Moje změny po vstupu do skupinového studia Fa

Od praktikující Falun Dafa z Velké Británie

Jsem praktikující Falun Dafa z Velké Británie. Do Velké Británie jsem přijela v roce 2001. Fa jsem získala po návratu do Číny v roce 2012. Od té doby jsem praktikovala sama. V roce 2017 jsem se poprvé setkala s jednou praktikující ve Velké Británii. Poté, co se dozvěděla, že plánuji návrat do Číny, mi řekla, že bych neměla vystupovat na veřejných akcích, protože by mě mohli vyfotografovat a členové mé rodiny v Číně by mohli být obtěžováni komunistickou stranou. Byla jsem posedlá strachem. Neodvážila jsem se kontaktovat jiné praktikující a ani vystupovat na veřejných akcích. Věděla jsem, že v takovémto duševním stavu se budu zlepšovat velmi pomalu. Cítila jsem se nepříjemně.

Později jsem se setkala s jednou praktikující na skupinovém studiu Fa. Nejdříve jsem rozdávala letáčky sama, ale pak jsme šly rozdávat spolu. To bylo poprvé, co jsem rozdávala s někým jiným. Viděla jsem, že tato praktikující při rozdávání nejí a ani nechodí na toaletu, což mě opravdu šokovalo. Měla jsem takový hlad, že mi kručelo v břiše. Snažila jsem se držet zpátky a nechodit na toaletu, protože ani poblíž žádné nebyly. Poté jsem se jí zeptala, jak to zvládá, a ona odpověděla, že má v rozdávání letáčků Shen Yun velkou praxi. Tato trocha utrpení pro ni byla ničím.

Trasu vždy pečlivě plánuje. Vybrané místo je pokaždé hezká oblast s pěkným typem domů a hustota osídlení je vysoká. Obvykle se nachází několik čtvrtí blízko sebe, takže nevynecháme žádnou domácnost. Obdivovala jsem schopnosti praktikujících, ale ti pokorně říkali, že se jen snaží nevynechat vnímající bytosti, které by měly být zachráněny. Tehdy jsem se nedokázala vyrovnat se ztrátou životů, které mohou být ztraceny kvůli mé nedbalosti. Dozvěděla jsem se, že při distribuci letáčků Shen Yun, ti praktikující, kteří měli na starosti plánování, provedli podrobné naplánování trasy, aby ostatní neztráceli čas. Přemýšlela jsem o svém předchozím myšlení. Nikdy jsem si předem neplánovala trasu, protože jsem líná. Myslím si, že mám špatný orientační smysl. Ve skutečnosti jde o silný strach, že se ztratím, a o bolest hlavy z přílišného používání mozku.

Je to stejné jako přenechat práci s vyhledáváním míst a plánováním tras ostatním. Jsem tu proto, abych si sedla a dělala to, co mě baví? Vymlouvám se na to, že nemám dostatek schopností. Ve skutečnosti Dafa otevírá moudrost. Pokud používáte srdce, můžete objevit potenciální schopnosti, ale mohou je blokovat vaše připoutání, kvůli kterým máte pocit, že vaše schopnosti jsou nedostatečné. Někdy mě ruší staré síly a vytváří ve mně pocit, že už nejsem mladá, a proto je používání mého mozku stále obtížnější. To všechno jsou představy obyčejných lidí.

Ačkoliv nebyl můj přístup k rozdávání letáčků sobecký, obávala jsem se, že u mě není dostatečně vytvořena mocná ctnost, že nesplňuji Mistrova měřítka k dosažení dovršení. Soucitný Mistr mi stále často žehná a povzbuzuje mě. Při rozdávání chodím rychle, aniž bych se unavila, a mé tělo je lehké. Když jsem se očišťovala od špatných myšlenek, předchozí hlad zmizel a někdy jsem i zapomněla, že potřebuji jít na toaletu. Později, po každodenním studiu Fa ve velké skupině na sonantu, mé spravedlivé myšlenky zesílily a mé pravé já se pomalu vrátilo. Pochopila jsem, co je skutečný učedník Dafa. Zachraňovat lidi znamená pomáhat Mistrovi napravovat Fa.

