Bohů

Ve všech kulturách panovala víra, že lidstvo bylo stvořeno Bohy. Zejména v tradiční čínské kultuře lidé dbali na harmonii nebe, země a lidstva. Proto se řídili svědomím a měli vysoké morální hodnoty. Díky tomu byli požehnaní. Naopak civilizace, které se zkazily, byly vyhlazeny. To se stalo biblickým městům Sodomě a Gomoře, která byla zničena požárem, a také Pompejím, které byly vyhlazeny výbuchem sopky.

Vzhledem k tomu, že Komunistická strana Číny v posledních desetiletích systematicky likvidovala tradiční kulturu, zejména během kulturní revoluce (1966–1976), čelí Čína podobné situaci jako starověké civilizace, které byly zničeny. Komunistická ideologie nenávisti, brutality a lži Číňany otrávila ještě více. Údaje ukazují, že Komunistická strana Číny během svých politických kampaní zabila osmdesát milionů občanů a během tříleté pandemie přišlo v Číně o život asi 400 milionů lidí.

20. ledna 2023, dva dny před čínským Novým rokem, vydal zakladatel Falun Dafa pan Li Hongzhi článek s názvem „Jak vzniklo lidstvo“.

Mistr Li v něm napsal: „Já však vidím, že se k lidstvu blíží bezprostřední nebezpečí, a proto jsem byl vyzván božskými bytostmi, abych všem na tomto světě sdělil několik věcí. Vše, co se chystám vyjevit, jsou vyšší, přísně střežená tajemství, která sdílím, aby se lidé dozvěděli pravou skutečnost a abych dal lidem další příležitost ke spáse.“

Mistr Li dále napsal: „Tím chci říci, že smyslem života člověka na této zemi není to, aby dosáhl úspěchů ve společnosti. Veškeré intenzivní úsilí a snahy, které lidé v životě vyvíjejí, a jejich nasazení získat to, co chtějí, což může zahrnovat dokonce uchýlení se k bezohledným způsobům, jen nakonec učiní lidi nemorálními.“

„Nebesa, Země, Bohové i Stvořitel jsou ke všem životům milosrdní. Nebesa, Zemi, lidstvo i božské bytosti stvořil Stvořitel a nikdy se nestane, že On někoho protežuje a druhé ošidí. Důvod, proč někteří lidé vedou šťastný život a jiní ne, spočívá v odměnách a odplatách za minulé skutky,“ vysvětlil Mistr Li.

Doufáme, že více lidí pozná skutečnou historii lidstva. Když se lidí dozví pravdu a začnou ji následovat, budou požehnaní.

Slovenská verze: https://sk.minghui.org/2023/04/12/darwin-a-medzery-v-jeho-evolucnej-teorii-3-cast

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/23/207785.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.