Česko-slovenská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Nájdenie cesty

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa ze Slovenska

Ctený Majster, milí praktizujúci,

som mladá praktizujúca zo Slovenska a kultivácii sa venujem necelý rok.

Moja kultivačná prax začala, keď som bola v ťažkej životnej situácii. Rozhodla som sa zmeniť svoj doterajší život a vystúpiť nad rámec, ktorý určovalo moje okolie. Musela som čeliť tlaku zo strany mojej rodiny, ktorá nesúhlasila s mojimi rozhodnutiami. Do cesty mi prichádzalo množstvo prekážok a trápení. Ako som začala študovať Zákon a učiť sa jeho princípy, snažila som sa nebojovať s ľuďmi, keď ma urážali. Vtedy som si spomenula na Majstrové slová:

„Ako praktizujúci, prvá vec, ktorú by ste mali byť schopný robiť, je neodpovedať úderom na úder alebo urážkou na urážku – musíte byť znášanlivý. Ako vás inak možno označiť za praktizujúceho?“

„Možno v budúcnosti dostanete facku dvakrát a stratíte tvár pred niekým, pred kým by ste najmenej chceli stratiť tvár, aby vás ponížili a aby sa ukázalo, ako budete riešiť túto otázku a či to dokážete vydržať.“ (Čuan Falun, Deviata lekcia, Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami)

Niektoré urážky sa mi podarilo vydržať a mať srdce veľkej znášanlivosti, iné zase menej. Vo vnútri som pociťovala nespravodlivosť. Postupom času som sa však vedela pozrieť ponad to, keď som študovala Zákon viac a viac. Som vďačná Majstrovi, že pripravil tieto prekážky, vďaka ktorým som pevnejšia. Odstránila som potrebu obhajovať sa a zahnala vlastné ego.

Mnoho známych mi povedalo, že som sa zmenila, iní zas povedali, že ma nespoznávajú. Okolie ma začalo vnímať inak. To mi prinášalo ťažkosti, keďže som sa začala vymykať predstavám svojich blízkych. Mama zo začiatku nebola spokojná s tým, že som začala praktizovať. Napriek tomu sa náš vzťah zlepšil. Teraz už vidí aj pozitívne zlepšenie môjho charakteru. Keď sa pýta o radu v osobných ťažkostiach, snažím sa jej priblížiť princípy Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť a poukázať na osobné vlastné zlepšenia cez kultiváciu.

Boli to skúšky mojej pevnosti, či dokážem odstrániť pripútanosť k rodine. Teraz viem, že ťažkosti, ktoré som mala, neboli náhodné, prišli pre to, aby som v kultivácii mala príležitosť zlepšiť svoj charakter.

Prichádzalo aj mnoho upozornení a zasahovaní. Postupne som sa začala zbavovať ďalších pripútaností. Bolo pre mňa náročné ovládať myseľ, keďže som predtým bývala často zamyslená a duchom neprítomná. Jedného dňa pri ceste domov som sa potkla a spadla som na zem. Uvedomila som si, že som nemala dobré myšlienky. Neskôr som si v knihe Čuan Falun prečítala tieto vety:

„Budete prinútení opustiť všetky pripútanosti, ktorých sa nemôžete vzdať medzi svetskými ľuďmi. Pokiaľ ich máte, všetky tieto pripútanosti musia byť odstránené v rôznych prostrediach. Budete prinútení potknúť sa, aby ste z toho pochopili pravdu. Takto človek postupuje cez kultivačnú prax.“ (Čuan Falun, Štvrtá lekcia, Premena karmy)

V mojom prípade som to pochopila doslovne. Bolo to upozornenie, aby som si ako praktizujúca dávala pozor na svoje myšlienky.