Na radu této praktikující jsem začala chodit na každodenní studium Fa do velké skupiny na sonantu. Měla jsem pocit, že Fa nestuduji dostatečně. Trvalo mi téměř týden, než jsem dočetla jednu přednášku v Zhuan Falunu. Nemohla jsem se přimět ke studiu Fa každý den. Myslela jsem si, že Mistrovy knihy a nedávné články jsou zajímavější. Tato praktikující mi tehdy zcela vážně řekla, že bych měla studovat Fa pravidelně každý den s praktikujícími na sonantu. Bylo by prospěšné mít na studium Fa pevně stanovený čas. Mistr ve svých knihách a nedávných článcích opakovaně zmiňuje důležitost toho, aby učedníci Dafa studovali Fa.

Mistr řekl:

„Za jakýchkoliv okolností, v jakémkoliv období a bez ohledu na to, jak jste zaneprázdněni vaší prací, nemůžete odbočit od vašeho studia Fa, a toto je to, co od základu zaručí, že budete pokračovat ve zlepšování se a dosáhnete dovršení. Nemůžete dělat práci Dafa bez studování Fa, neboť by to znamenalo, že práci Dafa dělá světská osoba. Mají to být učedníci Dafa, kteří dělají práci Dafa – toto je něco, co je vyžadované od vás všech.“ (Řízení plavby, Vyučování Fa na mezinárodní Fa konferenci ve Washingtonu, D. C., 21. 7. 2001)

A tak jsem každé ráno četla Zhuan Falun a každý večer hodinu poslední Mistrovy články. Při skupinovém studiu Fa je mnoho příležitostí ke zlepšení charakteru. Když jsem se poprvé připojila na sonant, ztlumila jsem si zvuk. Chtěla jsem slyšet, jak ostatní studují a bála se vzbudit moje spící děti. Výsledkem bylo, že jsem po chvíli poslouchání téměř usnula a mé myšlenky se rozptýlily. Účinek studia Fa proto nebyl velký. Povzbuzovala jsem se ke čtení na sonantu. Byla jsem velmi nervózní. Bála jsem se, že budu číst špatně a že se mi ostatní budou smát, protože jsem byla nová. Když při čtení uslyšíte jiný hlas, znamená to, že jste udělali chybu a byli jste opraveni. Když se mi to stalo, v tu chvíli mi srdce tlouklo rychleji, tvář mi zrudla a ještě dlouho jsem četla, aniž bych věděla, co čtu. Pokaždé, když jsem četla, dávala jsem pozor na tón a intonaci. Bála jsem se, že udělám chybu a přede všemi ze sebe udělám hlupáka. Výsledkem bylo, že efekt studia Fa nebyl dobrý a těžko jsem se něco naučila.

Teprve když jsem prolomila toto připoutání a přestala věnovat pozornost tomu, jak zní moje čtení, uvědomila jsem si, co to znamená učit se Fa. V té době jsem neměla žádné jiné myšlenky a chtěla se jen dobře naučit Fa. Nezáleží na tom, jak dobře umíte číst nebo vyslovovat slova, pokud čtete každé slovo jasně a víte, co čtete. Je snadné nic nepochopit, když čtete velmi rychle. Nejlepší je, když umíte číst slova zřetelně. Měla bych se prostě zeptat, když nevím, jak nějaké slovo přečíst, protože jsem nová praktikující. Někdy se stane, že odstavec, který čtu, přečtu pomaleji než ostatní. Můžu se pak cítit nevyrovnaně, můžu žárlit a podvědomě porovnávat, kdo čte rychleji a kdo pomaleji, což ovlivní kvalitu mého studia Fa. Po vyslání spravedlivých myšlenek, abych se očistila, jsem se lépe soustředila na studium Fa.

