Naučte se naslouchat

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Jazyk je nejpřímějším prostředkem lidské komunikace. Řeč je způsob, jak se vyjádřit a ventilovat své pocity. Naslouchání je na druhé straně procesem porozumění druhým. Bohužel většina lidí ráda mluví, ale málokdo se naučí naslouchat. Jeden psycholog jednou řekl, že když spolu lidé mluvili, zdálo se, že jeden mluví, zatímco druhý poslouchá. Faktem však bylo, že zatímco jeden mluvil, druhý neposlouchal. Místo toho přemýšlel, jak odpovědět. Pokud věnujeme pozornost pouze vyjadřování, nenaučili jsme se naslouchat.

Význam naslouchání

Naslouchání je proces zjišťování, porozumění, získávání a přijímání informací z vnějšího světa. Naslouchání je učení. Člověk, který umí naslouchat, dokáže od druhých získat spoustu informací. Je schopen se neustále něčemu učit. Poslouchat učení staršího je jako číst dobrou knihu. Člověk dosáhne více, pokud se chce učit od kohokoliv, koho potká a kdo je lepší než on. Když nasloucháme naším přátelům jejich návrhům a názorům, můžeme se naučit novým nápadům, technologiím a zároveň se náš vztah stává harmoničtější. Konfucius řekl: „Jestliže jdeme spolu tři, alespoň jeden z těch dvou je dost dobrý na to, aby byl mým učitelem.“

Naslouchání může zachránit něčí duši. Může obnovit zlomené srdce a probudit laskavost ukrytou ve zlé duši. Zoufalý člověk, který se pokouší spáchat sebevraždu, se může vzdát smrti a zvolit si nový život, pokud je někdo ochoten ho vyslechnout. Zuřivý únosce se může rozhodnout vzdát se, protože dítě je ochotno naslouchat o jeho bolestném životě uprchlíka.

Způsob naslouchání

V první řadě buďte upřímní. Komunikace od srdce k srdci je nejvyšší sférou komunikace. Základem takové komunikace je upřímnost. Pouze upřímnost může podporovat upřímnost. Polovičatého postoje si všimne i blázen. Nikdo neotevře své srdce někomu, kdo se na něj dívá shora.

Za druhé, buďte pokorní a přímočaří. Bez rovnosti a respektu neexistuje skutečná komunikace ani výměna myšlenek. Buďte skromní a klidní a projevujte úctu ostatním. Buďte dobrosrdeční, klidní a otevření. Respektujte ostatní a budete respektováni. Arogantní přístup zavírá dveře komunikace.

Za třetí, buďte trpěliví a pozorní. Dobrý posluchač neposlouchá jen pasivně, naslouchá pozorně a odpovídajícím způsobem reaguje. Pouze když pozorně nasloucháte, můžete druhému skutečně porozumět. Pokud jste duchem nepřítomní, můžete tuto příležitost ztratit.

Proces naslouchání

Za prvé, nebuďte příliš horliví ve vyjadřování. Buďte zdvořilí a vyzvěte ostatní, aby se nejprve vyjádřili.

Za druhé, zapomeňte na chvíli na své vlastní hodnoty a názory. Vyprázdněte svou mysl, abyste mohli naslouchat ostatním. Nechte ostatní dokončit jejich příběh, vyjádřit pocity a ventilovat nespokojenost. Když posloucháte, používejte jednoduchou řeč těla, například úsměv nebo přikývnutí, abyste dali najevo, že mluvčího sledujete.

Za třetí, nezavrhujte ostatní poté, co je vyslechnete. Nedělejte ukvapené závěry. To je nebezpečné a může to způsobit nedorozumění. Dejte si čas na rozmyšlenou a posouzení.

Jak naslouchat

Nejprve vystihněte klíčové body a pochopte myšlenky mluvčího. Obohaťte se moudrostí druhých.

Za druhé, věnujte pozornost emocím a náladě mluvčího. Získejte bezprostřední zkušenost s jeho úzkostí, záští, smutkem, radostí a štěstím. Komunikujte a porozumějte ostatním.

Za třetí, zjistěte význam a podtext. Rozpoznejte potřeby a přání, které se mluvčí může stydět vyslovit.

Věci, kterým je třeba věnovat pozornost

V první řadě kultivujte řeč. Nešiřte to, co slyšíte, zejména otázky týkající se bezpečnosti jiných praktikujících Falun Dafa, fámy nebo zvěsti o konfliktech mezi praktikujícími. Nechte si tyto věci pro sebe.

Za druhé, neváhejte jako okřehek a věřte všemu, co slyšíte. Naslouchání nám poskytuje prostředek ke shromažďování informací. Naslouchání však nenahrazuje naši vlastní analýzu a úsudek. Musíme se nejen naučit „naslouchat“, ale také si umět „vybrat“ [správné informace]. Nemůžeme jen naslouchat cizím názorům a ztrácet vlastní.

Bez ohledu na to, jak je člověk schopný, je to jen jeden člověk. Pokud všichni dobře spolupracují, jsme nejsilnější a dosahujeme nejlepších výsledků při odstraňování zla a záchraně vnímajících bytostí. To vyžaduje, abychom se naučili efektivně komunikovat. Každý projekt a úkol vyžaduje, abychom pracovali jako celé tělo, takže komunikace je nejdůležitější otázkou. Pokud dobře komunikujeme, dosahujeme dvojnásobných výsledků s polovičním úsilím. V opačném případě může špatná komunikace vést ke špatným výsledkům. Naslouchání je klíčem ke komunikaci. Musíme se naučit zklidnit a naslouchat. Nesmíme být prchliví a zbrklí, zavírat oči a uši nebo tvrdošíjně trvat na svém názoru.

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/21/178810.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/9/98031.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.