Záznam o reinkarnaci: Lidské tělo je těžké získat (3. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Siao Lien

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111324-Zaznam-o-reinkarnaci-Lidske-telo-je-tezke-ziskat-1-cast.html
2. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111327-Zaznam-o-reinkarnaci-Lidske-telo-je-tezke-ziskat-2-cast.html

Asi měsíc před napsáním tohoto článku se se mnou jeden můj přítel chtěl podívat na oceán. Byl soumrak a příliv ustupoval. Měsíc vycházel, ale slunce ještě úplně nezapadlo. Při pohledu na oceán jsem si nemohl nevzpomenout na několik veršů z klasické čínské básně: „Jak nad mořem září jasný měsíc, z dálky se mnou sdílíš tuto chvíli.“ A také: „Zapadající slunce osvětluje mraky a osamělé husy spolu letí; v jedno se spojí podzimní vody s nebem nahoře!“

Seděl jsem na útesu u břehu moře a nechával si jemnou mořskou vodu stékat přes nohy. Zatímco jsem přemýšlel, jak lidem lépe objasnit pravdu, díval jsem se na ostrůvek v oceánu. Třetím okem jsem náhle spatřil, že mnoho bohů z oceánu se na nás přišlo podívat. Doufali, že si povedeme ještě lépe. Řekl jsem: „Doufám, že si všichni budete pamatovat, že Falun Dafa je dobrý, Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré. Budete tak mít světlou budoucnost!“ Usmáli se a řekli: „Budeme si to pamatovat!“ Zároveň doufali, že učedníci Dafa o sebe budou dobře pečovat.

Poté mě přítel pozval na jídlo. Původně jsem nechtěl jít ven, abych se podíval na oceán, ale nemohl jsem odmítnout jeho upřímnou žádost, a tak jsem ho následoval. Později jsem si uvědomil, že nic není bez důvodu.

Posadili jsme se v soukromé místnosti uvnitř restaurace, kde bylo akvárium s rybami, které sloužilo jako dvojnásobná stěna mezi touto a vedlejší místností. Uvnitř plavalo dvanáct červených tropických rybek. Plavaly sem a tam. Lidé si mysleli, že tyto ryby jsou volné a nespoutané, ale ve skutečnosti byly opravdu utrápené. Jedna ryba, která vypadala jako vůdce, mi prozradila: „Všichni jsme porušili pravidlo v nebi, a tak jsme byli sraženi sem. Navíc jsme nemohli získat lidská těla.“ Navrhl jsem: „Tak mi povězte váš příběh. Později si ho zapíšu, a tím se všichni budete podílet na potvrzení Zákona. Budete mít určitě dobrou budoucnost.“ Načež mi ryby vyprávěly jejich příběh, aby upozornily lidi ve světě.

Tyto ryby lze rozdělit do tří skupin. Každá skupina má čtyři ryby. Jsou rozděleny na ty, které žily ve Východním moři nebes (ne za Třemi říšemi), v Jižním moři a v Severním moři.

Nejprve se budu zabývat první skupinou. Tyto ryby původně pocházely z hory nesmrtelných ve Východním moři a čtyři z nich sloužily v sadu jako strážci se zlatou zbrojí. Rostly zde mimořádně vzácné nesmrtelné plody. Když se zde na nebi odehrála nějaká velká událost, hosty, kteří byli všichni nebeskými bytostmi, Nefritový císař pohostil těmito vynikajícími nesmrtelnými plody. Tito čtyři strážci byli na stráži již dlouho, ale po dlouhé době se život ve vesmíru postupně zhoršoval a stával se méně čistým. V jejich myslích se objevilo mnoho nečistých myšlenek. Například to, že střežili nesmrtelný sad, ale sami si z něj nesměli dát žádné jídlo. Kdyby nějaké tajně snědli, porušili by nebeský zákon. Jídlo, které jim bylo poskytnuto, bylo ve skutečnosti skvělé. Když je život čistý, nepropadal by žádným divokým fantaziím, a už vůbec by nepřekračoval hranice toho, co by měl život na jeho úrovni dělat. Pokud by však hranici překročil, byl by vykázán dolů. Když se životy zhoršují, vlastně si ani neuvědomují odchylku v sobě samých. Upřímně řečeno, prvek „sobectví“ v nich existuje. Jednoho dne jeden strážce řekl: „Tento sad hlídáme už velmi, velmi dlouho. Na plody jsme se jen dívali, nikdy jsme žádný z nich neochutnali, ani jedinkrát. Proč nevyužít této šťastné chvíle, kdy se bohové scházejí a nevěnují nám pozornost, abychom si jich pár utrhli a ochutnali? Možná se zvýší i naše síla kungu!?“ „Dobře!“ zněla jednohlasná odpověď ostatních. Natrhali ovoce, rozdělili se a snědli. Kdo by si však pomyslel, že po snědení ovoce nejenže jejich potence kungu nevzroste, ale jejich těla navíc ztěžkla. Jeden ze strážců řekl: „Je to proto, že jsme porušili nebeský zákon tím, že jsme snědli něco, co jsme neměli, a teď nás to srazilo?“ Jiný řekl: „I kdybychom byli sraženi, nebylo by to tak rychlé. Ti nesmrtelní nemají čas na nás dohlížet.“ Zjistili však, že jejich zlatá zbroj okamžitě zmizela, jejich lidská podoba už nebyla, a když se znovu podívali, byly z nich čtyři ryby!

