Darwin a mezery v jeho teorii evoluce (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Teorie evoluce prostřednictvím přirozeného výběru čelila mnoha výzvám již od té doby, co ji Charles Darwin uveřejnil ve svém díle „O původu druhů“ v roce 1859. Už od začátku bylo zjevné, že je tato teorie v rozporu s různými vírami. Stále více se však ukazuje, že Darwinova teorie (stejně jako její pozdější modifikace) má vážné nedostatky i z vědeckého hlediska. Na jedné straně vícero hlavních argumentů ve prospěch evoluce se ukázalo jako nesprávných (například cyklické argumenty v anatomii), anebo dokonce byly záměrně zfalšovány (kresby embryí Ernsta Haeckela), což vyjadřuje, že evoluční teorie není dostatečně podložená. Na druhé straně, moderní vědecké objevy z hlediska archeologie, molekulární biologie a genetiky se zdají být neslučitelné s evoluční teorií, což naznačuje, že dokonce není ani přípustná. Samotný Darwin měl také značné pochybnosti o své hypotéze, když s ní poprvé přišel.

Evoluční teorie však po vydání knihy „O původu druhů“ rychle vzbudila velkou pozornost. Karl Marx, který jedenáct let předtím vydal „Manifest komunistické strany“, ji přijal a v roce 1860 napsal: „Darwinova kniha je velmi důležitá a slouží mi jako přírodovědný základ pro třídní boj v dějinách.“

Darwin, stejně jako Marx, vyrůstal v nábožensky založené rodině a v mladém věku studoval teologii. Později se však oba odvrátili od víry a vytvořili dva mimořádně vlivné ateistické systémy: teorii evoluce a komunismus. O Marxovi je známé, že byl hluboce ovlivněný satanismem, což je možné jasně vidět i z jeho básní. Webová stránka Ming-chuej uveřejnila více článků o Marxovi a komunismu, například „Proč ateistická Komunistická strana Číny vyžaduje, aby její členové skládali slib věčné věrnosti“. V této sérii článků se podíváme na Darwinův život a jeho evoluční teorii.

1. Darwinův život

Darwin se narodil v roce 1809 ve Shrewsbury v Anglii. Jeho otec i děda z otcovy strany byli lékaři. Děda z matčiny strany byl zakladatelem společnosti Wedgwood vyrábějící domácí potřeby.

Vysoká škola

Darwin navštěvoval dva roky lékařskou fakultu na univerzitě v Edinburghu a pak tři roky na Christ's College na univerzitě v Cambridgi. Přednášky však považoval za „nesnesitelně nudné“ a často se věnoval lovu a odpalování výbušnin.

Později se rozhodl studovat na Cambridgské univerzitě a stát se duchovním. „Protože jsem však po skončení školy nikdy neotevřel žádnou klasickou literaturu, s hrůzou jsem zjistil, že za ty dva roky jsem vlastně zapomněl – což se může zdát neuvěřitelné – téměř všechno, co jsem se naučil, dokonce i těch několik řeckých písmen,“ napsal v autobiografii „Vzpomínky na vývoj mojí mysli a charakteru“. „Proto jsem nenastoupil na Cambridge v obvyklém termínu v listopadu, ale nejprve jsem se připravoval se soukromým učitelem v Shrewsbury a na Cambridge jsem odešel až po vánočních prázdninách začátkem roku 1828.“

„V průběhu tří let, jenž jsem strávil v Cambridge, byl můj čas, co se týká akademického studia, úplně promarněným, podobně jako ve škole v Edinburghu,“ vysvětluje. Spoustu času trávil střelbou, lovem a jízdou na koni. „Dostal jsem se do společnosti sportovců, ve které bylo i několik zhýralých přízemních mladých mužů. Často jsme společně večeřeli, přičemž se těchto večeří vícekrát účastnili i muži vyššího ražení a někdy jsme příliš mnoho pili,“ dodává. „Naneštěstí jsem tuto dobu promarnil, dokonce ještě hůře než promarnil.“

Archivy, které v roce 2009 objevila Cambridgská univerzita, odhalily další podrobnosti o Darwinově životě z uvedených tří let. „Najal si celou řadu zaměstnanců, kteří mu pomáhali s každodenními pracemi, včetně umývání nádobí, praní a čištění bot,“ uvedla agentura Reuters v článku z roku 2009 s názvem „Archivy vrhají světlo na Darwinova studentská léta“.

„Krejčí, kloboučník a holič se starali o jeho vzhled, zatímco kominík a uhlíř udržovali jeho oheň. Každý den si dokonce připlácel pět a půl pence, aby měl zeleninu k základnímu přídělu masa a piva na Christ's College,“ pokračuje článek.

Jeho otec byl naštvaný a řekl: „Nestaráš se o nic jiného než o střelbu, psy a chytání potkanů a budeš hanbou pro sebe a celou naši rodinu.“ Darwin však tato slova ignoroval.

