Způsob, jak zůstat v bezpečí v období pandemií

Lidský život a zdraví jsou vzácné. Může být obtížné uchránit si je, zejména během pandemie. Chtěli bychom vám nabídnout několik tipů.

Číhající nebezpečí

Koronavirus se v současnosti šíří po celém světě a ohrožuje lidstvo. Netrvalo dlouho a po jihoafrické variantě (Beta) vznikla varianta indická (Delta) a další mutace. Odborníci se domnívají, že virus je stále velkou hrozbou a že jeho ústup v určité oblasti může být dočasný. Je možné, že kdykoliv může dojít k rozsáhlé epidemii, přičemž se neustále objevují nové varianty, které mohou být infekčnější a smrtelnější, než dokážeme zvládnout.

Nejběžnějším řešením je očkování. To může sestávat z jedné dávky nebo dvou dávek a v současnosti lidé zvažují třetí nebo dokonce čtvrtou dávku. Vakcíny však nezabránily tomu, aby se jejich příjemci nakazili nebo infikovali jiné. Kromě toho existuje mnoho nežádoucích reakcí, o kterých média často neinformují. I když vyvinutí takových vakcín v tak krátké době byl medicínský úspěch, jejich účinnost je omezená a neměli bychom je považovat za jedinou naději.

Příčina a následek

Od dávných dob lidé věřili, že vypuknutí epidemií není náhodné. Velmi často se epidemie pojí s morálním úpadkem. Nastávaly zejména tehdy, když karma lidí dosáhla kritického bodu.

Čína má dlouhou historii velkolepé civilizace. Její součástí je pravdivost taoismu, laskavost buddhismu, jakož i dobročinnost, spravedlnost, slušnost, moudrost a víra konfucianismu. Tyto hodnoty však byly potlačeny Komunistickou stranou Číny a nahrazeny marxisticko-leninskou komunistickou teorií, což vedlo k chaotické společnosti bez víry a morálního kompasu.

Jelikož komunistická doktrína proniká do celého světa, téměř všechny země jsou tak či onak postiženy. Po rozpadu sovětské komunistické strany se vedoucí silou komunismu stala Komunistická strana Číny, což pomáhá vysvětlit, proč pandemie vznikla v čínském Wu-chanu.

Imunitní systém těla a mysli

Podobně jako u jiných infekčních onemocnění je jedním ze způsobů prevence koronaviru posílení imunitního systému. Spojení mezi tělem a myslí nám říká, že bychom se měli zaměřit nejen na fyzické zdraví, ale také na morální hodnoty.

V Chuang-ti Nej-ťing (klasické dílo o vnitřní medicíně Žlutého císaře), jedné z nejznámějších knih čínské medicíny, se píše: „Když má člověk v sobě spravedlnost, špatné látky nejsou schopny zasahovat.“ Znamená to, že udržování zdraví pochází z udržování si ctnosti, a čestní lidé jsou požehnáni.

Často se říká, že „spravedlivá mysl potlačí všechno zlo“. Znamená to také, že mezi duševní činností a zdravím existuje vnitřní spojitost, která je zároveň spojitostí mezi lidskou myslí a imunitou. Tělo naplněné spravedlivou energií odežene jakoukoliv chaotickou negativní energii včetně virů.

Z toho vyplývá, že být dobrým člověkem je klíčem ke zlepšení vlastní imunity. Jaká kritéria by tedy měl člověk splňovat, aby byl skutečně dobrým člověkem? Jak je může člověk uskutečňovat v praxi? Vyžaduje to, aby člověk vycházel z tradiční kultury a zlepšoval svou schopnost rozlišovat dobro od zla a laskavost od zla.

Být dobrým člověkem je v podstatě předpokladem ochrany ze strany božských bytostí. V tradici se to popisuje takto: „Božské bytosti se starají o všechny živé bytosti se ctností.“

Tradiční hodnoty

Jedním z příkladů je Falun Dafa, meditační systém, který zahrnuje principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, které jsou také univerzálními hodnotami a pomáhají lidem rozlišit dobro od zla.

Navzdory fyzickým a duchovním přínosům je Falun Dafa od července 1999 pronásledován Komunistickou stranou Číny. Naštěstí mnozí Číňané dokázali prohlédnout její lži a rozhodli se podpořit nevinné praktikující. Věta „Falun Dafa je dobrý“ ve skutečnosti dokáže vyvolat silnou pozitivní energii. Když si člověk uchovává tato slova v mysli a upřímně je recituje, vibrační frekvence produkovaná lidskými buňkami rezonuje s vesmírem a odstraní všechny negativní organismy, včetně koronaviru, čímž se člověk přirozeně udrží v dobré kondici a zdraví.

Toto může být cesta, jak přežít katastrofu; naděje, které bychom si měli velmi vážit. Když totiž člověk upřímně chce být dobrý, bude chráněn a požehnaný. Četné příklady dokazují, že je to pravda.

Někteří lidé se nechávají oklamat pozlátkem komunistické strany a živí v sobě naději, že se režim reformuje. Ve skutečnosti režim různými politickými kampaněmi zničil tradiční čínskou kulturu a nyní klame lidi ve jménu „obnovy“ čínské kultury, aby prosadil svou vlastní agendu.

Ta-ťi, dcera Su Chu z dynastie Šang, byla původně obyčejná žena, která se dostala do císařského paláce díky své kráse. Říká se, že ji zabil duch lišky, který nahradil její duši a ovládl její fyzické tělo. Ve skutečnosti její původní krása již neexistovala a to, co se jevilo jako ona, byl ve skutečnosti duch lišky, který nakonec zničil celou dynastii. Podobně, bez ohledu na to, co komunistická strana tvrdí nebo předstírá, že prosazuje, jejím jediným cílem je posílit svou vládu a prosadit komunistickou ideologii.

Nebesa sledují a hodnotí činy každého člověka, jakož i států a národů. Když se mnozí lidé na celém světě – včetně těch v Číně – snaží odmítnout komunistickou stranu, někteří se obávají, že je to „míchání se do politiky“. Ve skutečnosti by všichni občané měli mít politická práva a svobody, které jim poskytuje ústava. Lidé v Číně mají dostatek důvodů k tomu, aby uplatnili svá zákonná práva a vystoupili z Komunistické strany Číny. Tím vlastně omezují korupci, administrativní neefektivnost a chaos v Číně.

Jedna myšlenka může být rozhodující. Dobré myšlenky přinesou požehnání a špatné myšlenky neštěstí. Dokonce i v období pandemie nebesa chrání dobré a ctnostné lidi. Myšlenka na to, že „Falun Dafa je dobrý, Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré“, je prospěšná pro každého jednotlivce, i pro celou naši společnost.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.