Záznam o reinkarnaci: Lidské tělo je těžké získat (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Siao Lien

Tento příběh je o kultivujícím, který v tomto životě, kdy je Dafa široce šířen ve světě, nemohl získat lidské tělo, protože v minulosti neúmyslně podkopal Buddhův Zákon. Doufám, že kultivující a lidé ve světě, kteří nezískali Fa, za žádných okolností nepodkopávají Buddhův Zákon, ať už úmyslně, nebo ne. Tento druh hříšné karmy je příliš obrovský!

Říká se, že v posledních fázích, kdy ctihodný Šákjamuni ve světě šířil svůj Zákon, mu naslouchalo mnoho lidí. Mezi těmi, kdo přišli naslouchat, jsem byl i já. Bylo mi tehdy čtrnáct nebo patnáct let. Ve stejném příbytku se mnou pobýval ještě jeden mnich, asi o pět let starší. Poté, co Šákjamuni dosáhl nirvány, mnoho žáků chtělo zaznamenat, co si z jeho učení pamatují. Tato část historie byla zaznamenána v Šákjamuniho životopise. To, o čem budu hovořit, zaznamenáno nebylo. V té době Šákjamuniho hlavní žáci vyprávěli, co si pamatovali, a ostatní žáci to zapisovali. Jednoho dne přišla řada na tohoto mnicha, aby zapsal své vyprávění o tom, na co si vzpomněl. Té noci se mu do snu připletl bráhmanský učitel. Tento mnich nebyl tolik zaměřen na skutečnou kultivaci a měl silnou náklonnost k předvádění svých odlišností. V důsledku toho, když se probudil, vzal do ruky psací náčiní a přidal ke svému vyprávění vlastní slova a výklady, které byly později zahrnuty do úvodní části „Tak jsem slyšel“ buddhistické Sútry srdce. Ačkoliv se nesnažil úmyslně podkopat Buddhův Zákon, přidáním vlastních slov zasáhl do šíření Buddhova Zákona pozdějším generacím a následky jsou takové, jaké si lze představit.

Jeho kultivační praxe nebyla v tomto životě úspěšná. Po smrti se propadl přímo do pekla. Ačkoliv doba, kterou tam strávil, nebyla dlouhá, byl vystaven velkému utrpení. Jednou se reinkarnoval do pevninské Číny za dynastie Jüan (1279–1368), ale převtělil se do podoby pracovního koně. Jednoho dne silně pršelo a on byl nucen namáhavě pracovat na půdě. Po nějaké době dřiny déšť pomalu ustával. Cítil hluboký zármutek a kajícně plakal. V tu chvíli se z nebe sneslo hejno divokých hus. Pomyslel si: „Kdybych se tak mohl převtělit do divoké husy!“ Náhodou šel kolem nesmrtelný, který viděl, jak je žalostný, a všiml si, že dříve byl jedním ze Šákjamuniho žáků, kteří osobně přijali Buddhův Zákon. Zařídil tedy, aby se převtělil do divoké husy.

V dalším životě zjistil, že být divokou husou není vždy radostné. V místní oblasti vypukl hladomor a on ukradl jednomu sedlákovi pšenici, aby se najedl. Původně mu jeho těžká karma zabránila získat lidské tělo, ale pak se převtělil do ptáka a v době chudoby kradl lidem jídlo. Tímto chováním nahromadil ještě více karmy. Jeho činy vedly k tomu, že ho následovalo hejno divokých hus, které lidem jedly pšenici. Brzy poté zemřel při epidemii. Jeho hlavní duše pak spadla zpět do pekla, aby byla vystavena dalšímu utrpení. O dvě stě let později, když nastal čas, aby opustil peklo, narazil na mě a další ženskou bohyni. Jakmile mě spatřil, zvolal: „To jsem já, tvůj starší bratr z dob Šákjamuniho!“ Viděl jsem, že je to skutečně on. Odpověděl jsem: „Přidáním vlastních slov a výkladů jsi způsobil nepořádek v Buddhově Zákonu, proto jsi tolik let trpěl. Co teď budeš dělat?“ Odpověděl: „Pokud se Buddhův Zákon v budoucnu rozšíří, nepřevtělím se do lidského těla, abych se vyhnul připoutání předvádět se, což by Buddhův Zákon opět podkopalo a přineslo by mi to další utrpení. Je čas, abych opustil peklo. Nyní budu tím, co zařídí bohové! Doufám, že až přijde čas, budeme se moci opět spojit.“ Odpověděl jsem: „Když nechceš lidské tělo, jak se můžeme znovu spojit?“ V tu chvíli se z nebe snesla krásná vlaštovka. Když to uviděl, řekl: „Převtělím se do vlaštovky, která bude sedět na okapu tvého domu! Tak budeme každý den spolu.“ „Dobře!“ řekl jsem. „Uvidíme se tedy!“

Dnes je z něj krásná vlaštovka, která sedává na okapu mého domu. Každý den několikrát zacvrliká, když mě uvidí. To je jeho způsob, jak mě pozdravit. Když studujeme Zákon, často sedává na prádelní šňůře a s doširoka otevřenýma očima se na nás dívá. Když čteme nahlas, vypadá, jako kdyby byl do poslouchání úplně zabraný. Vím, že si myslel: „V tomto životě rozhodně neudělám nic, co by mohlo poškodit Buddhův Zákon a způsobit si další utrpení! Dokud se budu přizpůsobovat Buddhovu Zákonu, budu mít světlou budoucnost!“

Bez lidského těla se však člověk nemůže stát učedníkem Falun Dafa období nápravy Fa. Není to ta největší škoda? Později jsem si uvědomil, že člověk nemůže získat lidské tělo jen proto, že si to přeje.

Važte si toho! Tuto předurčenou příležitost je těžké získat. Lidské tělo je těžké získat!

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111327-Zaznam-o-reinkarnaci-Lidske-telo-je-tezke-ziskat-2-cast.html

Anglická verze: https://www.pureinsight.org/node/7705


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.