Zasahovania prichádzali aj pri vysielaní spravodlivých myšlienok. Vyčistiť si myseľ mi nerobilo problém, veľmi ľahko som sa dostala do stavu pokoja. Ako som však ostala pokojná, „niečo“ ma silno udrelo do ramena. Toto sa opakovalo ešte pár krát. Raz večer pri vysielaní spravodlivých myšlienok som vnímala, že „niečo“ prišlo do miestnosti. Bola tma, zo strachu som otvorila oči, no nič som nevidela. Zrazu to „niečo“ buchlo s vecami na poličke. Bola som naozaj vystrašená. Uistila som sa, či na poličke nie je nič nevhodné. Neskôr som si uvedomila, že to bolo zasahovanie, ktoré mi malo zabrániť vysielať spravodlivé myšlienky.

S odstupom času som vnímala svoju predurčenosť stať sa praktizujúcou. Mala som potrebu zlepšiť sa a vystúpiť z nesprávneho spôsobu života. Kultivácia prišla v okamihu, keď som otvorila svoje srdce a mala želanie kultivovať sa.

Jeden zo silných momentov, keď sa môj život začal vďaka Falun Dafa zlepšovať, nastal hneď na samom začiatku. Ako Majster píše:

„Avšak ako opravdivý žiak nemôžete praktizovať kultiváciu s chorým telom. Ja očistím vaše telo. Očistenie tela bude vykonané iba u tých, ktorí sa naozaj prichádzajú naučiť cvičenia, ktorí naozaj prichádzajú študovať Zákon.“ (Čuan Falun, Prvá lekcia, Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam)

Počas minulého roka, keď som ešte nebola praktizujúcou, som trpela rakovinou. Už vtedy, ako svetský človek, som si uvedomila, že choroba prišla, lebo som sa nesprávala dobre a bola spôsobená mojou karmou. Okrem toho, že som sa snažila čo najviac dbať o svoje zdravie, som sa v prvom rade snažila zmeniť svoj charakter a byť dobrým človekom, utrpenie som brala s pokorou a s vedomím splácania dlhu za svoje hriechy. Pri operácii mi lekári odstránili rakovinové bunky. Avšak vírus, ktorý mi spôsobil rakovinu, naďalej v mojom tele ostal a ona sa mohla kedykoľvek vrátiť. Chodila som pravidelne na testy, ktoré ukazovali stále drobné odchýlky. Bezprostredne po tom, ako som začala študovať Zákon, som išla do nemocnice po výsledky  testov. Testy som mala úplne čisté, dokonca som nemala v tele ani vírus spôsobujúci rakovinu. Lekár bol veľmi prekvapený, keďže tento vírus z tela nezmizne len tak ľahko a väčšinou v ňom ostáva. Spočiatku som si neuvedomila, čo sa vlastne stalo, až neskôr. Majster moje telo očistil. Bolo to pre mňa obrovským povzbudením v mojej kultivácii.

Veľkou skúškou a prekonaním samej seba bolo začať s objasňovaním pravdy pri petičných akciách. Považujem sa za extrovertného človeka, ktorému nerobí problém osloviť cudzích ľudí. Avšak zistila som, že pri tak vážnej veci ako je objasňovanie pravdy o prenasledovaní praktizujúcich, to spočiatku nešlo tak ľahlo. Prichádzajúci ľudia reagovali rôzne a ja som to často krát nevedela stlmiť. V mysli som si opakovala slová „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“ a snažila sa v každom momente správať ako praktizujúca. Keď niektorí okoloidúci reagovali negatívne, teraz viem, že sa tak správali preto, aby sa ukázalo, či dokážem ostať nepohnutá. Začala som vysielať spravodlivé myšlienky a to mi pomohlo prekonať strach. Zakaždým, keď odchádzam z petičnej akcie, pociťujem očistu a pokoj.

Som rada, že sa kultivujem vo Falun Dafa, aby som napĺňala sľub, ktorý som v minulosti dala.

S úctou, ďakujem Majster.

Prosím, poukážte na nedostatky a čokoľvek nevhodné.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.