V tu chvíli se na obloze nad nimi objevil nesmrtelný a velmi silným a jasným hlasem řekl: „Vy, strážci ve zlaté zbroji, jste ukradli a snědli nesmrtelné ovoce. Vaše síla kungu byla vyčerpána a proměnili jste se v ryby. Budete okamžitě vykázáni do světa smrtelníků a budete rybami po mnoho generací. Navždy budete procházet utrpením, budou vás bít vítr a vlny. Pokud nenarazíte na osvícenou bytost, která sestoupí na Zemi, aby nabídla lidem spásu, nebo na žáky této osvícené bytosti, kteří vám mohou nabídnout spásu, nebudete mít nikdy možnost se vrátit!“ V tu chvíli pochopili, co je to lítost, ale už bylo pozdě. Od té doby neustále trpěli nesčetnými útrapami v oceánu lidského světa. Utrpení bylo obrovské. Žili nesmírně nešťastně. Často úzkostlivě doufali, že je spatří a zachrání buď osvícená bytost, která sestoupí na svět, aby lidem nabídla spásu, nebo její učedníci. Pravděpodobně právě proto, že jejich vrozený smysl pro dobro a zlo nebyl zcela ztracen, jsem na ně mohl díky Mistrově důmyslnému opatření narazit. Jinak, kdyby se nikdy nesetkali s učedníkem Dafa, zůstali by navždy trpícími rybami.

Čtyři ryby z druhé skupiny byly z paláce Dračího krále v Jižním moři. I ony byly strážci a sloužily po dlouhou dobu. Nejspíš kvůli své chamtivosti se nechaly zmanipulovat zlým božstvem, což vedlo ke krádeži nejcennějšího pokladu Dračího krále. Dračí král je potrestal a vykázal do světa smrtelných, kde se z nich staly ryby.

Třetí skupina dříve sloužila coby strážci Zákona pro nesmírně mocného nesmrtelného na dně Severního moře. Jednou nesmrtelný opustil oceán a narazil na dítě, které se rádo bavilo. Nesmrtelný chtěl ze soucitu a milosrdenství rozpustit v srdci dítěte některé špatné věci, které by mu později pomohly získat Tao. Vzal tedy dítě s sebou zpět a pověřil čtyři strážce, aby se o dítě postarali. Kdo by si však pomyslel, jak moc si toto dítě rádo hraje? Chtělo si hrát se vším, co vidělo. Zpočátku to strážcům nevadilo, ale po chvíli si s ním i oni začali hrát. Nesmrtelný byl velmi zarmoucen, když viděl jejich změnu, protože jejich charakter už nesplňoval požadavky na to, aby mohli být strážci Zákona, a tak je mohl pouze vykázat. Zrovna když nesmrtelný váhal a přemýšlel, v co je proměnit, proplula kolem něj ryba. V tu chvíli se proměnili v ryby!

Když život na některé z různých úrovní nebes udělá něco, co neodpovídá standardu dané úrovně, ať už vědomě, nebo nevědomě, jeho úroveň klesne. Je příliš mnoho životů, které v tomto období nemohou získat ani lidské tělo. Neměli bychom si tedy ve srovnání s tím ještě více vážit tohoto drahocenného lidského těla?

Možná se předurčení naskytnou jen protentokrát. Pokud si ho člověk nechá ujít, pak už nikdy nebude mít příležitost vymanit se z moře utrpení! I na otázku, zda je život člověka zaručen, je těžké odpovědět. Lidské tělo je těžké získat. Ještě těžší je získat předurčenou příležitost! Važte si této předurčené příležitosti, kterou vám Dafa a učedníci Dafa opakovaně nabízejí k poznání pravdy!

Anglická verze: https://www.pureinsight.org/node/7707


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.