Dokud budu dobře studovat Fa, Dafa mi odhalí zázračné věci. Například se mi před očima objeví odstavec, který mi umožní pocítit hlubší významy a projevy Fa v jiné dimenzi. Mám pocit, že jsem vstoupila do jiného prostoru, obklopeného klidem a tichem, a často vidím v knize řádky slov se zlatožlutým pozadím. Zároveň se prostředí studia Fa doma stává mnohem klidnější. Děti už nejsou hlučné jako dříve. Když se jim laskavě řekne, že studuji Fa, jsou poslušné a jdou si hrát do jiné místnosti. Je to úplně jiné než dřív. Taková je síla Dafa.

Zajištění kvality studia Fa je důležité i pro ranní vstávání a cvičení. Byla jsem šokována, když jsem zjistila, že někteří praktikující začínají cvičit kolem třetí hodiny ranní. Těžko jsem mohla uvěřit, že existují lidé, kteří dokáží vstávat tak brzy, a mnozí z nich nejsou mladí. Jak by mohli vydržet spát jen několik hodin denně? Tak jsem to zkusila. Začala jsem cvičit ve tři hodiny ráno, potom jsem studovala Fa a pak dělala věci pro spásu bytostí. Bylo skvělé si takto uspořádat čas a mít tak dostatek času na dělání tří věcí. Někteří říkali, že ranní praxe je stav a lze ho dosáhnout až po dosažení určité úrovně v kultivaci, ale já cítila, že jelikož všichni lidé kráčejí po cestě k božství, mohu dělat to, co mohou dělat ostatní, a tak jsem to prostě začala dělat. Pocit časného vstávání není vůbec příjemný. Zkoušela jsem různé budíky, až jsem se jednoho dne úspěšně probudila v omámení, zapnula hudbu ke cvičení a začala cvičit. Po chvíli mi energie pronikla do celého těla. Ten úžasný pocit se nedá popsat. Dokonce, i když cvičím druhé cvičení ve stoje, je snadné zklidnit mysl.

Ze začátku jsem se obávala, že budu během dne ospalá. Nečekala jsem, že budu plná energie i po několika dnech tak brzkého vstávání. V minulosti se mi stávalo, že jsem nedokázala každý den absolvovat celou sérii pěti cviků, a pak mi ztráta času na cvičení během dne způsobovala psychický tlak. Nyní se po ranním cvičení cítím mnohem uvolněnější. Ale udržet to není snadné. Někdy vstávám ve čtyři nebo v pět hodin ráno. Jsem pak velmi otrávená a nenávidím se za to, že nejsem schopná dostát standardům, kterých chci dosáhnout.

Jednoho dne, když mě tato záležitost rozčílila, jsem najednou v mysli uslyšela hlas: „Musíš to vzdát.“ Věděla jsem, že je to Mistrova narážka. Uvědomila jsem si, že musím opustit představy obyčejných lidí o hledání útěchy polehávání v posteli. Tato představa vychází z vědeckých poznatků, že lidé musí spát osm hodin denně, aby podpořili mozek. Vyslala jsem spravedlivé myšlenky, abych to vyčistila. I když ještě někdy nemohu vstát kolem třetí hodiny, většinou se mi to podaří kolem čtvrté hodiny. Po probuzení prostě cvičím, jak jen to jde, a má mysl je čistá, a potom se ponořím do studia Fa. Několikrát se mi stalo, že jsem vstala velmi pozdě a studovala Fa, aniž bych cvičila. V důsledku toho trvalo dlouho, než se má mysl pročistila. Když jsem studovala, moje mysl se nemohla soustředit a měla jsem pocit, že jsem se nic nenaučila. Potom jsem si našla čas na cvičení během dne, a tím se zkrátil čas, který jsem měla věnovat záchraně lidí.

