Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Zachraňování bytostí skrze projekty

Od praktikující Falun Dafa z České republiky

Vážený a ctihodný Mistře, vážení praktikující!

Jsem vietnamská praktikující Falun Dafa žijící v České republice. Zákon jsem získala už před více než sedmi lety. Díky Mistrovi a Dafa mi od té doby zdraví plně slouží a má rodina žije v harmonii. Během tohoto kultivačního procesu mi Mistr neustále dává moudrost, abych získala mnoho životních zkušeností a zejména abych poznala, jak vzácný je ten život, který přišel do tohoto světa.

Mistr řekl:

„Člověk se má vrátit ke svému původnímu, pravému já. To je pravý účel lidského bytí.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

Také jsem poznala, jaké barbarské zločiny má na svědomí Komunistická strana Číny, která pronásledovala poctivé lidi po celá desetiletí, zejména pak brutální pronásledování praktikujících Falun Dafa. Strana používá různé způsoby, aby ničila chrámy a kláštery, utlačovala, pronásledovala, bila a mučila lidi a vymývala jim mozek, aby přestali věřit v Boha.

Mistr řekl:

„Pandemie a mor jsou součástí božího uspořádání a v průběhu dějin jsou nevyhnutelné. Když lidé začnou být nemorální, vytvoří si karmu, onemocní a budou procházet katastrofami. Za takových okolností se lidé, kteří nevěří v bohy, uchylují k různým ‚opatřením‘ (v čínštině cchuo-š'), aby se s tím pokusili vypořádat. Ale skutečnost, že ‚cchuo-š'‘ je homofonem jiného čínského slova [obě slova znějí stejně, ale význam je jiný], které znamená ‚chybný přístup‘, hovoří sama za sebe.“ (Zachovejte si zdravý rozum, 19. 3. 2020)

Proto jsem vložila srdce do záchrany lidí, což je velmi důležitá a mimořádně naléhavá věc, zvláště co se týče vnímajících bytostí v Číně. Jakmile mám čas, účastním se Hong Fa nebo se zapojuji do nějaké jiné práce, s nadějí, že zachráním co nejvíce bytostí, aby tady mohly zůstat po ukončení nápravy Fa. Toto období je velmi důležité.

Každý den studuji Zákon, cvičím a vysílám spravedlivé myšlenky v celosvětově určených časech a dělám třetí věc, abych byla hodna titulu „učedník Dafa v období nápravy Zákona“. Proto jsem si musela uspořádat čas, abych se postupně vzdávala špatných návyků a připoutání, kterých se nešlo vzdát hned, protože jsem se nekultivovala dost pilně a musela jsem se hodně snažit.

Mistr řekl:

„Jakmile si zlepšíte charakter, vaše tělo projde velkou změnou. Po zlepšení charakteru se hmota ve vašem těle zaručeně přemění.“

„Jinými slovy, měli byste věnovat pozornost kultivaci charakteru a kultivovat se podle povahy vesmíru Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Musíte se úplně zbavit tužeb obyčejných lidí, nemorálních myšlenek a úmyslu dělat špatnosti. Při každém malém zlepšení vašeho stavu mysli se vám z těla vyloučí nějaké špatné věci. Mezitím byste měli také trošku trpět a snášet nějaké těžkosti, abyste si zmenšili karmu. Pak můžete trošku postoupit výš a povaha vesmíru už vás nebude tolik omezovat. Kultivace závisí na vlastním úsilí jedince, zatímco přeměnu kultivační energie uskutečňuje jeho mistr.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč kultivační cvičení nezvyšují vaši kultivační energii?)

Každý den, když narazím na nějaké problémy, snažím se chovat podle Fa. V procesu kultivace jsem pochopila hodně věcí.

Dnes bych chtěla mluvit o projektu, do kterého jsem se nedávno zapojila. Nese název Naděje a jeho cílem je objasňovat pravdu a pomáhat vnímajícím bytostem v Číně, aby vystoupily z komunistické strany prostřednictvím internetu.