Společně s přáteli zorganizoval debatu proti křesťanům, čímž vyvolal pochybnosti o víře asi u padesáti studentů teologie. Darwin tyto tři roky v Cambridge označil za „nejradostnější v mém šťastném životě“.

Odvrácení od víry

Inteligenci lidského mozku, tajemství lidského těla a přesnost vesmírných těl není možné vysvětlit náhodou. Tato témata vzbuzovala po tisíce let velký zájem lidí. William Paley v knize „Natural Theology“ („Přírodní teologie“) z roku 1802 předložil názor, že složitou stavbu lidského těla, jako jsou oči a klouby, musel navrhnout inteligentní Stvořitel.

I přesto, že byl Darwin Paleyho knihou přesvědčen, později ji odmítl. Nevěřil v existenci Babylonské věže ani ve znamení duhy, které je popsané ve Starém zákoně. Kromě toho nedokázal pochopit, proč by Bůh trestal lidi za jejich hříchy. Věřil také, že je nespravedlivé, aby zvířata tolik trpěla. Takové tvrzení vyvolává dojem, že by bylo možné Darwina považovat za ochránce zvířat. To ale také nesedí, protože Darwin byl vášnivým lovcem.

Podle jeho autobiografie v dětství „zbyl štěně jednoduše z požitku pocitu moci“. Hon miloval natolik, že říkával: „Jestli na zemi existuje blaženosti, tak je to právě toto.“ Je pochopitelné, že lidé loví pro potravu nebo jako sport. Darwin ale zašel mnohem dále: „Moje horlivost byla tak velká, že když jsem šel spát, položil jsem střelecké boty k posteli, abych ráno neztratil ani půl minuty při jejich obouvání.“

Darwinova manželka Emma byla oddanou křesťankou. Mnohokrát jej nabádala, aby přepracoval dílo „O původu druhů“, protože bez víry by byl tento svět beznadějný. Darwin ji však neposlouchal. Dokonce ani jeho blízký přítel Alfred Russel Wallace nesouhlasil s tím, že lidské duševní činnosti pocházejí z evoluce.

Zdravotní problémy

Darwin se oženil se sestřenicí Emmou v roce 1839 a měli spolu deset dětí: šest synů a čtyři dcery. Většina z nich se však setkávala s různými těžkostmi.

Nejstarší syn William (narozený v roce 1839) byl neplodný; druhý syn George (narozený v roce 1845) měl problém s nervozitou; třetí syn Francis (narozený v roce 1848) trpěl depresemi; čtvrtý syn Leonard (narozený v roce 1850) byl neplodný; pátý syn Horace (narozený v roce 1851) byl stále nemocný a byl závislý na pomoci matky; šestý syn Charlie (narozený v roce 1856) zemřel ve věku dvou let. Nejstarší dcera Anne (narozená v roce 1841) zemřela ve věku deseti let na spálu; druhá dcera Mary (narozená v roce 1842) zemřela hned po porodu; třetí dcera Henrietta (narozená v roce 1843) byla neplodná; čtvrtá dcera Elizabeth (narozená v roce 1847) zřejmě měla v dětství vývojové problémy a nikdy se nevdala.

V pozdějších letech Darwin tato neštěstí připisoval manželství s příbuznou. Emma však věřila, že utrpení dětí je důsledkem neúcty manžela k Bohu. Ve skutečnosti v té době nebyla manželství mezi příbuznými v Evropě ničím výjimečným. Jen málokteré z nich však mělo takové problémy s potomky.

Tři roky po začátku psaní knihy „O původu hmoty“ Darwin onemocněl zvláštní nemocí. Často trpěl nevolnostmi, zvracením, bušením srdce, záněty kůže, nespavostí, bolestmi hlavy, bolestmi žaludku, vředy v ústech a jinými příznaky. V důsledku toho mohl pracovat jen dvě až tři hodiny denně.

Když však za ním přišli lékaři, příznaky ustoupily a nebylo možné diagnostikovat žádnou nemoc. Darwinův otec byl lékař, ale ani on pro to neměl žádné vysvětlení. Od té doby, co se objevily první příznaky, Darwin navštívil za několik desetiletí víc než dvacet renomovaných lékařů, ale žádný z nich mu nedokázal pomoct.

Pro zmírnění bolesti vyzkoušel pitné kúry, máčení se ve studené vodě anebo spaní pod vlhkou studenou přikrývkou. Občas si okolo sebe omotal měděný nebo zinkový drát namočený v octě, v naději, že duševní nemoc přesměruje na bolest fyzickou. Po dlouhých zdravotních problémech v roce 1882 zemřel.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111414-Darwin-a-mezery-v-jeho-teorii-evoluce-2-cast.html

Slovenská verze: https://sk.minghui.org/2023/04/10/darwin-a-medzery-v-jeho-evolucnej-teorii-1-cast

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/21/207763.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.