Můj manžel není praktikující. Souhlasí s Dafa a ví, že Komunistická strana Číny pronásleduje učedníky Dafa. Byl silně proti tomu, abych se připojila k akci 20. července. Říkal, že se nestarám o bezpečí jeho, dětí a naší rodiny. Obával se, že mu bude v budoucnu bráněno v návratu do Číny. A tak jsem mu dál říkala, aby věřil v Mistrovu ochranu. Ve skutečnosti jsem měla v srdci také určitou nestabilitu, zejména když jsem přemýšlela o tom, co dělat, pokud bude mému manželovi bráněno v návratu do Číny nebo pokud budou členové jeho rodiny nezákonně obtěžováni. Pokračovala jsem tedy ve vysílání spravedlivých myšlenek, abych se zbavila obav, ale nedokázala jsem je zcela odstranit. Řekla jsem si, že mě nemohou zastavit žádné faktory, že musím vytrvat a mít spravedlivé myšlenky. V den akce jsem se tam šla podívat. Zlatý model knihy Dafa, který praktikující vyrobili, byl majestátní. Když jsem se skutečně začlenila mezi učedníky Dafa, cítila jsem, že jsem nebojácná, otevřená, nad věcí a plná síly. Když jsem si vzpomněla na své předchozí obavy, připadaly mi směšné. Věděla jsem, že to byl Mistr, kdo viděl, že mám vůli a chci se připojit ke skupině, a tak mi pomohl zbavit se těch špatných připoutání.

Teď už dokážu jasně rozlišovat mezi mým pravým já a zobrazovanými představami a nenechám se tak snadno ovládnout negativními myšlenkami. I když se při vzniku konfliktu nedokážu postavit nespravedlivým myšlenkám, rychle zareaguji a potom pomocí spravedlivých myšlenek odmítnu negativní myšlenky a odstraním je. Stala jsem se střízlivější v uvažování. Některá připoutání je těžké najít, ale pokud je hledám upřímně, Mistr mě vždy osvítí. Zvláště ty, které není snadné najít, skryté v našich každodenních činnostech. Kultivaci může také hodně pomoci čtení článků na Ming-chuej. Poslouchám rádio Ming-chuej při vaření a jízdě autem, a když mám čas, čtu si na internetu nové články. Dokud poslouchám a čtu, mohu se zlepšovat.

Cítím existenci některých připoutání, ale je velmi těžké je říct nahlas, jako například připoutání k tomu, že chci, aby si ostatní mysleli, že jsem dobrý člověk nebo že jsem chytrá. Uvědomila jsem si, že připoutání se bojí odhalení. Když jsem při komunikaci s ostatními praktikujícími odhalila všechna tato nevyslovitelná připoutání, zjistila jsem, že se zmenšila a že už nemohou hrát v mých myšlenkách hlavní roli. Ve skutečnosti to bylo bolestivé a nepříjemné, když jsem o nich mluvila, ale potom to bylo snadné. Když se připoutání znovu objeví, mohu se jim bránit spravedlivými myšlenkami. Hluboce cítím, že prostor, ve kterém žijeme, je kultivačním polem, které Mistr vyvinul pro učedníky Dafa, tak proč se trápit tím, že připoutání stále držíme v tomto světě a nenecháme je odejít.

Výše uvedené změny jsem zažila od doby, kdy jsem se připojila ke skupinovému studiu Fa na sonantu. Vím, že jsem stále daleko od stanoveného standardu. Ráda bych citovala Mistrovu báseň, abych povzbudila ostatní:

„Študujte Fa bez zaháľania, v tom procese sa meňte
Pevná viera, nepohnutá, nesie pravé ovocie a lotos rozkvitne.“

(Hong Yin II, Pevne napredujte, spravodlivo sa osvieťte, 6. 4. 2002)

Výše uvedené je mým osobním pochopením.

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.