Mistr řekl:

„Nejste tady proto, abyste měnili dějiny, ale proto, abyste zachránili lidi v tomto nejnebezpečnějším období dějin tím, že je poučíte a přesvědčíte je, aby vystoupili z těch třech hlavních komunistických organizací, a povzbudíte je, aby upřímně vyslovili ta kouzelná slova atd.“ (Zachovejte si zdravý rozum, 19. 3. 2020)

Ze začátku jsem jen diktovala telefonní čísla praktikujícím, aby mohli zaregistrovat nové účty. Pak jsem požádala jednoho praktikujícího, aby mi koupil telefon a založil mi účet. Pak jsem to začala zkoušet dělat sama. Zlo ale vědělo, že jsem chtěla objasňovat pravdu, a tak do mě začalo zasahovat. Vynořily se mi v hlavě různé myšlenky, například že neumím čínsky, je to moc složité a těžké a zabere to hodně času. Řekla jsem jedné praktikující, že je to pro mě těžké, že neumím čínsky a že už to nechci dělat. Pak se mi v hlavě vynořila vzpomínka z doby před několika lety: Jednou byl v mém obchodě Číňan. Nabídla jsem mu letáček, on se ho však neodvážil vzít. Řekl, že ho s ním nepustí před hranici. Spolu s tím jsem si vzpomněla na dny, když jsem byla na Hong Fa a nabízela letáčky turistům z Číny. Ti se je také neodvážili vzít. Občas si jej někdo chtěl vzít, ale zlo použilo někoho ze skupiny, aby zasáhl, a tak si letáček nakonec nevzal. Když si někdo letáček vzal, nebyla jsem přesvědčená o tom, že si ho i přečte. Za celý den jsme tak rozdali jen pár letáčků Číňanům, někdy ani to ne. Tehdy jsem pochopila, že Mistr mi připomenul, abych se zapojila do tohoto projektu. Musím vykročit vpřed a zachránit vnímající bytosti, které jsem slíbila zachránit.

Mistr řekl:

„Mistr vás provede vchodem, ale kultivace je na vás.“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Posedlost duchem)

Mistr to uspořádal. Krok za krokem jsem se učila od praktikujících, kteří už měli zkušenosti. Když jsem něco nevěděla, mohla jsem se na ně obrátit. Nakonec jsem to už zvládala sama.

Po nějaké době jsem už měla skupinu vnímajících bytostí, jejich kontakty jsem posílala praktikujícím na Tchaj-wan, aby jim zavolali a objasnili pravdu. Výsledkem bylo, že deset z nich vystoupilo ze strany. I když výsledek nebyl až tak dobrý, tento první krok mě povzbudil, abych to příště udělala lépe. Získala jsem zkušenost, jak na to příště. Díky tomu byl výsledek mnohem lepší než na začátku.

Jednoho dne při hovoru vnímající bytosti přišly samy a poslaly mi žádost o přátelství. Jen jsem jim poslala pozdrav a praktikující jim hned objasnili pravdu. Za chvíli souhlasily s tím, že vystoupí ze strany. Když vložíme srdce, Mistr uspořádá, aby bytosti přišly, aby byly zachráněny.

Chtěla bych povzbudit ty, kdo mají stále obavu, že neumí jazyk či nemají čas, ať vykročí vpřed, vloží úsilí a zapojí se do projektu, aby zachránili vnímající bytosti, které slíbili zachránit. Moc času nezbývá a příležitostí není mnoho, abychom splnili sliby, které jsme dali Mistrovi.

Poznala jsem, že projekt vlastně není těžké uskutečnit a navíc je velmi vhodný pro nás v tomto období pandemie. Můžeme být doma a zároveň zachraňovat vnímající bytosti. Nebo v práci, když máme čas.

Výše je mé pochopení na mé úrovni. Pokud v tomto sdílení něco není v souladu s Fa, prosím, laskavě na to poukažte.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.