Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Dafa mi dal nový život

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Vážený a ctihodný Mistře, vážení praktikující!

Jsem vietnamský praktikující Falun Dafa žijící v České republice. Zákon jsem získat před čtyřmi lety. Chtěl bych se s vámi podělit o svá pochopení z kultivace a o to, jak jsem získal Zákon.

Proces získávání Zákona

Asi před pěti lety došlo v rodině ke smutné události. Manželka ode mě odešla za jiným mužem a nechala mi na starosti našeho malého syna. Tehdy mě to zlomilo, zhoršilo se mi zdraví a v srdci se mi umístila zášť a zklamání. Nevěděl jsem, jak žít dál a jak se postarat o syna.

V té době jsem měl raději noc než den, protože jsem nechtěl čelit těžkostem a nevěděl jsem, jak zacházet s lidmi kolem sebe. Chtěl jsem najít něco, co by mě uklidnilo, uklidnilo mou mysl, abych nebyl smutný a naštvaný, abych mohl čelit životu.

Náhodou jsem našel na internetu článek, který pojednával o Falun Dafa. Byl to osud. Na konci roku 2017 jsem začal číst Zhuan Falun online. Začal jsem chápat, že za všechny věci, které se mi přihodily, může karma, nashromážděná z mnoha generací. Že život člověka není jen v cyklu „narození, stáří, nemoc a smrt“, ale skutečný lidský život je velmi dlouhý a fantastický. Už jsem necítil zášť a zklamání. Přede mnou se otevřela nová cesta, cesta kultivace.

Cvičení v úplné lotosové pozici

Poté jsem se začal učit cvičení. Nemohl jsem však složit nohy do úplné lotosové pozice. Už jen když jsem nohu zvedl, ucítil jsem takovou bolest, že mi vyhrkly slzy a celé tělo se mi rozechvělo. Každý den jsem trpělivě cvičil, abych čas v sezení prodloužil.

Když jsem se poprvé potkal s praktikujícími a cvičil s nimi, byl to pro mě velký zážitek, zažil jsem úžasné energetické pole. Když jsme společně meditovali, cítil jsem v duši klid, laskavost a soucit a v srdci jsem měl šťastný a hřejivý pocit, jako kdybych se ocitl blízko domova, od kterého jsem byl po statisíce let v odloučení.

Mistr řekl:

„Pole energie, kde cvičíme, je lepší než kdekoliv jinde, kde se cvičí qigong. Pokud můžete cvičit v takovém poli, je to mnohem lepší, než kdyby vás někdo léčil. Má Těla Zákona sedí v kruhu a nad polem energie, kde cvičíme, je štít, na kterém je ohromné Kolo Zákona. A nad ním stojí obrovské Tělo Zákona, které to místo chrání. Toto pole není jen tak obyčejné pole, a není to pole průměrné praxe qigongu. Je to pole kultivační praxe.“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Jak mají studenti Falun Dafa tento kultivační systém šířit?)

Když se mi konečně podařilo meditovat v úplné lotosové pozici, chvílemi jsem zažíval obrovskou bolest, jako kdyby se mi nohy zlomily, ale snažil jsem se vydržet a myslet na Mistrovu báseň:

„Znášanie utrpenia ako radosť brať.
Telesná bolesť sa za utrpenie neráta.“

(Hong Yin, Zoceľovať vôľu, 17. 12. 1976)

Pomyslel jsem si, že když jen ta fyzická bolest nemůže být překonaná, ještě tolik lidského, tužeb a připoutání mám, jak by jen mohla být překonaná při pozdější kultivaci? Také jsem pochopil, že ta bolest je pouze předstíraná, že je to karma, kterou musím rozpustit. Máme karmický dluh, který nechceme splatit, jak se pak můžeme kultivovat? Pokud se té bolesti bojíme, máme z ní strach, jak ji pak můžeme překonat? Být praktikujícím znamená, že musíme být snášenliví. Snášenlivost praktikujících není snášenlivostí obyčejných lidí.

Mistr řekl:

„Snášenlivost je klíčem ke zlepšování charakteru. Vydržet s rozhořčením, pocitem křivdy nebo slzami je snášenlivostí obyčejného člověka, který je připoután ke svým zájmům. Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí kultivujícího.“ (Podstata dalšího pokroku, Co je Snášenlivost?, 21. 1. 1996)

Výše jsou moje pochopení v průběhu kultivace. Ještě mám hodně připoutání, kterých se stále nemůžu vzdát, jako je připoutání k žádostivosti, k pohodlnému životu, ke každodenním starostem či touha se předvádět. Někdy cítím, že jsem neschopný, že nedělám dobře tři věci, které každý učedník Dafa potřebuje dělat v období nápravy Fa, že ještě nejsem hoden být učedníkem Dafa, že nejsem hoden Mistrova soucitu a spasení. Mistře, slibuji, že i když jsem ještě slabý a jde mi kultivace pomalu, jsem ochotný jít tou cestou, kterou jste pro mě uspořádal, a rozhodně se nevzdám!

Pokud je něco, co není v souladu s Fa, prosím, laskavě mě na to upozorněte.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.